Angered 

Angered

Möte varje vecka, måndag 18.00 RS bokcafe, Sandeslätt.

För daglediga tisdag 12.00 Gårdsten.

Ny ordförande väljs på årsmöte