Var är Zahid Baloch?  – Tortyroffer bortförd i hemlighet

Zahid Baloch har utsatts för ett fullständigt rättsövergrepp av gränspolisen och Migrationsverket, ett tjänstefel som kan komma att kosta honom livet.

Fredag den 9 mars skulle Zahid ha rätten att söka asyl i Sverige, då hade tiden för Dublin gått ut. Men utan att informera hans juridiska ombud har de i hemlighet överfört honom till Norge onsdagen den 7 mars där han har ett utvisningsbeslut.
Han har innan detta skett fråntagits alla möjligheten att kontakta någon eller fått möjlighet att ta med sig sina ägodelar. Sedan dess att gränspolisen fört Zahid från förvaret i Kållered, utanför Göteborg upphör all kontakt med honom. Telefonen är avstängd och han går inte att nå på sociala medier.
När Offensiv går i tryck har Zahid varit försvunnen i en vecka utan kontakt med familj, vänner och kamrater.
Innan en förflyttning sker ska det juridiska ombudet få informationen vilket inte skett, när en förflyttning har skett ska också det juridiska ombudet få information om att allt gått bra, så har inte heller skett.
Istället har Zahid förflyttats till Norge i hemlighet, utan möjligheter till kontakt med omvärlden. Varken familj, kamrater eller hans juridiska ombud vet var han befinner sig nu.
Det krävdes två dagar av eftersökande innan kamrater och ombudet fått ut informationen att han förflyttats. Inte heller Zahids läkare och psykolog fick någon information.
När ombudet besökte förvaret under torsdagen den 8 mars meddelade personalen bara att de inte viste var Zahid befann sig, samma svar fick medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna för vilka det krävdes en demonstration för att få veta att han inte befann sig på förvaret, vart han förts vet vi dock inte ännu.
Vi känner nu stor oro över situationen. Zahids hälsotillstånd är allvarligt, han är hjärtpatient med två hjärtinfarkter som ett resultat av den tortyr han utsatts för i Pakistan. Han har haft blodpropp och äter en rad mediciner.
Vi besökte honom senast söndagen den 4 mars, då hade han gått ned 8 kg av stress och oro och var inte i bra skick psykiskt med anledning av rädslan. Hans psykolog hade tidigare varit så orolig över hans tillstånd att hon åkt ut till förvaret och träffat honom då Migrationsverket ställt in deras möten.
Första hjärtinfarkten som resultat av tortyren hade Zahid i Norge 2014 där han levde två år innan han kom till Sverige i december 2014, i februari 2015 hade han en ny hjärtinfarkt i Göteborg.
Han medicineras också för psykiska besvär som ett resultat av den tortyr han utsattes för i Pakistan.
Zahid lider av posttraumatisk stressyndrom, återupplevanden, mardrömar och sömnproblem.
Zahid är politisk flykting från Balochistan, han levde 5 år som gömd efter att ha blivit illa torterad och dumpat i tron om att han var död.
Zahid har hunnit få många vänner och kamrater i Sverige, han är känd för att vara en hårt arbetande, hjälpsam och kärleksfull person. Men det är få som vet om hans verkliga bakgrund och vad han utsatts för.
När Pakistanska militären gripit honom utsattes han för piskrapp, han blev medicinerad och därefter slagen, en misshandel som inte känns i kroppen föränn medicinerna lämna kroppen, han fick ett frakturerat ben efter misshandel, hans fingrar hade brutits, lika så hans fotleder. Han kläddes av, utsatts för el-chocker mot könsorganet, utsattes för sexuella övergrepp och misshandel med redskap mot ändtarmen, han fick se anhöriga mördades framför ögonen på honom.
Tortyren pågick under tre månader.
Han har som ett resultat av behandlingen fått nedsatt rörelseförmåga efter tortyren vilken är dokumenterad av läkare i Sverige. Allt är väldokumenterat.
Röda korset behandlingscenter har behandlat honom för posttraumatisk stressyndrom och depression.
I Sverige har han genomfört flera självmordsförsök och behandlats på sluten psykriatisk vård efter självmordsförsöken.
Trotts vetskapen om detta väljer gränspolisen och Migrationsverket att i hemlighet föra över honom till Norge.
Zahid berättade under vårt sista samtal om hur minnena kommer tillbaka av att sitta inlåst i trånga utrymmen, vi kan bara föreställa oss den känsla han nu upplever av att fråntagits alla sina möjligheter att kommunicera med kamrater utanför.
Rättvisepartiet Socialisterna kommer göra allt vi kan för att ta reda på var Zahid befinner sig, redan har över 50 protester organiserats internationellt till stöd för hans rätt till asyl, världens ögon riktas nu mot Sverige och Norge.
Över hela världen följer människor vad som sker i detta fall.
Vi håller alla nivåer av de svenska myndigheterna ansvariga om något händer vår kamrat, alla från gränspolisen till förvaret, migrationsverkets beslutsfattare och den svenska regeringen.
Vi kommer visa hur de behandlar tortyroffer och politiska flyktingar i detta land.
Våra krav är att Zahid återförs till Sverige och att hans rätt att söka asyl respekteras.
Kristofer Lundberg
Annonser

3 000 på internationella kvinnodagen

”Krossa, krossa, krossa patriarkatet” talkörerna ekade på 8 mars när 3 000 samlades för att demonstrera för jämställdhet under parollen ”Vi är inte tysta” i Göteborg.

Rättvisepartiet Socialisterna är med och arrangerar demonstrationen med 8 mars kommittén. Minela Mahutmovic var årets konferencier.

”En ny feministisk våg sveper över hela världen från Brasilien till Hong Kong, från USA till Polen har kvinnor gått ut i massprotester och tom. organiserat internationella strejker för att ställa krav, för att ta makten tillbaka. Krav har lyfts i de olika länderna mot bland annat det dödliga våldet mot kvinnor, En ändring av det sexistiska rättsväsendet och rätten till abort.”

Sara Berlin

UTTALANDE FRÅN DEMONSTRATIONEN 8 MARS 2018:

En ny feministisk våg sveper över hela världen. Från Brasilien till Hong kong, från USA till Polen har miljontals kvinnor senaste året gått ut i massprotester och till och med i internationellt organiserade strejker för att ställa krav, för att ta makten tillbaka. Krav har lyfts i de olika länderna mot bland annat det dödliga våldet mot kvinnor, en ändring av det sexistiska rättsväsendet och för rätten till abort.

Även här och nu ställer vi krav.

Vad hade ni valt, en inkomst för några månader fram eller att anmäla en kollega eller chef för sexuella trakasserier eller övergrepp? Det är förståeligt att valet inte är så lätt. Så många kvinnor på våra arbetsplatser står inför det valet – att få jobb eller att säga ifrån. Därför måste otrygga anställningar bort! Enligt Arbetsmiljöverkets rapport från 2015 är det närmare 20 % av alla 16-29-åringar som har blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet.

Det handlar också om vår arbetsmiljö – hur många är vi egentligen per chef? Hur stressade är vi? Hur osunt är vårt arbetsklimat? Vi ser med positiva ögon på de arbetsplatser i kommunen som testar och ska införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Detta tycker vi ska vara en regel och inte ett undantag! Med kortare arbetstid skapas bättre förutsättningar för jämställdhet i hemmet och på arbetsmarknaden. Eftersom kvinnor fortfarande i stor utsträckning tvingas ta det största ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet får de inte tiden att räcka till.

Många kvinnor finansierar redan idag sin egen arbetstidsförkortning genom att arbeta deltid. Det leder till att kvinnor får lägre inkomst, sämre karriärmöjligheter och i längden en otillräcklig pension. Enligt en undersökning bland fackförbundet Kommunals medlemmar är det bara en av tio som jobbar efter 65-årsålder. Vi ställer oss emot den senaste överenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna om höjd pensionsålder. Vi säger: höj pensionerna och inte pensionsåldern!

På demonstrationerna under 8 mars har vi sedan lång tid tillbaka lyft vår solidaritet med våra medsystrar och alla de människor som lever i krig eller som flyr från krig. Hur kvinnors kroppar har blivit och blir utnyttjade som vapen i maktelitens och imperialismens krig är obeskrivligt hemskt. Vi fördömer den ökade militariseringen världen över och i Sverige. Vi fördömer NATO och Sveriges närmande till det. Samtidigt ger vi vår solidaritet till alla och särskilt de kvinnor som strider för frihet och rättvisa, som i Palestina och med de kurdiska självförsvarsstyrkorna.

Kvinnorna står i täten för de protesterna som just nu pågår i Iran och som vi tycker borde uppmärksammas mer här i Sverige. Protesterna visar hur kvinnor strävar efter jämställdhet och frihet. Dagliga protester sker i Iran med kvinnor som tar av sig den påtvingade islamiska slöjan och flaggar med de på offentliga platser. ”Revolutiongatans flickor” som de kallar sig kommer att leva kvar i historien som en del av den globala kvinnokampen mot underkastelse av våra rättigheter.

Vi vill egentligen ta upp så många fler frågor här, vi har flera krav som väntar på att lyftas – för en förändring av rättsväsendet, för fler billiga och bra hyresrätter som kan underlätta att lämna en destruktiv relation, för fler resurser till kvinnojourer.

Men en sak är säker: vi kommer inte sluta kämpa. Vi ska fortsätta ta plats, vi ska fortsätta ställa krav – vi är inte tysta!

Fortsatt kamp krävs efter #MeToo

Under hösten 2017 spreds tusentals kommentarer och berättelser under #metoo i Sverige som visade på omfattningen av sexuella trakasserier och övergrepp. Det bekräftade också tidigare studier som Slagen dam, vilken utkom 2003 och visade att närmare hälften av alla kvinnor i Sverige åtminstone någon gång under sina liv hade blivit utsatta.

20180226_083817594715216.png

Fortsätt läsa ”Fortsatt kamp krävs efter #MeToo”