Hammarkullen Urban Art Festival 

Hammarkullen urban art festival är ett initiativ för att möjliggöra nya sätt för offentlig konst. Festivalen byggs upp av att fånga lokalsamhällets engagemang, tankar, drömmar och hopp där inbjudna internationella konstnärer först ska leva i området för att få en koppling och relation till de boende i området för att sedan skapa konst tillsammans med dem.

Detta gör denna konst- och gatufestivalen unik och handlar om att demokratisera tillgången på konst.

Nationella och internationella konstnärer från Spanien, Mexico och Chile har bjudits in och kommer bo och verka i området. Tanken är att konstnärernas verk ska spegla människors vardag.

Allt för ofta tas beslut om områdets utformning ovanför våra huvuden och dyra konstverk utan lokal förankring kommer upp, vi vill med denna festival vända den trenden och demokratisera utformningen av våra områden genom konsten.

Festivalen kommer ha sin utgångspunkt i Hammarkullen som ett center för vidare spridning över Angered med exempelvis en graffiti workshop på Blå Stället i Angered.

Offentlig konst har möjlighet att ge tankar och påverka synen på sin närmiljö. Konst i närområdet kan förändra hela atmosfären i ett område och vi hoppas festivalen ska förmedla trygghet och framtidstro.

Hammarkullen är en stadsdel känd för sitt brinnande engagemang och motståndskraftiga lokalsamhälle. Med konstfestivalen kan vi knyta samman samhällsengagemang och konst och göra Hammarkullen till en konstens huvudstad. Stadsdelen blir unik i Göteborg och landet.

Hela syftet med festivalen är att bygga den kring självorganisering och ett underifrånperspektiv som för lokala aktörer samman. Därmed ägs festivalen av alla de som deltar och på något sätt bidrar.

Genom workshop och samtal kommer områdets befolkning i alla åldrar få möjlighet att få intresse för konstens olika delar. 

När det kommer till gatukonst så har den genomgått en förvandling de senaste åren från att ha varit hårt kritiserad och olaglig till att i många fall bli accepterad och välkomnad.

En utmaning för gatukonsten är därmed att behålla sin motståndskraft och vilja till att förmedla förändring samtidigt som den accepteras i konstens ”finrum” och samhällsfinansieras i det offentliga rummet. Detta kommer kunna diskuteras under festivalen men också att bryta barriären om vem som skapar konst.

Kristofer Lundberg

Arrangörer: Urban Art, Hyresgästföreningen, Hammarkullen 365, Bostadsbolaget med flera.

Hundratals marscherade för minskade klyftor

”Upp med näven ned med foten – här marscherar förorten” ekade talkörerna när över 600 marscherade mot våldet för trygghet och välfärd.
Från Göteborgs ytterområden slöt ett 60 tal idrott-, kultur,- och fackföreningar upp för att rikta krav till makteliten för Trygghet och framtidstro med utgångspunkten i sociala satsningar.

Fortsätt läsa ”Hundratals marscherade för minskade klyftor”

För trygghet och framtidstro

Vi vill på allvar förbättra våra förorter samt de ungas livssituation och förutsättningar. Men då måste vi också gå till problemens rötter. Vi måste diskutera orsaken, inte bara konstatera hur situationen ser ut. Skotten är ett resultat av årtionden av nedskärningar, nedlagda fritidsgårdar, sparkade lärare, arbetslöshet och bostadsbrist. Att dessa händelser sker i socialt utsatta stadsdelar och socioekonomiskt svaga områden visar tydligt att det har att göra med maktförhållanden, det handlar om klass.

Under en 20-årsperiod har det publicerats många krisrapporter om det segregerade Göteborg. Och under samma tid har nedskärningar, arbetslöshet och trångboddhet fortsatt. Rapporter, varningar och protester har negligerats av de styrande politikerna.

Grundproblemet är den högerpolitik som lett till snabbt växande klassklyftor, välfärdsslakt och otrygghet.

Fortsätt läsa ”För trygghet och framtidstro”

Kamp & organisering lönar sig

Av: RS Göteborg

Rättvisepartiet Socialisterna har sin starkaste förankring i  Västsverige i Angeredsförorten Hammarkullen i Nordöstra Göteborg. Partiet har starka rötter politiskt och socialt i såväl föreningslivet som på arbetsplatserna. RS har genom åren visat att kamp och organisering lönar sig. Genom aktivt agerande och att samla grannarna runt gemensamma krav har stödet vuxit fram. Om den förankring RS har i Hammarkullen skulle finnas i hela Göteborg skulle vi ha en helt annan stad.

Fortsätt läsa ”Kamp & organisering lönar sig”

Pris för bostadspolitiska kamp

Av: Jimmy Lied
Sandeslätts Lokala Hyresgästförening har länge fokuserat på att engagera hela Hammarkullen utåtriktat i bostadspolitiska frågor. 

Den tydligaste och viktigaste segern för Hyresgästföreningens lokala arbete är kommunaliseringen av 900 av de privatägda lägenheterna på Bredfjällsgatan och Gropens gård.

Hyresgästföreningen Sandeslätt agerade för kommunalisering och fick med sig övriga föreningar i Hammarkullen och sedan hela Angered.

Genom att vända föreningen utåt har medlemsmöten vuxit till att samla uppemot 75 personer i ett område med omkring 200 medlemmar.

Inför 300 förtroendevalda från Hyresgästföreningen Västra Sverige fick de i fredags motta pris för sin bostadspolitiska kamp med juryns motivering:

”Genom att samla boende, andra lokala föreningar och hela stadsdelen, har dessa pristagare lyckats opinionsbilda och påverka politiker och andra beslutsfattare på ett fantastiskt sätt. Resultatet blev  att allmännyttan tog över  900 lägenheter som under lång tid ägts av oseriösa fastighetsägare, som varit mer intresserade av sitt eget vinstintresse än av människorna som bor där.  Genom att ge de boende makten att förändra sin egen boendesituation, upplever de också att tryggheten i området ökat och kriminaliteten minskat”

Vad blev det av Hyresutredningen ?

Ska man tro reaktionerna från sex vd:ar i privata fastighetsbolag så innebär Agneta Börjessons utredning Stärkt ställning för hyresgäster att balansen (vilken, kan man fråga sig?) på hyresmarknaden fullständigt “tippar över ända” på ett sätt så att fastighetsägarna tappar aptiten för både nödvändiga renoveringar och nybyggandet. 

Fortsätt läsa ”Vad blev det av Hyresutredningen ?”