Ny masskamp utmanar i Iran

Sedan slutet av förra veckan har även Iran skakats av omfattande protester i åtminstone 100 städer. Massprotesterna inleddes som ett svar på att regimen beslutat att höja bensinpriset med 50 procent och samtidigt införa en hård ransonering som innebär prishöjningar på upp till 300 procent.

Prishöjningarna tillkännagavs den 15 november och följdes av nästan ögonblickliga protester som markerar ett nytt steg i den masskamp som inleddes vintern 2017-2018 och som har följts av många bittra klasstrider.

Banker, myndighetsbyggnader, religiösa institutioner och skolor, som alla är ett med regimen och förtrycket, attackerades av ilskna demonstranter som också satte upp blockader. Därefter följde strejker vid skolor och universitet samt i huvudstadens Teherans basarer. Även under måndagen var skolor och universitet stängda.

Mycket snabbt blev protesterna mot prishöjningarna till en revolt mot den auktoritära och teokratiska regimen som är mer pressad än någonsin. Den iranska ekonomin är i djup kris som en följd av den nyliberala politiken, korruptionen och USA:s sanktioner. Till det ska läggas att massrörelserna i Irak och Libanon bidragit till att såväl försvaga regimen som att ge inspiration till kamp i Iran.

Kampen fick enorm uppslutning och spridning. Detta trots den våldsamma repressionen och att regimen redan på protesternas andra dag stängde ner internet. ”Vi har aldrig upplevt så omfattande protester som nu i den Islamiska republiken, men inte heller en så omfattande repression, särskilt i oljedistrikten”, menar den franska nyhetskanalen France24 med hänvisning till ögonvittnesskildringar.

I sina försök att slå ned de fredliga protesterna har regimens bödlar förvandlat många områden till krigszoner. Minst 60 personer har dödats, över 1 000 har arresterats och det så kallade Revolutionsgardet, som är regimens och kontrarevolutionens huvudsakliga verktyg, hotar med ännu mer våld.

Men protesterna har fortsatt. Nedstängningen av internet och att det är problematiskt att komma fram på telefon gör det dock svårt att få information om vad som nu händer.

Regimen hävdar att inkomsterna från prishöjningarna ska gå till de fattiga, men det är tomma löften som ingen tror på. De styrandes manöverutrymme är ytterst begränsat och repressionen har ökat hatet mot den korrupta makteliten som skor sig på de fattiga massornas bekostnad.

Varje eventuell ekonomisk eftergift från de styrande skulle snabbt punkteras av inflationen, som nu ligger på 40 procent. Två femtedelar av befolkningen lever under den officiella fattigdomsgränsen och för varje dag växer antalet arbetslösa. I år beräknas den iranska ekonomin krympa med nästan 10 procent och landets oljeexport har i praktiken stoppats av USA:s med fleras sanktioner. Bensinprishöjningarna kan mycket väl visa sig vara de första i raden av nya drakoniska attacker.

Redan innan de senaste dagarnas protester hade regimen utmanats av nya strejker från bland annat sockerarbetarna och stålarbetarna samt av lokala revolter.

Massorna i Iran kan bara lita till sin egen styrka och solidaritet från de förtrycktas kamp i regionen och globalt. Trumpadminstrationen påstår sig stödja kampen i Iran, men Västimperialismen och regimen i Iran förenas i rädslan över att dagens kamp ska övergå till ett uppror lett av arbetarklassen.

Mer än något annat fruktar de styrande att dagens protester blir mer organiserade och går vidare i en generalstrejk, vilket delvis har skett i angränsande Irak. Det är också genom strejker och ockupationer av arbetsplatser och viktiga byggnader samt bygget av egna väpnade försvarsgrupper som kampen kan bli till en massrörelse som är stark nog att fälla kapitalisternas och mullornas regim.

Protesterna i Iran har hälsats med glädje av de revolterande massorna i Irak. Masskampen i Irak behöver stödet från en folklig resning i Iran för att besegra regeringen och de kontrarevolutionära väpnade trupper som den vilar på – de Iranstödda miliserna samt delar av säkerhetsstyrkorna.

Kampen i Irak har under de senaste veckorna blivit ännu mer beslutsam och genom heroiska insatser har massorna försvarat revoltens center, Tahrirtorget i huvudstaden Bagdad.

Från Tahrirtorget skickades i helgen ett stöduttalande till kampen i Iran som avslutades med att regimerna i de båda länderna måste störtas.

För att det ska bli möjligt krävs inte endast fortsatta protester, utan också organisation, egna försvarsstyrkor för att slå tillbaka kontrarevolutionen och ett politiskt program som kan förena massorna i en revolutionär kamp mot sekterism, kapitalism och imperialism – för demokrati, nationellt självbestämmande och socialism. ■

1000 demonstrerade mot borgerlig budget

Under onsdagskvällen samlades 1000 demonstranter i novemberkylan i protester mot den borgerliga budgeten. Nedan publicerar vi Kristofer Lundbergs tal på demonstrationen.

Idag behandlas den mest omfattande nyliberala budget någonsin i Göteborgs historia.
Den innebär ett frontalangrepp på alla fronter.
Vi ska inte tro att detta är ogenomtänkta förslag. Det är väl genomtänkta, strategiska och ideologiskt motiverade beslut.
Budgeten är ett ideologiskt motiverat korståg mot välfärden och den svenska modellen.
Förra veckan lyckades våra protester sätta sådan press att alliansens budget återremiterades.
Men därefter har Socialdemokraterna gjort upp med Alliansen och är beredda att släppa igenom budgeten.
Alliansen har förvisso backat på några delar, närmare bestämt 5 av 187 förslag.
Socialdemokraternas Jonas Attenius säger att de försökt hitta en gemensam förståelse med Alliansen.
Axel Josefsson, kommunstyrelsens moderata ordförande berättar vad det inneburit, till DN säger han ”jag är nöjd med överenskommelsen med Socialdemokraterna, nu kan vi fortsätta genomföra vår politik”.
Uppgörelsen har inneburit att alliansen backat för att lägga ut städ, vaktmästeri och bamba på antreprenad men privatiseringar av gym består.
De har backat på frågan om att ha siffermål på ombildningarna men ännu är inriktningen att ombildningar ska öka.
När den nya budgeten antas idag innebär det slutet för bemannade Parklekar i Göteborg.
Bland annat den väl besökta Plikta i Slottsskogen, men också ute i stadsdelarna tex Hammarparken och Possitivparken.
Plikta har i år haft 145 000 besökare på sina organiserade aktiviteter i parken.
Dessa parker är viktiga mötesplatser för barn, unga och äldre, där bemanning är en förutsättning.
Detta är en verksamhet som gör skillnad för människor i hela staden.
På område efter område försöker Alliansen montera ned välfärd och social service.
Många viktiga verksamheter i välfärden tvingas nu till nedskärningar och 2020 kommer innebära ett stålbad ute i stadsdelarna.
Gratis simskola tas bort vid årsskiftet, gratis inträde på de kommunala simhallarna är redan borta, biblioteken ersätts med bokbussar, fritid, föreningar, vård och omsorg drabbas av massiva nedskärningar där färre ska göra mer.
När Hyresgästföreningen initierade denna manifestation var det dels mot att moderaterna, liberalerna, centerpartiet och kristdemokraterna, med ett passivt stöd av socialdemokraterna i detta budgetförslag har som inriktning på att öka antalet ombildningar.
Men det handlar också om andra delar av budgeten, eftersom det för oss handlar om rätten till ett gott hem.
Om vår rätt till bra grundläggande välfärd och service.
Vi vill bo i en stad där vi har rätt till bra skola, fritid, omsorg och social service.
Om trygghet och välfärd, ett samhälle där unga känner framtidstro.
Denna budget går i motsatt riktning.
Det är en budget som sliter isär staden, som ökar klassklyftorna, som fördjupar segregationen, som ökar otryggheten och som försvårar det förebyggande arbetet mot kriminalitet.
Det är en budget vars politik kommer vara det bästa rekryteringsunderlaget för de kriminella gängen.
När samhället stänger en dörr finns det alltid någon som öppnar en annan, och det är inte de krafterna vi vill ska lägga vantarna på våra barn och barnbarn.
När det kommer till de bostadspolitiska förslagen så befinner vi oss i en mycket allvarlig tid.
Hyresgästföreningen och hyresgästerna befinner oss i ett trefrontskrig, vi attackeras från tre håll.
Lokalt växer hotet om ombildningar och utförsäljning.
Billiga hyresrätter försvinner till förmån för dyr nyproduktion vars lägenheter inte kan efterfrågas av 60 procent av befolkningen då de inte har råd med dessa hyror.
Det byggs således inte efter de behov som finns, de med störst behov lämnas utanför i den borgerliga bostadspolitiken.
På det nationella planet har vi också hotet mot hyresrätten som boendeform i januariavtalet som vi måste mobilisera mot.
I januariavtalet har S, MP, C och L satt in siktet på marknadshyra i första hand i nyproduktion men öppnar upp för hela beståndet vilka innebär hyreshöjning på 35 till 50 procent.
Oavsett om du bor i innerstad eller ytterområde, storstad eller landsbygd.
Hyresgästföreningen i Västra Sverige har utlyst 18 april till protestdag mot Januariavtalet och marknadshyra och uppmuntrar hela landet att följa vårt exempel.
Det tredje hotet är från det internationella riskkapitalet som funnit en ny marknad i Sverige, vilket avslöjar hur kriminellt detta system är, där allt kan göras till en vara, där profitjak går före mänskliga rättigheter som rätten till bostad.
Riskkapitalister köper upp och renoverar, höjer hyrorna och driver människor från hus och hem.
Är det något som vi vet om 2020 är det att det blir ett år av protester.
I varje bostadsområde där Alliansen försöker genomföra ombildningar kommer hyresgästkollektivet att resa motstånd.
På varje arbetsplats där de försöker genomdriva nedskärningar och privatiseringar ska vi hjälpa arbetarkollektivet att resa motstånd och mot regeringens attacker på hyresrätt och arbetsrätt så har vi i Västra Sverige tänt en gnista för den löpeld av protester som kommer spridas över landet.
Låt oss lova varandra här idag att vi tillsammans från denna dag kommer göra varje arbetsplats, varje bostadsområde till en motståndsficka mot det lokala styret nedskärningar och privatiseringar och mot regeringens attacker på hyresrätten och arbetsrätt.

Landsomfattande protestdag mot hyreschocken?

Hyresgäster i väster står i täten för en protestdag mot regeringens hyreschock som riskerar bli verkligt om inte hela hyresgästkollektivet nu sluter upp i kampen mot marknadshyra.

Från Västra Sverige konkretiseras nu förslaget om en landsomfattande protestdag den 18 april 2020.
Det var regionstyrelsen för Hyresgästföreningen Västra Sverige som förra veckan tog beslut att utlysa 18 april som protestdag mot regeringens hyreschock.
– Vi uppmanar landets hyresgäströrelse, fackföreningar och intresseorganisationer att göra gemensam sak med oss i kampen mot Januariavtalet och marknadshyra. Vi uppmanar hyresgästkollektivet till motstånd på varje ort, organiserade eller ej, säger Kristofer Lundberg, ordförande Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.
Med sig har Kristofer Lundberg en enig regionstyrelse, starkt förankrad i regionens föreningar.
– Under kampanjens första vecka har över 10 000 namn samlats in och omkring 450 personer skickat in intresse om medlemskap.

Det är ingen hemlighet var de borgerliga partierna sedan länge stått i frågan om marknadshyror. Att det är en socialdemokratisk ledd regering som nu är beredd att verkställa denna hyreschock måste bemötas och offentliggöras, men framförallt stoppas.
Hyresgästföreningen uttalar att de inte vill visa en åsikt, de kämpar för att vinna.
Socialdemokraterna gick till val som motståndare till marknadshyror. De är nu beredd att svika sina väljare till förmån för högern och bolagen.
Marknadshyra har i en omfattande undersökning visat sig komma att slå mot alla hyresgäster, oavsett om boende i innerstad eller ytterområde, avsett om lägenheten ligger i en storstad eller landsbyggd.

Utlysandet av protestdag kommer efter att regionen uppmanat förbundet att ta initiativ i 9 månader. De menar att förbundet borde utlyst en gemensam manifestation i hela landet mot marknadshyra i Hyresgästföreningens regi. Det är inte ovanligt att organisationers ledning blir omsprugna av rörelsen om de inte själva sätter rörelsen i rörelse. Opinionen mot marknadshyra är stor, men fortfarande är det långt ifrån alla runt om i landet som känner till effekterna om regeringens planer verkställs. Alla hyresgäster har nu ett ansvar att sluta upp i, ta initiativ till och mobilisera för protester på sin ort den 18 april.

Johannes Lundberg

500 protesterade mot högerbudgeten

Under måndagskvällen samlades över 500 personer när Hyresgästföreningen kallade till demonstration mot den borgerliga budgeten och dess nedskärningar och privatiseringar. Demonstrationen gick under parollen Nej till ombildning, utförsäljning och renovräkning.

En timma tidigare hade ett hundratal samlats med Kommunupproret, på andra sidan torget samlades ytterligare ett hundratal tillsammans med Kommunal och Undersköterskeupproret. Under dagen fanns Lärarförbundet på plats för att uppvakta politiker påväg in till budgetförhandlingar i Kommunfullmäktige

Christina Abrahamsson öppnade manifestationen där Hyresgästföreningens fanor vajande i luften. Föreningsaktiva från hela staden hade slutit upp.

Pamela Möller-Ajani var första talare och konstaterade:
– Under 100 år av offensiv kamp har vi vunnit framgångar, men trots det så är det än idag samma frågor som är lika aktuella, varje reform vi vunnit måste försvaras för att tiden inte ska rullas tillbaka, sa Pamela och fortsatte.
– Maktfullkommliga politiker, fattar beslut ovanför våra huvuden, utan förankring i vår vardag. De lever helt andra liv än vad vi gör.
De delar inte vår ekonomiska situation, de bor inte i våra områden och de delar inte våra intressen.

Hyresgästföreningens regionordförande Kristofer Lundberg dundra i sitt tal.
– Det finns inga områden som är fredade i den borgerliga budget som alliansen lag fram till beslut. Det är en nyliberal budget, en frontalattack på arbetar- och hyresgästkollektivet.
– den präglas av nedskärningar och privatiseringar vilket kommer få förödande konsekvenser för staden.
– Gratis simskola tas bort i årsskiftet, gratis inträde på simhallar är redan borta, gymmen ska privatiseras, parklekarna stängas, biblioteken ersättas med bokbussar, skola, vård, omsorg och fritid drabbas av nedskärningar och färre ska göra mer.
– Det är en politik som sliter isär staden, som ökar segregationen, som ökar otryggheten, som försvårar det förebyggande arbetet mot kriminaliteten.
– Att ombilda 4000 lägenheter är oansvarigt i den bostadskrisen och bostadsojämlikhet som råder. Vi vet att det är billiga hyresrätter alla har råd att efterfråga som ombildas till förmån för dyr nyproduktion 60 procent av befolkningen inte har råd med.

Ulf Nilsson från Kommunupproret talade om behovet att ena motståndet mot alliansens budget.

Samtliga partier har känt trycket från folkrörelsens kampanj med stora möten, sms- och mailutskick samt annonser i dagspressen. Socialdemokrater gick redan innan budgetfullmäktige ut med ett pressmeddelande som lyder ”Vi har ett ansvar gentemot våra 72 500 väljare, välfärden och alla göteborgare. Vår gemensamma välfärd måste gå före politisk prestige och partiernas positionerande. Det vore ansvarslöst att släppa igenom ett systemskifte som inte samlar mer än 29 procent av väljarkåren. Socialdemokraterna kommer därför att yrka minoritetsåterremiss på högerstyrets budget.”

Så blev det, budgeten för nästa år återremitterades redan kl 13.00 efter en halv dags debatt av de planerade två. Under dagen hade alliansen inte kunnat vinna majoritet för förslaget och den tillbakaskickades från fullmäktige.
Socialdemokraterna och Demokraterna gick samman för att stoppa budgetförslaget.

Fyra borgerliga partier har tillsammans inte mer än 29 procent av väljarkåren och 24 av 81 mandat i kommunfullmäktige.
Alliansen har nu fram till onsdag den 13 november på sig att komma fram till ett nytt förslag att försöka vinna stöd för. Alliansen har ett minoritetsstyre och behöver andra partiers aktiva eller passiva stöd för att få igenom en budget.

Socialdemokraterna sitter på makten att fälla budgeten genom att ge sitt stöd till den Rödgrönrosa budgeten från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt alternativ.
De har dock istället valt att samarbeta högerut med Demokraterna.

De känner dock trycket underifrån, i pressmeddelande skriver de att de kommer ”rösta på det budgetförslag som står mot högerstyrets i den avgörande voteringen: Vare sig det är vårt eget, de rödgrönrosa partiernas eller Demokraternas.”
Deras förhoppning är dock att SD ska stödja en S budget mot en rödgrönrosa och därmed sätta press på de rödgrönrosa att rösta på S budgeten.
En taktik som Vänsterpartiet tillbakavisar, V menar att S haft alla möjligheter till att komma fram till en gemensam rödrödgrönrosa budget.
Alliansens budget kan således vinna trots den lilla minoritet de har i fullmäktige.

Oavsett utgång i nästa veckas budgetförhandling kommer striden mot nedskärningar, privatiseringar, ombildning och renovräkning stå på arbetsplatserna och bostadsområdena, denna kamp skulle kunna växa till en verklig massrörelser som stoppar systemskiftet och fackföreningsrörelsen gjorde gemensam sak med Hyresgästföreningen.

Jimmy Lied

Demonstrationer mot alliansbudgeten

När budgeten för Göteborgs kommun nu ska presenteras har den styrande alliansen valt att baka in att ombilda tusentals hyreslägenheter till bostadsrätter i Göteborg, 4000 hyresrätter är direkt hotade av förslaget.

– Detta är inget annat än en budget för nedskärningar och privatiseringar, en traditionell och aggressiv högerpolitik, säger Sara Juaniquina Svensson, ordförande för Rättvisepartiet Socialisterna Göteborg.

Privatisering och utförsäljningar är den tydligaste delen i budgeten. Det ska utreda om kommunal mark, bolag och lokaler kan säljas ut. Kommunen ska inte driva gym och simskola utan det kan läggas ut till privata vinstdrivande verksamheter.
Dessutom ska Idrotts- och föreningsnämnden sälja namnrättigheter till arenor, anläggningar och motionsytor, de ska uppmuntra till privata verksamheter i äldreomsorgen.
Stadsdelarnas städ ska privatiseras, de ska utreda om vaktmästeri och matlagning kan privatiseras.
Allmännyttan ska inte bygga för mycket, då andelen allmännyttiga lägenheter inte får öka.
På måndag kan förslaget bli verklighet om budgetförslaget röstas igenom. Hyresgästföreningen och andra har utlyst protester.

Valet 2018 innebar ett maktskifte. Missnöjet med Socialdemokratins högerpolitik innebar ett maktskifte, trots att Alliansen bara har 24 av 81 mandat är det de som styr Göteborg sedan valet 2018.
För ett år sedan demonstrerade hundratals Hammarkullebor mot ombildningar i Sandeslätt, lika många demonstrerade på Marconigatan i Frölunda bakom samma paroller. Trycket var så massivt att politikerna backade. Nu återkommer de med samma beslut, inbakat i budgeten.

När politikerna debatterar budgeten på måndag demonstrerar Hyresgästföreningen utanför kommunfullmäktige.

– Ingen område är fredat i budgeten. Det är ett frontalangrepp på arbetar- och hyresgästkollektivet, säger Kristofer Lundberg ordförande i Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

Förslaget att ombilda 4000 hyreslägenheter ingår i de fyra allianspartiernas budget, som nyligen presenterades av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, som symboliskt nog presenterades i Gårdsten.
Ett annat kontroversiellt förslag är att den hårt kritiserade ”Gårdstensmodellen” ska stå som modell för Allmännyttans mimjonprogramsområden.

Alliansbudgeten antogs först av kommunstyrelsen, där den moderata ordföranderösten avgjorde ett jämnt val.
Hurvida budgeten antas i kommunfullmäktige är osäkert.
Alliansen har ett minoritetsstyre och har förlorat en rad omröstningar.
Mot alliansbudgeten står ytterligare tre förslag: ett rödgrönrosa från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ som är största oppossitionsblock, ett från socialdemokraterna och ett från Sverigedemokraterna.
Skulle S göra gemensam sak med V, MP, FI så faller borgarna.

Högerstyret har dock inte behövt oroa sig om makten då de informellt kan förlita sig på Socialdemokraterna.
S har konstaterat att de inte kommer rösta på den största oppossitionsbudgeten från de rödgrönrosa utan bara rösta på sin egen budget och på det sättet garantera att den borgerliga budgeten vinner.
Socialdemokraternas arrogans innebär därmed att nedskärningar och privatiseringar inte kommer att stoppas av oppositionen om vi inte kan sätta maximal press på socialdemokratin att stoppa Alliansens budget.

Allianser slänger sig med falsk retorik, när budgeten presenterades påstods satsningar på 346 miljoner på skola och förskola. Men sanningen är den att förskola och skola får 270 miljoner mindre. Den påstådda satsningen täcker bara hälften av kostnadsökningen.
Samtliga nämnder får i budgeten ett sparbeting på en och en halv procent.
Med budgeten blir de anställda i kommunen färre.

De rödgrönrosa partierna föreslår dock bara ett marginellt högre mål för byggande, 22 000 färdiga bostäder under mandatperioden jämfört med alliansens mål om 20 000. De rödgrönrosa kräver dock ett hyrestak för nio av tio nybyggda hyreslägenheter som får markanvisning av kommunen. Ett sätt att skapa bostäder som kan efterfrågas av fler.

De vill också att allmännyttan ska erbjuda ett minimialternativ vid renoveringar så att alla hyresgäster som vill ska kunna bo kvar.
De går dock inte lika långt som Rättvisepartiet Socialisterna som kräver 0-alternativ, ett krav som även Hyresgästföreningen nu driver enligt beslut från dess regionfullmäktige.

Hyresgästföreningen samlar till demonstration, klockan 17. 00 på Gustaf Adolfs torg och uppmanar hyresgäster, fackföreningar och sociala rörelser att göra gemensam sak med föreningen.
Protesten går under parollen Nej till ombildning, utförsäljning och renovräkning.
Hyresgästföreningen och Kommunupproret samordnar sina protester med gemensam scen, även Undersköterskeupproret har kallat till protestmöte utanför kommunfullmäktige.

Både kommunal och Lärarförbundet kommer uppvakta politikerna på sina håll.

De ekonomiska klyftorna sliter isär staden, det skapar skillnader i utbildning, fritid, folkhälsa och levnadsvillkor.
Kampen mot högerpolitiken är viktigare än någonsin, här har Hyresgästföreningen och fackföreningsrörelsen en viktig roll att spela för att samla till enade och massiva protester, inte för att visa en åsikt, utan för att vinna.

Johannes Lundberg

Hyresgästföreningen tar kamp mot januariavtalet

Nu utmanas S-MP-regeringen av en landsomfattande kampanj från Hyresgästföreningen. Initiativet som kommer från Västra Sverige som i nio månader har arbetat med att folkbilda och skapa opinion mot januariavtalet (uppgörelsen mellan S, MP, C och L som utgör den grund på vilken regeringspolitiken vilar).

Att Hyresgästföreningen riktar skarp kritik mot regeringen är inte konstigt. Ett av de allvarligaste hoten i januariavtalet är marknadshyra i nyproduktion, vilket öppnar upp för marknadshyra i hela bostadsbeståndet.
Hyresgästföreningen tänker nu i en offensiv kampanj stoppa januariavtalet. En landsomfattande protest­våg sprids nu över landet med möten på alla nivåer i organisationen.

Kampanjen ”Säg nej till regeringens hyreschock” lanserades i torsdags förra veckan och syftar till att öka kunskapen om hotet mot hyresrätten samt skapa engagemang och ökad organisering bland hyresgäster över hela landet.
Västra Sverige har initierat kampanjen efter ett uttalande från 200 lokala hyresgästföreningar i februari, som fick stöd av region­styrelsen som i sin tur organiserade ett massmöte med 700 deltagare i mars. Därefter har de upprätthållit trycket i frågan och spridit den över landet, senast i september med deltagande på både Tenant Organising Conference och Bostadsvrålet i Stockholm.
Kampanjen ”Säg nej till regeringens hyreschock” har sedan beslutats i förbundsstyrelsen.

Kristofer Lundberg, ordförande i Hyresgästföreningen Västra Sverige och en av arkitekterna bakom kampen mot regeringen som nu sprids över landet, säger till Offensiv:
– Januariavtalet är ett stort svek från S-MP-regeringen mot hela hyresgästkollektivet, mot dagens och morgondagens hyresgäster. Den största faran är att många inte känner till hur omfattande hotet är och hur snart beslutet fattas.

– Regeringens målsättning är marknadshyror i nyproduktion redan år 2021 – det är snart. Vi har därför ett stort behov av att kombinera folkbildning och mobilisering omgående.
– Vi ska stoppa januariavtalet, det kommer kosta politiskt om regeringen och dess stödpartier C och L inte lyssnar på hyresgästkollektivet.
– Vi är 540 000 medlemmar och vi kommer att höras.

Västra Sveriges regionstyrelse kommer nu att diskutera ett lämpligt datum i april för en landsomfattande protestdag och därefter uppmana resten av landet att göra det samma.
– Kampen mot regeringen har vuxit fram ur den bostadspolitiska verklighet vi står inför. ”Säg nej till regeringens hyreschock” får inte stanna med en namninsamling på nätet, den måste ut i bostadsområdena och in på arbetsplatserna, säger Kristofer, som planerar en talarturné runt om i landet.
Arbetet sker på flera fronter. I Västra Sverige är hundratals lokala medlemmar och aktivister redan igång med möten och att ta fram flygblad, informationsmaterial och en plan för att knacka dörr och nya massmöten.

Parallellt pågår arbetet med att sprida kampanjen till andra regioner.
– Vi tror att Hyresgästföreningen Västra Sverige kan inspirera. Vi har skapat ett otroligt tryck och engagemang mot januariavtalet och marknadshyra. Våra konferenser och möten har fullt hus och samlar hundratals varje gång.
– Detta kombinerat med debattartiklar, annonser i press och sociala medier samt uppvaktande av politiker kommer byggas upp fram till en landsomfattande protestdag på olika orter och sedan hålla trycket uppe till valet 2022.
Lokala riksdagsledamöter kommer att kontaktas och de kommer få veta att hela hyresgästkollektivet kommer att få reda på vilken knapp de trycker på i frågan om marknadshyra.

– Vi siktar på en landsomfattande protestdag i april nästa år. Vi uppmanar alla hyresgäster att delta, oavsett om de är medlemmar eller ej. Den samlade vänstern, fackföreningsrörelsen, sociala rörelser och protestgrupper kan tillsammans med oss leda kampen mot januariavtalet för en social bostadspolitik som en del av en stärkt välfärdspolitik i sin helhet, avslutar Kristofer Lundberg.

Piñera väcker minnet från Pinochet

Militärer och stridsvagnar på gatorna, massarresteringar, tortyr och misshandel, gripna journalister, utegångsförbud och undantagstillstånd.
Militära räder i bostadsområdena, ungdomar som släpas ut från sina hem, klassrum, bussar och caféer.
Vad som sker nu under högerregeringen i Chile för oss tillbaka till minnen från 1973 och diktaturåren.

Chiles president Sebastián Piñera har sagt att landet är i krig och besvarat de massiva demonstrationerna med massivt våld.

Protesterna mot Chiles president och statens angrepp mot demonstranterna har hittills lett till minst 15 dödsfall.
Piñera har svarat med både repression och eftergifter men inget har fått protesterna att minska i styrka istället växer de. Presidentens senaste drag är att möta oppositionen med hopp om vad han kallar ”ett nytt socialt kontrakt”.

De massiva protesterna mot regeringens ekonomiska politik i Chile har pågått sedan i fredags.
Vad som inledningsvis startade med studentdemonstrationer mot höjda kollektivtrafikpriser, har vuxit till en allmän proteströrelse mot presidenten, regeringen och hela det nyliberala systemet.

Statens våld har också besvarats av ungdomarna. I helgen utlyste presidenten undantagstillstånd i huvudstaden Santiago, vilket sedan följdes av flera andra städer.
Även utegångsförbud gäller för huvudstaden nattetid.
Minst 15 personer har dött under protesterna och 1 500 personer har gripits. Piñera har även satt in militären för att stoppa massrötelsens framväxt. De väpnade styrkorna har använt dödligt våld mot demonstranter, använt tårgas och vattenkanoner. Krav reses nu på oberoende utredningar av dödsfallen.

Kravet på presidentens avgång växer. Sebastián Piñera, säger att landet befinner sig i krig samtidigt som han talar om att lindra den ekonomiska ojämlikhet som det chilenska folket nu reser sig mot.
Förslaget om höjning av kollektivtrafikpriset har skrotats men protesterna fortsätter.

Ungdomen står i täten för rörelsen, men arbetarklassen måste kliva in som kollektiv för att besegra regeringen och dess väpnade styrkor.
Historien lär oss att motstånd är enda vägen framåt i detta läge. För generalstrejk och massprotester.
Seger åt det Chilenska folket.

I Göteborg, liksom i Malmö och Stockholm sker dagliga demonstrationer i solidaritet med rörelsen. I Göteborg utanför Chilenska konsulatet där Rättvisepartiet Socialisterna deltog.
Viva Chile, viva los Trabajadores.

Kristofer Lundberg