Hundratals marscherade för minskade klyftor

​”Upp med näven ned med foten – här marscherar förorten” ekade talkörerna när över 600 marscherade mot våldet för trygghet och välfärd.

Från Göteborgs ytterområden slöt ett 60 tal idrott-, kultur,- och fackföreningar upp för att rikta krav till makteliten för Trygghet och framtidstro med utgångspunkten i sociala satsningar.

Fortsätt läsa ”Hundratals marscherade för minskade klyftor”

Annonser

För trygghet och framtidstro

Vi vill på allvar förbättra våra förorter samt de ungas livssituation och förutsättningar. Men då måste vi också gå till problemens rötter. Vi måste diskutera orsaken, inte bara konstatera hur situationen ser ut. Skotten är ett resultat av årtionden av nedskärningar, nedlagda fritidsgårdar, sparkade lärare, arbetslöshet och bostadsbrist. Att dessa händelser sker i socialt utsatta stadsdelar och socioekonomiskt svaga områden visar tydligt att det har att göra med maktförhållanden, det handlar om klass.

Under en 20-årsperiod har det publicerats många krisrapporter om det segregerade Göteborg. Och under samma tid har nedskärningar, arbetslöshet och trångboddhet fortsatt. Rapporter, varningar och protester har negligerats av de styrande politikerna.

Grundproblemet är den högerpolitik som lett till snabbt växande klassklyftor, välfärdsslakt och otrygghet.

Fortsätt läsa ”För trygghet och framtidstro”

Kristofer Lundbergs tal på första maj 2017

För hundra år sedan marscherade här 10 000-tals människor, för fred, bröd och demokrati. I maj 1917 rasade ännu världskriget och i skuggan av kriget följde svält och social nöd. Den 5 maj 1917 samlades 40 000 personer på en massdemonstration kring Järntorget. I täten för rörelsen gick stadens kvinnor, på samma sätt som idag när globala kvinnostrejker står upp mot Trump och sexismen.

Fortsätt läsa ”Kristofer Lundbergs tal på första maj 2017”

Riksbanken i ”okänd terräng”

Pengar

Riksbanken har sänkt styrräntan till minus 0,10 procent. Det är första gången någonsin som den svenska reporäntan (den viktigaste styrräntan) är negativ.

Skälet till Riksbankens historiska räntebesked är dels den tilltagande oron i världen, och dels den svaga återhämtningen på hemmaplan som resulterat i att landet stått på randen till deflation.

Arbetare och vanligt folk har inget skäl att lita på Riksbanken. Kapitalister och banker kan inte ”stimuleras” att få igång ekonomin. Det krävs stora offentliga investeringar som kan finansieras med storbankernas enorma vinster.
Samtidigt med beslutet om minusränta aviserar Riksbanken att man med nytryckta pengar ska stödköpa statsobligationer för 10 miljarder kronor för att om möjligt stimulera ekonomin. Det sistnämnda är en symbolisk variant av de program av kvantitativa lättnader (från engelskans quantiative easing, QE) som genomförts i USA, Storbritannien, Japan och som inom kort även inleds i eurozonen. Fortsätt läsa ”Riksbanken i ”okänd terräng””

Falsk satsning på trygghet i Angered

I spåren av skottlossningar, ungdomskriminalitet, drogförsäljning, gängrekrytering och bostadsområden där rättssystemet satts åt sidan har situationen skapat otrygghet bland lokalbefolkningen i Göteborgs förorter.

Fortsätt läsa ”Falsk satsning på trygghet i Angered”