Massprotester kan stoppa nazisterna

20130321-233132.jpg

I söndags, den 17 september, marscherade drygt 50 nazister med sköldar och fanor längs hela Avenyn i centrala Göteborg. De kom från hela landet för en generalrepetition inför marschen den 30 september.

Polisen skickade i förväg ut en uppförandekod till NMR för hur de ska kunna agera utan att gripas den 30 september. Men att NMR i söndags oannonserat marscherade och medvetet bröt mot uppförandekoden, och polisen svarade med att ge dem fri lejd, bekräftade att vi inte kan förlita oss på polisen för att stoppa nazisterna.
Nazisterna försöker återetablera sig i Göteborg, där de inte på många år klarat av att hålla aktiviteter på grund av motståndet från ett starkt antirasistiskt nätverk som höll antirasismen levande i staden och samlade till motdemonstrationer varje gång de dök upp.

Att NMR-aktivister i våras dömdes för tre bombdåd i just Göteborg understryker allvaret.
Dessa händelser sätter nytt ljus på behovet att organisera motståndet här och nu, men också på att det behövs gemensamma diskussioner inom vänstern, folk- och arbetarrörelsen om vilken kraft och vilken typ av kamp som kan stoppa nazisterna idag och på sikt.

Kampen mot rasism och nazism är en ständigt aktuell fråga och måste mötas av kamp och motstånd oavsett om det handlar om små våldsamma nazistgrupper som NMR den 30 september, sverigedemokratiska utspel eller den statliga rasismen i form av attacker mot flyktingar och migranter.

Rättvisepartiet Socialisterna har alltid pekat på att vad som kan stoppa nazisterna idag är stora välorganiserade massprotester, att antirasisternas styrka sitter i dess antal och inte på om vi är bättre på att slåss. Samtidigt har vi klargjort att vi inte är pacifister utan har rätt att försvara oss om vi angrips.

Samtidigt måste vi ta kamp mot nazismens grogrund, missnöjet med dagens samhällssystem, fattigdom, arbetslöshet, trångboddhet, nedskärningar, privatiseringar och otrygghet, för välfärd, trygghet och framtidstro.

Rasism och nazism är ett resultat av ett hårdnat politiskt klimat, där S, MP och de borgerliga partierna tävlat med SD i politiska attacker mot flyktingar och migranter och på nytt skapat en grogrund för nazisternas ökade självförtroende och återetablering. 2015 trycktes extremhögern tillbaka av den massiva solidaritet med flyktingar som spred sig med Refugees Welcome och 10 000-tals över hela landet samlades på gator och torg. Men regeringen valde sedan en annan väg, gränserna stängdes, hårdare regler och tillfälliga uppehållstillstånd infördes mot flyktingar och deras familjer. Med hjälp av borgarpressen vändes diskussionen bort från solidaritet till misstänksamhet och misstänkliggörande.

Resultatet blev att SD ökade i opinionsmätningarna och att Nordiska motståndsrörelsen på nytt försöker att etablera sig runt om i landet. I Göteborg har de försökt att återetablera ett fäste genom en rad olika samlingar som vid varje tillfälle resulterat i attacker och misshandel mot oliktänkande.

Behovet av att bekämpa nazismen är stor, vi måste agera nu innan de växer sig starkare. Även om nazismen inte är ett politiskt hot idag så utgör de ett dödligt hot mot individer som de ser som sina motståndare.

Nazism är inte en åsikt utan ett förtryck och förberedande att krossa av all form av demokratisk organisering och måste bekämpas med de medel som krävs, med både massprotester och ett politiskt alternativ mot den högerpolitik och kapitalistiska kris som ligger som grogrund för fascismen.

Nazisterna ansvarar för 44 politiska mord sedan 80-talet. Det attackerar antirasister våra möten, demonstrationer och enskilda personer. De har genomfört brandattentat och bomber mot flyktingförläggningar och fackföreningslokaler.

Detta visar att kampen mot fascism handlar om mer än ställningstaganden, det handlar om arbetarrörelsens möjlighet till organisering. Därför är det positivt att delar av arbetarrörelsen insett att de måste spela en aktiv roll i kampen mot rasism och fascism. På Kommunals organiseringskonferens i Kungälv för arbetsplatsombud ägnades i veckan en timme åt att diskutera nödvändigheten att delta den 30 september mot NMR i Göteborg men också om att arbeta långsiktigt mot rasism och fascism. Även TCO Göteborg har tagit ställning och inom Lärarförbundet har de gått längst och diskuterar på flera håll om att aktivt delta i demonstrationerna. Samtidigt har flera Hyresgästföreningar i Göteborg tagit beslut på att delta på demonstrationerna.

De två eventen på Facebook ”Inga nazister i Göteborg” som syndikalister lanserat och ”Stoppa nazisterna” som Studenter mot rasism ligger bakom samlar 4000 respektive 2000 personer. Tyvärr finns ännu ingen samordning annat än gemensam samlingsplats vilket försvårar en gemensam strategi om hur en agerar på plats.

Rättvisepartiet Socialisterna betonar därför vikten av att de antirasistiska och antifascistiska krafterna på nytt börjar samordna sig. Vilken styrka vi besitter när den samlade vänstern, folk- och arbetarrörelsen går samman kunde vi se efter Nordiska Motståndsrörelsens attack mot den antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp 2013. Då vaknade 10 000-tals upp och i hela landet samlades tusentals för att slå tillbaka den nazistiska faran.

Viljan till motstånd och protester kan ses bland de tusentals som visat sig beredda att gå ut och demonstrera den 30 september, framförallt de skikt av helt nya, inte minst bland de unga, som fått en nyväckt antirasistisk medvetenhet.

I det antifascistiska arbetet finns en rad lärdomar. Vi kan bara lita på vår egen styrka. Ingen tilltro kan ges till de etablerade partierna som ena dagen säger sig vara antirasister för att i nästa stund hetsa mot antifascister, motverka antirasistiska samlingar eller stänga gränser och försvåra för flyktingar. Detta är falska vänner för antirasismen.

Deras intresse handlar om  att försöka försäkra sig om att rörelsen inte radikaliseras. De är rädda att de som nu demonstrerar mot rasism, imorgon ska ta kamp mot nedskärningar, privatiseringar eller för välfärd utan vinst.

Rättvisepartiet Socialisterna arbetar för att demonstrationerna den 30 september ska utgöra början ett fungerande antirasistiskt nätverk på nytt med gemensamma möten för att diskutera framtiden.

Det som gjort antirasismen i Göteborg stark är att den kopplats samman med kampen mot den statliga rasismen och mot högerpolitiken som är en del av systemets attacker mot arbetarklassen. Vi bör genast appellera till Refugees Welcome, Asylrörelsen, Ung i Sverige och de som kämpar mot den statliga rasismen om en gemensam kamp mot rasism och för rätten till asyl, samt fackförenings- och hyresgästföreningsrörelsen.

Den nya situationen vi har idag kräver en antifascistisk enhetsfront. Rättvisepartiet Socialisterna är beredda att tillsammans med andra axla det ansvar som situationen kräver och uppmanar fler att lägga grunden för detta tillsammans med oss.

Vi stöder initiativet från en rad organisationer att bjuda in till nätverksmöte den 4 oktober kl 18.00 på Victoriahuset/Hagabion för att samla och se till att motståndet efter den 30 september fortsätter i organiserad form.

RS Göteborg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.