Angered: Nedskärningar på 90 miljoner möter protester

När Angered stadsdelsnämnd den 12 mars på ett extrainsatt nämndmöte skulle besluta om massiva nedskärningar placerades mötet på ett konferenshotell i Alingsås. Där beslutade SDN bakom stängda dörrar om 88 miljoner kronor i nedskärningar.

Mötet var tänkt att hållas hemligt men när mötet och planerna på då 100 miljoner kronor läckte ut så beslutades det om stängda dörrar för mötet. Stadsdelsnämndens politiker och förvaltningschefer ville inte låta sig påverkas av protester. De förstår vilken ilska och mobilisering som detta kommer leda till.

Socialdemokraternas ordförande i nämnden Ali Moeeni svarade på SVT:s fråga om att få komma in och lyssna på mötet att de inte var välkomna, varken med eller utan kamera. Han skriver till SVT att det inte går eftersom ”det kan påverka andra ledamöter” ett uttalande SVT låtit publicera.

Nedskärningarna innebär besparingar på:

· Individ- och familjeomsorgen 77 miljoner kronor

· Skolan 4.5 miljoner

· Äldreomsorgen 2 miljoner

· Kultur och fritid 1.3 miljoner

· Ekonomi-, HR-, kommunikation- och utveckling avdelning 4,7 miljoner.

· Beslutet innebär att 19 tjänster dras tillbaka inom stadsdelens verksamheter.

Redan i slutet av 2017 stod det klart att individ- och familjeomsorgen överstigit budgeten, men detta är ett resultat av de behov som finns i stadsdelen.

Kostnadsökningarna kommer som ett resultat av många utredningar där barn placerats i vård utifrån LVU (Lagen om vård av unga) och socialtjänstlagen.

Det är också ett resultat av bostadsbristen och hemlösheten där kostnaderna ökat för sociala boenden samt akut hemlöshet vid våld i nära relationer. Kostnadsökningen beror således på ett stort behov inom en lagstadgade insatser för att människor ska ha en skälig levnadsnivå.

Sett till den bistra sanning som avslöjades med Jämlikhetsrapporten 2017 är det inte konstigt att Angered drabbats av ökade kostnader, att pengarna inte räcker till handlar om en budget som varit för liten sett till behovet som finns.

Angered har högst andel personer med långvarigt försörjningsstöd i hela Göteborg. Skolan är redan hårt drabbad av tidigare nedskärningar vilket resulterat i en hård arbetsmiljö för presonalen och skolresultat där 4 av 10 elever går ut grundskolan utan fullständiga betyg.

Hemlösheten och trång-booddheten är utbredd. 17 procent av hushållen lever i extremt trångboddhet.

Redan 2015 slog Rättvisepartiet Socialisterna larm om boendesituationen i Göteborg och hur den leder till barnhemlöshet och ökade kostnader för stadsdelarna. Sedan de första larmrapporterna kom 2013 har vi sett en skrämmande utveckling med bostadslösa barn.

Idag är det 683 barn som bor med sina 235 familjer i tillfälliga boenden i Göteborg, värst drabbat är Angered. På bara på ett år har siffran ökat med 171 personer.

Antalet bostadslösa i staden ökar dramatiskt och kostnaderna för att ge tak över huvudet likaså. I Angered ökade kostnaderna från år 2013 till 2014 med 40 procent, den utvecklingen har bara fortsatt och är således inget nytt fenomen.

På grund av bostadsbristen tvingas socialtjänsten köpa platser av privata aktörer för skyhöga kostnader, vilket i sin tur tär på stadsdelens ekonomi vilka inte får någon ersättning av kommun eller stat.

Bostadslösa familjer har inget alternativ och säker sig allt oftare till socialtjänsten med sina barn för att få en bostad. Bostadsbristen tvingar socialtjänsten till tillfälliga lösningar som att skicka runt familjerna till olika vandrarhem och hotell med en hög kostnad som följd.

Sedan 2013 har socialtjänstens kostnader för socialt boende stigit med nästan 100 miljoner kronor varje år. 2016 betalade stadsdelarna i Göteborg sammanlagt 819 miljoner kronor för olika boendelösningar till hemlösa.

Detta är de ekonomiska siffrorna. Sedan kan vi tala om vad det gör med en familj som tvingas flytta runt varannan eller var tredje dag.

Sjunkande skolresultat, stress, försämrad koncentrationsförmåga och depression. Detta lägger ett stort ansvar på skolan, dess lärare och kuratorer, men dessa kan inte lära eller samtala bort bostadsbristen, nu drabbas även dem av ytterligare nedskärningar.

Det är heller inte svårt att lista ut vad situationen blir för dessa barn och familjer om de nu drabbas av ytterligare nedskärningar.

Sett till de ökade behoven behöver Angered mer resurser inte mindre. Det är en omöjlig uppgift för handläggare inom socialtjänsten att ge nödvändig hjälp och stöd samtidigt som de ska tvingas vara än hårdare i bedömningar av vilka är i behov av detta stöd.

Göteborg är en delad stad där klassklyftor och nedskärningar skapat ett hårdare samhällsklimat. Utslagning har lett till kriminalitet och gängbildning som ett resultat av att samhället inte fullföljt sitt ansvar.

Trots detta har inte Stadsdelsförvaltningen gjort någon riskanaly eller konsekvensbeskrivning av vad nedskärningarna kan komma att innebära för personal och invånare i stadsdelen.

Budgeten för stadsdelsnämnden innehåller både visioner och mål för verksamheten men inget väger så tungt som budget i balans.

När budgetramarna inte nås är det visioner om förbättrade skolresultat, minskad fattigdom och minskad bostadsbrist som stryker med.

Varför har inte SDN kallat in till några extrainsatta möten för larmrapporter om minskade skolresultat, ökad fattigdom och skenande bostadsbrist? frågade sig Rättvisepartiet Socialisterna på ett protestmöte i fredags i Angered Centrum.

Någon politisk åtgärdsplan för att leva upp till visionerna och målen finns inte, däremot åtgärdsplaner om budget i balans.

Angered är en stadsdel där befolkningen drabbas hårt av klasspolitikens effekter med segregation och ojämlika levnadsvillkor. Tyvärr så hamnar det ofta på socialtjänstens bord att lösa.

De som arbetar inom socialtjänsten möter det dagligen och vittnar om att det allt oftar handlar om bostadslösa.

Det är politikernas rädsla om frågor från dessa som arbetar i verksamheten som mötet hölls hemligt och beslutet togs bakom lykta dörrar.

Rättvisepartiet Socialisterna förbereder nu för en talarturne mot besparingarna i hela Angered med uppmaning till samtliga verksamheter, fackföreningar och lokalföreningar att tillsammans mobilisera mot nedskärningarna.

Kristofer Lundberg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.