Bostadsbolaget vill sälja över 200 lägenheter i Hammarkullen

Nära hälften av Sandeslätts 500 lägenheter kan komma att säljas enligt beslut av Bostadsbolagets styrelse. En stridsförklaring, säger den lokala Hyresgästföreningen som samlar till stormöte redan på tisdag kl 18.00 i Hammarhörnan.

Fortsätt läsa ”Bostadsbolaget vill sälja över 200 lägenheter i Hammarkullen”

Annonser

Delseger och fortsatta protester på Spannlandsgatan

Delseger för de boende på Spannlandsgatan i Högsbo. Allmännyttan Familjebostäder backar delvis efter de boendes protester i Göteborg.

Hyreshöjningen på 38 procent efter planerad renovering sänks till 29 procent, hyreshöjningen ska fasas in under sju år för befintliga hyresgäster, men protesterna fortsätter.
Familjebostäders planer för renovering gällande 96 lägenheterna på Spannlandsgatan 10-16 i Högsbo är nödvändig, men sättet den genomförs på och vilka som får betala för kostnaden är vad som upprör de boende. En tredjedel har redan flyttat då de inte har råd, de boende upplever samtidigt att bolaget försöker påverka fler att flytta istället för att protestera.

Fortsätt läsa ”Delseger och fortsatta protester på Spannlandsgatan”

Vänstern fram i Göteborg

Vänsterpartiet i Göteborg är en av valets stora vinnare. De har under andra halvan av mandatperioden lyckats balansera mellan att styra Göteborg med Socialdemokraterna och Miljöpartiet men ändå framställa sig som oppossition och därmed undvika det ras som Socialdemokraterna fick uppleva, istället har de vunnit över de socialdemokratiska väljarna.
Vänsterpartiet gick fram i stort sett hela Göteborg men framförallt i arbetarstadsdelarna. I vissa medelklassområden har de lyckats vinna ett stöd på över 35 procent.
Den viktigaste orsaken till det växande stödet har varit att de stått emot när andra påverkats av Sverigedemokraterna, när andra partier föllt efter i den rasistiska retoriken och förslagen har Vänsterpartiet stått emot.
De har lyckats styra med Socialdemokraterna, där de varit medansvariga i att fatta beslut om nedskärningar och besparingar i stadsdelarna och kommunen för att i nästa stund sätta sig i opposition när det väl bryter ut protester.
Vänsterpartiet är inte ett parti som bygger rörelser eller skapar opinion underifrån för att få igenom sina krav, de gör inga försök till att mobilisera arbetarklassen utan nöjer sig att räcka upp handen i fullmäktige.
Men de har blivit skickliga på att vara de som vid rätt tidpunkt för in en fråga i kommunfullmäktige när andra skapat opinion och rörelse underifrån. Därefter presentera de sig gärna som rörelsens ledning, när de i själva verket inte varit mer än dess parlamentariska stöd.
I Göteborg har V ökat med 3,1 procentenheter och har ett stöd på 12,5 procent. Extra starkt har stödet varit i Majorna/Linné där de i valdistrikt som Djurgårdsgatan nådde 36,1 procent enligt de preliminära siffrorna från valnatten.
Det ökade stödet för Vänsterpartiet ger uttryck för en trötthet med socialdemokratin och en vilja hos väljarna för en tydlig socialistisk politik, det kommer även att ge sig i uttryck för vänstern till vänster om V.
Kristofer Lundberg

D rikas nya parti

Demokraterna fick 17,2 procent av rösterna i Göteborg kommunalval. ”De rikas revolt” skriver Expressen.

Starkaste stöd har de i överklassens villakvarter i Hovås, Skår, Näset, Långedrag, Lorensberg, Billdal och det svagaste i stadens arbetarförorter. Mellan Demokraternas starkaste och svagaste fäste skiljer det 400 000 kronor i medelinkomst och 43 procentenheter i väljarstöd.

Den avhoppade moderaten Martin Wannholts tillika demokraternas arkitekt bor själv i Hovås där D är som störst. Hovås södra som är stadens rikaste område, en exklusiv villaförort där villapriserna är stadens dyraste fick Demokraterna 44,4 procent.

Det är i de traditionella moderatvalkretsarna, hos de välbärgade villorna vid havet och exklusiva villakvarteren i centrala delar som Demokraterna har sitt stöd.

Det säger därför en del om vilken typ av parti det är när dess valarbetare bestått av obetalda SFI elever från föreningar som fått pengar av Demokraterna.

Kristofer Lundberg

Risk för maktskifte i Göteborg

Göteborg vaknar upp till en politiskt omritad karta och risk för parlamentariskt kaos. Det politiska etablissemangets två stora partier Socialdemokraterna och Moderaterna straffas i valet. Båda partiernas val var nederlag.

Högerpopulistiska Demokraterna placerade sig som näst största parti och blir det ledande borgerliga partiet i Göteborg. Den avhoppade moderaten Martin Wannholt blev därmed valets stora vinnare.
Trots att Moderaterna gör ett katastrofval kan det bli maktskifte med högerpopulistiska Demokraterna som största parti.
Moderaterna sträcker redan på valnatten ut handen till Demokraterna om att bilda en ny majoritet.
Jonas Ransgård, vill att Alliansen i Göteborg bildar en majoritet med D.
Ransgård låter meddela via GP att Alliansens ledning i Göteborg redan förberett hur ett koallissionsbygge med Demokraterna ska gå till.
På valvakan säger Wannholt till GPTV:
– Finns det andra partier som vill byta makten i Göteborg, ta makten, då kan man använda sig av oss.
– Vi vill förändra hela den politiska styrningen i Göteborg.
Samtidigt så pågår interna slitningar inom Moderaterna där katastrofvalet lett till en omfattande kritik av hela den lokala ledningen. Kritiker inom M vill byta ut hela ledningen som de anser är orsaken till att partiet rasat från 25,5 procent 2010 till 14,5 i valet 2018.
– En riktig käftsmäll, säger moderaternas Hampus Magnusson (M).
Moderaterna tappar åtta av sina tjugo mandat i Göteborg. Och det finns i dagsläget ingen klar majoritet.
Demokraternas framgångar är resultatet av ett allmänt missnöje med det politiska etablissemanget och en oförståelse för vad de verkligen står för.
Martin Wannholt är ingen uppstickare, han är en etablerad politiker och i grunden moderat. Expressen satte fingret på dess klasstillhörighet när de sätter ”de rikas revolt” på sin löpsedel.
Göteborgs Socialdemokrater gör ett historiskt dåligt val, sämre resultat än någonsin men ändå ett bättre val än vad opinionsmätningarna visat.
– Vi har ju haft en alldeles lysande valkampanj, menar ändå Ann-Sofie Hermanssons S.
Att kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson saknar självkritik trots ett historiskt lågt valresultat för Socialdemokraterna säger en del om hur det är ställt i partiet.
Både Demokraternas och Sverigedemokraternas framfart avslöjar Socialdemokraternas misslyckande?
Valets stora vinnare på sidan av Demokraterna är Vänsterpartiet som genom hela valet talat om fortsatt styre med de rödgröna, men Ann-Sofie Hermansson och Socialdemokraterna har samtidigt gjort allt för att distansiera sig från V och istället öppnat för ett blocköverskridande samarbete.
Valresultatet visar på ett allt mer polariserat Göteborg med en stor vilja på något nytt. Oavsett vilken majoritet som formeras är det kapitalets partier som vunnit och arbetarklassen och ungdomer måste formera motståndet för att försvara sig de kommande fyra åren och lägga grunden för något nytt i framtiden. Rättvisepartiet Socialisterna kommer lägga all sin kraft för att underlätta för detta motstånd.
Kristofer Lundberg

RS talade inför publikhav i Hammarkullen

Om

inte vi använder vår röst, kommer andra att använda vår tystnad. Årets val är viktigare än på länge, ett val då rasisterna går framåt, där moderaterna och alliansen vill släppa in SD på nyckelpossitioner, sa Kristofer Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna inför 1 000 personer på somaliska föreningens festival i Hammarkullen.

Somaliska Föreningen, Rättvisepartiet Socialisterna och det lokala föreningslivet i Hammarkullen organiserade festivalen med en rad internationellt erkända artister som Nastexo Indho, Ali Dhantoo, Hasan Wado, Demobo Jatta.
– Den samlade högern går till val på marknadenshyror, en politik som skulle kunna höja våra hyror med 5 000 kr, tyvärr är inte Socialdemokraterna något alternativ som själva för en politik för nedskärningar, utförsäljningar och privatiseringar av allmännyttan, sa Kristofer Lundberg.
– Det finns inte något annat parti med Rättvisepartiet Socialisternas meritlista, vi har tillsammans med boende i Hammarkullen räddat Mixgården, Hammarbadet, lokala skolor och service, vårt enda löfte är att fortsätta kämpa tillsammans med er, dundrade Lundberg till publikens jubel.
Publiken bestod av såväl äldre som unga, män och kvinnor som tillsammans dansade och sjöng mellan kl 17.00 fram till festivalen slutade kl 22.00. En positiv stämning som samlades över generationsgränser.
Rättvisepartiet Socialisternas tre tält var välbesökta under hela kvällen, 500 flygblad delades ut, omkring 50 personer lämnade namn och telefonnummer för att hjälpa till med valkampanjen och flera ville bli medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna.
Abdi Yusuf Farah, Osman Hosh och Shirva Ahmed från Somaliska föreningen var nöjd efter festivalen.
– Evenemanget var över förväntan. Vi lägger nu grunden för att detta blir ett årligt arrangemang i Hammarkullen och ser fram emot att fördjupa relationerna med fler föreningar.
Jimmy Lied