Massiva vägblockader mot fossilgashamnen.

Av: Kristofer Lundberg

Idag lördag så stängde flera hundra personer ned Skarvikshamnens in- och utfarter i Göteborg i protest mot fossilgasanläggningen inne i hamnområdet.

Folk- och miljörörelsen Folk mot fossilgas stod bakom den lyckade aktionen som är en del av en tre dagar protesthelg mot fossilgas.

Infarterna till hamnen blockerade och effektivt kunde demonstranterna hindra  lastbilar att ta sig in och ut. Protesten var en del av en internationell protest mot fossilgas.
Civil olydnad har länge varit en av miljörörelsen kännetecken om än det var länge sedan som en så omfattande och framgångsrik aktion organiserat i Sverige.

Aktionen riktade sig mot fossilgasterminalen LNG Göteborg. Det är inte den första protesten men hittills den största. LNG Göteborg väntar på regeringens godkännande att få ansluta en nybyggd importterminal för fossilgas till det västsvenska gasnätet, vilket enligt miljöorganisationer skulle riskera att låsa in Sverige i ett fortsatt fossilberoende i 40 ytterligare år när utvecklingen borde gå åt motsatt håll. Regeringen förväntas fatta beslut i frågan kommande veckor.

Det var en fredlig demonstration som bevakade av ett massivt polispådrag men utan polisingripanden. Manifestationen folkliga karaktär försvårade för  polisen att ingripa så våldsamt som de brukar mot denna form av avancerade kamp metod.

Parallellt med blockaden hölls en massiv stöddemonstration för blockaden. Demonstrationerna gick från Färjenäsparken där även en föreläsningsserie och debatter pågår i ett stort cirkustält.
– För både människors och klimatomställningens skull behöver vi agera när ny infrastruktur för fossilenergi byggs, år 2019. Klimatkrisen är här. Fossilgasexpansionen är här. Men det är motståndet också, säger Jennie Nyberg, talesperson för Folk mot fossilgas.

Med dagens manifestation kombinerat med den stora Amazonas demonstrationen i Stockholm kan vi se en ny generation miljöaktivister kliva in på den politiska scenen och kämpa för sin och planetens överlevnad.

Det blir tydligt för allt fler att kapitalismens rovdrift och profitjakt står i direkt motsättning till människor och naturs behov. Rättvisepartiet Socialisterna ger vårt fulla stöd till denna nya progressiva miljörörelsen som nu växer fram globalt. Vi tror samtidigt att det är nödvändigt att den inte bara förblir antikapitalistisk i sin framtoning, utan också söker allians med vänstern, folk- och arbetarrörelsen och tillsammans arbetar fram ett socialistiskt aktionsprogram för en total samhällsomvandling som garanterar människors och miljös överlevnad.

 

Fortsätt läsa ”Massiva vägblockader mot fossilgashamnen.”

Jordens lungor kvävs av röken!

Av: Kristofer Lundberg

72 850 bränder har rasat i Brasilien under 2019, över hälften av dessa i Amazonas regnskogar. Detta innebär en ofattbar ökning med 83 procent i jämförelse med samma period förra året.

Brasiliens högerextrema president Jair Bolsonaro förnekar den globala uppvärmningen och människans klimatpåverkan och har därmed öppnat upp för exploatering av tidigare skyddade områden i Amazonas.

Fortsätt läsa ”Jordens lungor kvävs av röken!”

Politikerna vill inte se alternativen till trängselskatten i Göteborg

Trängselskatten har varit och är en omdebatterad fråga där politikerna gång på gång har kört över de röster som majoriteten av de boende i Göteborg har fört fram.

Efter omröstningen om trängselskatten i samband med valet i september 2014 blev resultatet tydligt: De flesta säger nej till trängselskatten och vill se andra alternativ.
Politikerna gör allt för att tysta ner dessa röster. I en nyligen publicerad rapport från kommunledningen om trängselskatten är ett av resultaten att det inte finns andra alternativ. Men visst finns det alternativ! ”Mot trängselskatten – för gratis och utbyggd kollektivtrafik” var namnet på den kampanj Rättvisepartiet Socialisterna hade i Göteborg. Istället för att införa en straffavgift på de som i många fall tvingas ta bil kan till exempel kollektivtrafiken bli mer tillgänglig.

Politikernas argument om att införa trängselskatt för miljön och klimatet börjar bli mer och mer genomskinligt. Samtidigt höjs kollektivtrafikpriset regelbundet och våra spårvagnar och järnvägar rustas inte upp. Att minska bilismen är något som behöver göras, men det sker inte genom en trängselavgift. Kollektivtrafiken måste förbättras genom att vara gratis, mer tillgänglig för personer med funktionsvariationer och behöver utökas i form av att införa fler hållplatser och åkturer även utanför staden.
Högerpolitiken visar att den har sina begränsningar när det är profitjakten som är i fokus, och det står i skarp kontrast till verkliga alternativ. För att nå en förändring och för verkliga satsningar på klimatet behöver vi ställa krav underifrån, på åtgärder som inte straffar utan gynnar oss och hela samhället.

Minela Mahmutovic

Upptakt inför första maj

Rättvisepartiet Socialisterna höll igår upptakt inför Socialistiskt 1 maj. 30 medlemmar samlades för att lägga upp planerna för kampanjen inför och ingripandet på själva första maj. Fortsätt läsa ”Upptakt inför första maj”

2011: Från Tahrirtorget till Occupy Wall Street

2011 har varit ett dramatiskt och omtumlande år. Ett år präglat av global kamp och kapitalismens kris. Året inleddes med de historiska massörelserna i Tunisien och Egypten, som fick de båda ländernas dikaturer att gå i landsflykt.
I Europas moderna historia är det få år som kan mäta sig med 2011. Högerpolitiken har utmanats av generalstrejker och ungdomsrevolter, samtidigt som eurokrisen fördjupats och EU-pamparna suttit i permanenta krismöten.
Men 2011 var också året som för evigt kommer att vara brutal påminnelse om det dödliga hot som högerxtremism och nazism utgör.

Fortsätt läsa ”2011: Från Tahrirtorget till Occupy Wall Street”

Hundratusentals protesterade mot kärnavfallståget

I årets Castortransport (transport av kärnavfallscontianrar) från kärnkraftverket i franska Volognes till slutförvaringen i tyska Gorleben, slog det åter flera rekord när det gäller demonstrationer och protester mot kärnkraft. För sträckan på 125 mil behövde transporten hela 126 timmar.
Fortsätt läsa ”Hundratusentals protesterade mot kärnavfallståget”