Bostadspolitisk seger i Hammarkullen 

Offensiv har upprepade gånger beskrivit den bostadspolitiska maktkamp som utspelar sig mellan hyresgäster och bostadsbolagen runt om i landet.  På många håll pågår standarhöjande åtgärder där hyresgästerna gått samman och protesterat mot fasighetsbolagen och de hyreshöjningar som sker i spåren av renoveringarna.

Som ett resultat av stora hyreshöjningar har det inte varit ovanligt att människor tvingas flytta då de inte har råd med den nya hyran. Fenomenet har fått uttrycket ”renovräkningar” och inleder ofta en gentrifieringsprocess.

Hyresgästföreningen släppte en rapport kring ämnet och konstaterade att var tredje kan tvingas flytta.

Ur pressen som skapas ur hyresgästernas protester samt förhandlingar med Hyresgästföreningen brukar fastighetsägarna erbjuda tre nivåer på renoveringen, dock där alla nivåer hamnar i någon form av hyreshöjningar.

I Hammarkullen ser det dock annorlunda ut. I Hammarkullen har kommunala Bostadsbolaget inlett ett pilotprojekt för att se om det skulle fungera med ett 0-alternativ som nu inleds när badrummen på Bredfjällsgatan och Gropens Gård ska renoveras. Badrumsprojektet ska således ha olika nivåer där grundnivån kommer vara uta  hyreshöjning, därefter kan hyresgästen göra tillval som kostar.

Bostadsbolaget blir först i landet med detta men det är inte sprunget ur tomma intet eller ett resultat av bolagets välvilja. Det är ett direkt resultat av kamp och organisering där den subjektiva faktorn stavas Rättvisepartiet Socialisterna.

Det är värt att påminna oss om hur det gått till. Sedan 2012 har boende tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna kämpat mot privata slumvärdar på Bredfjällsgatan och Gropens Gård i Hammarkullen. Kraven riktades mot de privata med krav på renovering utan hyreshöjning och om företagen inte var beredda på detta skulle de tvångsförvaltas eller kommunaliseras.

RS gjorde besök i lägenheterna, fotade och beskrev läget, kontaktade media och organiserade protester.

I december 2015 vanns en viktig seger, då hade RS krav på kommunalisering spridits brett och allt fler tog upp och drev det. Exempelvis tog de tre lokala Hyresgästföreningarna ett uttalande om kommunaliseringen som senare fick stöd av 16 lokala Hyresgästföreningar i Angered som också initierade en demonstration.

Göteborgs kommunfullmäktige tog beslut om att kommunalisera de 900 lägenheterna. Redan samma dag den 4 december 2015 skrev Rättvisepartiet Socialisterna ”Organiseringen fortsätter nu för att säkerställa att kommande renoveringar sker under hyresgästernas demokratiska inflytande och kontroll.”

Från det att beslutet tagits och fram till april 2016 då Bostadsbolagets officiella övertagande ägde rum genomförde Rättvisepartiet Socialisterna dörrknack, samtal, gårdsmöten, dialoger och stormöten i området som sedan resulterade i ett ”Manifest för Hammarkullen”.

I det antagna manifestet som först förankrats bland de boende tar RS upp 0-alternativ som krav och skriver vidare ”Nu är det viktigt att låta de boende komma in i processen och få makt och inflytande över renoveringarna, sin boendesituation och närområde… den gemensamma parollen är alla ska kunna bo kvar”.

Även Hyresgästföreningen har på olika nivåer genomfört ett gediget påverkningsarbete kring liknande krav, såväl lokalt som på föreningsnivå och regionalt. Däribland ett möte med över 120 deltagare samt närvaro i paneldiskussioner, stormöten, debatter och processmöten. Tillsammans har den politiska pressen och sociala mobiliseringen satt önskad press på Bostadsbolagets ledning vilket oss hit.

Offensiv talar med Thomas Öby förvaltare på Bostadsbolaget i Hammarkullen.

– Initiativet kommer ur diskussionerna kring renovräkningar. Vi vill hitta sätt så att alla ska kunna bo kvar efter renoveringen.

–  Tanken är att börja med fem trappuppgångar på Bredfjällsgatan 26-34 vil inleder med 26-28 och sedan går vi vidare, säger Thomas .

Bostadsbolaget kommer bjuda in berörda hyresgäster till ett möte den 6 november. Därefter kommer Hyresgästföreningen bjuda in samma hyresgäster till ett möte.

– Vi har pratat med Hyresgästföreningen innan både lokalt och regionalt för att säkerställa att alla hyresgäster får komma till tals, säger Thomas.

– Detta är spännande och nytt även för oss. Vi måste tänka i nya banor, utmana tidigare arbetssätt och många frågor är givetvis kvar att lösa, men vi ser fram emot detta, avslutar Thomas.

Bostadsbolaget är i detta läget pionjärer bland fasighetsbolagen och visar att det går att renovera utan hyreshöjningar. De har tagit till sig vad områdets boende mobiliserat kring och visar vägen för hur fler bolag bör agera. Hammarkullen visar på nytt vägen för vad som är möjligt, en bostadspolitisk seger för alla beröda.

Kristofer Lundberg 


Annonser

Vänd dom aldrig ryggen

Låt inte etablissemanget skriva om historien om den historiska 30 september. Segern var den samlade vänsterns, folk- och fackföreningsrörelsens tillsammans med ungdomen. Vi stoppade nazisterna – inte etablissemanget, som tvärtom försökte avleda antirasismen.

Folkmassorna svämmade över Göteborgs gator.

Folkmassorna svämmade över Göteborgs gator.

Alternativa event för barnfamiljer kan vara bra, och det var också många barnfamiljer på lugna stora Heden. Men uppmaningen att vända nazisterna ryggen, som etablissemanget gjort i alla tider, är mycket riskabel. Socialdemokratin uppmanade oss att ignorera den fascistiska faran på lördagen.
”Vi går inte dit”, skrev SSU i en debattartikel följt av ”Den 30 september är vi inte där. Vi tömmer gatorna runt nazisternas demonstration. Vi låter denna lilla sorgliga grupp marschera i ensamhet”. Istället ordnade SSU eventet Love GBG på Järntorget.
”Vi vill inte att de får ännu mer uppmärksamhet”, sa Socialdemokraterna och uppmanade folk till ”en värdig demonstration på fredagen”. Alla riksdagspartier utom SD var med på fredagen på Gustav Adolfs torg som samlade högst 2 000.

Fortsätt läsa ”Vänd dom aldrig ryggen”

Högerpolitiken göder rasismen

Som ett resultat av nyfattigdom, ökade klyftor, nedskärningar, massarbetslöshet, raserad välfärd samt avsaknaden av ett socialistiskt massparti som tagit kamp mot utvecklingen har Sverigedemokraterna kunnat gå framåt till att pendla mellan tredje och näst största parti. I spåren av SD har sedan en mer våldsam nazistisk rörelse kunnat bre ut sig.

Fortsätt läsa ”Högerpolitiken göder rasismen”

10 000 väntas mot nazisterna

CSC_2750

Protesterna mot nazisterna sprider sig brett över Göteborg. Nära 10 000 demonstranter förväntas samlas på de största demonstrationerna på Heden kl 11.00 på lördag och kan bli de största antifascistiska protesterna i Göteborg någonsin. 

Den starka reaktionen mot nazistmarschen från antirasister och vanligt folk har skapat ett politiskt tryck på såväl polis, som rättsväsende och makthavare.

Fortsätt läsa ”10 000 väntas mot nazisterna”