Vill väcka liv och entusiasm i Hyresgästföreningen

I lördags valdes Kristofer Lundberg till ordinarie ledamot i regionstyrelsen för Hyresgästföreningen Västra Sverige.  Regionstyrelsen väljs på fullmäktige med delegater från 13 föreningsområden representerande 77 500 medlemmar.

–          Jag vill väcka liv, entusiasm och kampvilja i en av arbetarrörelsens största organisationer. Därför tackade jag ja när jag nominerades till regionstyrelsen, säger Kristofer Lundberg till Offensiv.

wp-image-398397184jpg.jpg

Fortsätt läsa ”Vill väcka liv och entusiasm i Hyresgästföreningen”

60 samlades trots avblåst strejk

Under tisdagskvällen organiserade Hotell- och restaurangfacket en manifestation till stöd för den strejk som skulle inledas under onsdagen. Platsen var väl vald på Järntorgets monument för att minnas hungerkravallerna för nu 100 år sedan i april – maj 1917. Stödet för strejkvarsel har varit massivt. Men redan innan manifestationen hunnit inledas lade HRF ut att avtal slutits och strejkvarslet därmed dragits tillbaka.

Avtalet ger 1650 kronor på 36 månader. Avtalet håller sig inom märket som industriavtalet satte, vilket arbetsgivarsidan glädjs åt.

Trots detta samlades ändå över 60 personer under tisdagskvällen vid monumentet under en röd facklig fana. En viss besvikelse var tydlig från Hotell- och restaurangarbetarkollektivet men samtidigt en viss förhoppning om att avtalet skulle gett något då avtal slutits dagen innan strejk. Arbetarna har känt den stora fackliga solidaritet som visats inom LO-kollektivet inför strejken där vissa förbund också lagt sympativarsel.

Viljan att kämpa kan ses i att HRF ökat med 600 medlemmar sedan strejkvarslet lades samt dess uppslutning på strejkmöten runt om i landet. 

Utan att läsa avtalets som undertecknats är det svårt att ge någon fullstädig analys. Som Göran Larsson arbetsplatsombud på Radisson Blue Viking säger till tidningen Offensiv.

– Jag har bara läst HRF pressutskick och det är svårt att säga vad det verkligen innebär. Det säger bara vad det ger per år och är mycket luddigt skrivet. Jag hoppas få en verklig genomgång i dagarna så kan jag lämna en kommentar, säger Göran Larsson HRF arbetsplatsombud på Radisson Blue Viking i Stockholm.

Värt att nämna är dock att Visita och Svenskt Näringsliv är nöjda med avtalet. Vad avtalet säger gällande den stora stridsfrågan om hyvlingen kommer vara det viktigaste att följa upp.

Artikeln uppdateras inom kort

Bra moral inför morgondagens strejk

När Offensiv besöker Radisson Blue Viking hotell i centrala Stockholm pågår dagens andra fackliga möte med anledning av morgondagens strejk.

Göran Larsson från Hotell och Restaurangfacket återkommer till Offensiv efter mötet.

– Alla de som är fackanslutna har bra moral inför morgondagen. Vi har haft fyra fackliga möten sedan förra torsdagen och vi har haft bättre uppslutning ju närmare strejken vi kommit säger Göran Larsson, HRF.

– Jag har svårt att förstå arbetsgivarens hårda linje. Det handlar om så lite i kronor och ören.

– Vi jobbar i en branch där det är låga löner, vissa jobbar inte ens heltid vilket gör att man måste ha två jobb för att försörja familj.

– Arbetsgivaren vill ha flexibilitet men vår arbetssituation omöjliggör flexibilitet. Om arbetsgivaren behöver en två timmar extra än en redan bortlovad till andra jobb för att klara hyran.

– Vi behöver löner som går att leva på. Lönen är våra medlemmars viktigaste fråga.

Offensiv har under dagen besökt tre olika hotell och upplever en påtvingad tystnadskultur på arbetsplatserna är det något du känner igen?

– Vi har tur som arbetar på en arbetsplats med bra relationer. Arbetsgivaren ifrågasätter inte vårt fackliga arbete. Vi har inte utsatts för några påtryckningar. Men jag vet från fackliga kollegor på andra arbetsplatser att anställda blivit tystade och i vissa fall hotade. De har fått höra att det är olämpligt att tala om eller med facket, säger Göran Larsson, arbetsplatsombud Hotell och Restaurangfacket.

Kristofer Lundberg

Ville Karlsson

Arbetsgivarhot mot fackligt anslutna

Den 19 april har Hotell- och restaurangfacket varslar om strejk på 19 företag i sex olika städer. Under strejken gäller fullständig strejk för all personal på arbetsplatsen, blockad mot nyanställningar och blockad mot inhyrning av personal. 

HRF och Visitas förhandlingar har brutit samman. Arbetsgivarna tillbakavisar kravet på en låglönesatsning i linje med industrins överenskommelse och trygga anställningar. 

– Vi måste uppnå jämställda löner och då är en låglönesatsning helt nödvändig, säger Malin Ackholt, HRF förbundsordförande.

På arbetsplatserna hålls fackmöten för att informera om och planera strejken. HRF har informerat anställda att ”ingen medlem i HRF eller inte, får utföra arbetsuppgifter på de aktuella företagen om strejken bryter ut. Arbete som normalt utförs av HRF:s medlemmar får inte heller utföras av tjänstemän, medlemmar i andra fackförbund eller av de som inte är medlem i någon facklig organisation” detta kommer betraktas som strejkbryteri.

Arbetsgivarna är pressade inför strejken och har därmed börjat begära in uppgifter om de anställdas fackliga tillhörighet. Ett rent brottsligt agerande från arbetsgivarna. Arbetare har ingen skylldighet att meddela till arbetsgivaren var eller om en är fackansluten. 

Det är genom fackets medlemmar som de fått reda på att företagen samlat in uppgifter om de anställdas eventuella fackliga medlemskap vilket är ett brott mot föreningsfriheten.

Initiativet kommer från arbetsgivarorganisationen Visita som uppmanat företagen att göra detta. Visita har skickat ut blanketter för arbetsgivarna att dela ut till de anställda. HRF har med anledning av detta gjort en anmälan till Datainspektionen och uppmanar alla sina medlemmar att inte lämna sådan information till arbetsgivaren.

HRF tillbakavisar också arbetsgivarnas falska påståenden om att oorganiserade ska begära tjänstledigt om strejken bryter ut. Den som inte är fackligt ansluten har rätt att avstå att utföra arbetsuppgifter som omfattas av strejken. Även om det är en oorganiserad arbetare som utför arbetsuppgifter är det strejkbryteri. 

Facket ser mycket allvarligt på den här registreringen.

− Det skulle vara väldigt märkligt om det är lagligt att systematiskt dokumentera om anställda är med i facket eller inte, säger Eva-Lotta Ramberg, förbundsjurist på Hotell- och restaurangfacket. 

När Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna besökte hotell i centrala Stockholm under tisdagen så var det tydligt att personalen försatts med munkavel med anledning av morgondagens strejk. Anställda har uppmanats, förbjudits och i vissa fall hotats att inte tala om eller med facket och media ska hänvisas till företagens presstjänst inte till fackligt förtroendevalda.

Offensivs utsända förklarade på Hotell Sheraton om föreningsfriheten som en av hörnstenarna i grundlagen. ”Den rättigheten gäller inte här” kom till svar. 

Vad vi ser är att arbetsgivarsidan på ett mycket allvarligt sätt inför en strejk försöker framtvinga en tystnadskultur och skrämma såväl fackligt aktiva som oorganiserade. Facken har här en skylldighet att informera de anställda om vilka rättigheter de har.

Text och foto: Kristofer Lundberg

 

​Stöd Hotell- och restaurangfackets strejk för lågavlönade

Efter att ha fått ett treårigt avtal satsar Svenskt Näringsliv på att knäcka LO:s samordning som ger något mer till lågavlönade. Detta är vad strejkvarslet från Hotell- och restaurangfacket handlar om. 

Industriavtalet som slöts för två veckor sedan ska ge 6,5 procents löneökning på tre år. Det är två procent per år plus 0,5 procent till deltidspension. Det är mycket blygsamt jämfört med med företagens rekordvinster, de växande klyftorna och prisökningarna, särskilt på boende. 

Arbetsgivarna i Teknikföretagen och andra industriföretagen accepterade snabbt att det första budet från medlarna, 5.9 procent ökade något. Trots deras hårda krav i vintras ville de undvika konflikt, särskilt med ett långt avtal och en låg nivå. Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf betonade “att avtalets längd är den stora behållningen”. Företagen vann också att avtalens ska räknas ut företagsvis.

Arbetsgivarnas hårda krav om “flexiblare arbetstider” – att de vill kunna ge order om övertid, inklusive helger – ska nu diskuteras i arbetsgrupper. Det följer mönstret från de senaste avtalsrörelserna, att företagens mycket hårda krav inte stoppas utan hamnar i gemensamma diskussionerna. Avtalet gäller för IF Metall, GS-facket, Livs,Unionen och Sveriges ingenjörer. Handelsanställda slöt ett avtal på samma nivå någon dag senare. Avtalen har en klausul att de kan sägas upp det tredje året.

Inför avtalsrörelsen kom LO-facken överens om en låglönesatsning. De som tjänar under 24 000  i månaden skulle få ett kronpåslag på 672 kronor, medan kravet för resten var var 2,8 procent. Detta räckte för att få med 6F-facken – Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas Förbund, Målarna och Seko – i LO:s samordning. De stod utanför ifjol och har även i år inlett en utredning om hur industriavtalets styrande roll ska ersättas. De har bland annat kritiserat att denna modell ökat löneklyftorna.

Det undertecknade avtalet innehöll inget kronpåslag, men likväl något mer till lågavlönade. De som tjänar under 24 000 skulle få samma procentpåslag som om de haft 24 000 i månadslön.

Men under förhandlingarna för Hotell- och restaurangfacket har företagen krävt att det extra påslaget för dem under 24 000 ska betalas med lägre ökningar än avtalets 6,5 procent för resten. Detta är budet från arbetsgivare i en låglönebransch. De hävdar att fackens tolkning av avtalet skulle kosta 6,7 procent.

Detta ska nu avgöras i striden om avtalet för Hotell och restaurangbranschen. Facket har varslat om strejk från onsdag den 19 april klockan 06.00. Varslade är en rad stora hotell i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Umeå och Gävle. 

Svenskt Näringsliv ger full uppbackning till hotell- och restaurangföretagen. De avvisar att avtalet skulle garantera minst 6,5 procent till alla, plus mer till dem under 24 000.

Flera LO-förbund har lagt sympativarsel, däribland Seko, Handels och Fastighets. Att tvinga tillbaka arbetsgivarna är avgörande för om LO:s låglönesatsning ska tas på allvar eller inte. Hotell- och restaurangfacket behöver fullt stöd!

Rättvisepartiet Socialisterna   

http://www.socialisterna.org     

08-6059400

Partibyggarkonferensen: 2 nya medlemmar i Göteborg

Partibyggarkonferensen för Västsverige samlade medlemmar från Göteborg och Borås. Viktiga diskussioner fördes om världen, Sverige och partibygget.

Amer Mohammed Ali omvaldes till ordförande för RS Väst och Minela Mahmutovic omvaldes till ordförande för RS Göteborg.

En ny distriktstyrelse valdes med Kristofer Lundberg och Zahid Baloch från Angered, Jimmy Lied och Johannes Lundberg från Hammarkullen, Amer Mohammed Ali och Minela Mahmutovic från Hjällbo, Patrik Hooghwinkel, Emma Öman och Katarina Bielecki från Södra och David Linqvist från Borås.

Två nya medlemmar gick med efter mötet.

RS Väst

1 MAJ: Bygg bort bostadsbristen

 

bygghyresrätt

Bostad åt alla – Bygg bort bostadsbristen

Borgarna argumenterar ofta för att avreglering och marknadsanpassning driver ned hyrorna, detta visar snarast det motsatta, och vad kan man vänta sig när efterfrågan är så enorm? Kapitalistklassen föredrar att låta oss tävla om de lägenheter som finns hellre än att bygga fler, för det lönar sig bättre. Bostadsförsörjning ska därför skötas offentlig regi och utan vinstkrav, menar Rättvisepartiet Socialisterna.

Socialistiskt första maj med Rättvisepartiet Socialisterna finns på Järntorget med tält och bokbord från klockan 10.00.

Klockan 13.00 – 14.00 börjar talen på Järntorget och därefter ställer vi upp i eget block i Röd Front från Linnegatan.