Göteborg 1917: 40 000 för bröd och fred

1917 rasade världskriget och i skuggan av kriget följde svält och social nöd till följd av regeringens livsmedelspolitik. 1916 hade socker ransonerats och i januari 1917 infördes ransonering av bröd och mjöl och alla förråd av säd, mjöl och hårt bröd lades under beslag. Våren 1917 hade tålamodet tagit slut för arbetarklassen av hunger och bristen på demokrati, över hela landet följde hungermarscher, bröduppror, demonstrationer och kravaller. Protester som skakade nationen i dess grundvalar. Sverige stod på randen till revolution.

Inspirerade av den ryska februarirevolutionen reste sig de svenska arbetarna för fred och bröd, även soldaterna började göra uppror. Arbetare runt om i hela landet protesterade mot den svenska överheten som förpassat de fattiga arbetarmassorna till svält och kanonmat i överklassens intresse.

I städerna runt om i landet var det arbetarkvinnorna som startade upproren, så också i Göteborg. Deras sociala situation hade gjort dem redo för att ta kommandot över de lokala demonstrationer och hungerkravaller som spreds över landet.

Livsmedelsförsörjningen försämrades drastiskt som ett resultat av kriget, handelsblockader och dålig skörd.

Tillgången på mat var bristfällig. I maj 1917 utbröt ett svar från den fattiga arbetarklassen i Göteborg. Första maj demonstrationen hade varit en massiv styrkeuppvisning. Parollen på fred och bröd hade fått en stor uppslutning likt stödet till den ryska revolutionen.

Bara fem dagar senare den 5 maj 1917 samlades 40 000 personer på en massdemonstration i Annedal, Haga, Masthugget och Landala. I täten för rörelsen gick stadens kvinnor, arbetarfamiljerna hade tröttnat på den sociala situationen.

Ransoneringskorten var slut för de flesta. Bristen på potatis, bröd, smör, fläsk, mjölk och annat livsnödvändigt gjorde livet svårt. I staden hade demonstrationerna pågått hela våren, men den 5 maj omvandlades det till massiva hungerkravaller.

”I Göteborg brast fördämningarna några dagar senare. Visserligen hade de ordnade demonstrationerna avlöst varandra under våren, men lördagen den 5 maj blev uppträdandena våldsamma” skriver Mats Adolfsson i boken Bondeuppror och gatustrider.

Klockan 09.00 hade kvinnor samlats vid Majornas Ångbageri butik med krav på att få köpa bröd. Samtidigt samlades kvinnor vid andra butiker för att få köpa potatis. Kvinnornas antal växte och de gick från butik till butik. Efter att ha nekats även på Redbergsvägen så samlades de på Johannesplatsen klockan 15.00. Bröd- och potatisköerna hade nu omvandlats till en demonstration för fred och bröd. 

En debatt fördes på plats om en demonstration skulle genomföras direkt eller skjutas till kommande dag. Från Johannesplatsen rörde man sig sedan gemensamt till Ångbageris butik på Andra Långgatan. Kvinnornas antal var nu uppe i 1000 deltagare. Polis tillkallades för att utrymma butiken och skingra de som samlades utanför, kvinnorna litade inte på att butikerna de besökt saknade bröd och potatis.

Det fanns nämnligen gott om mat i landet, till exempel en stor köttproduktion. Men köttet såldes till Tyskland där det gav större vinst. Så medans befolkningen svalt såldes mat utomlands eller på svarta marknaden till högst betalande.

Polisen som befann sig i underläge vid butikerna kallade på förstärkning, brödköerna gick vidare till Olof Asklunds butik på Övre Husargatan, polisen som kände av stämningarna upprättade köer och uppmanade butiken att sälja varor till folkmassan utan kuponger.

Till och med paltbröd som kunde köpas utan ransoneringskort var slut. Arga kvinnor rusade i desperation till affärerna och krävde rätten att få köpa mat utan ransoneringskort. På de platser de förvägrades detta av butiksbiträden stormades hyllorna. Hungrande kvinnor med barnen i famnen stormade butikerna och plundrade dem för att föda sina familjer.

Polisen mötte kvinnorna och lät sina sablarna föra talan vilket resulterade i att kvinnorna svarade med gatsten.

På kvällen anlände ridande polis för att återställa ordningen. Med dragna sablar attackerade de hungriga massorna. Arbetarna gjorde allt för att försvara sig. Nio arbetare fördes till sjukhus efter slaget mellan demonstranter och polis. Först flera timmar senare efter midnatt var det lugnt på Göteborgs gator.

Men protesterna återupptogs dagen efter. Nu var den organiserade arbetarklassen också på fötter, demonstrationerna skedde till en början fredligt under ordnade former med sociala och politiska krav, framförallt krävdes rätten att få köpa mat.

Några plundringar ägde ännu inte rum då kravet att få köpa mat utan ransoneringskort godtogs av de flesta affärsinnehavare. Arbetarna fick köpa mat med pengar och behövde inte några ransoneringskort.

Affärsinnehavarna gick med på kraven då de inte ansåg att polisen skulle kunna komma till deras undsättning om de nekade arbetarkvinnorna mat, försäljningen pågick tills butikshyllorna ekade tomma. De handlare som till en början nekade arbetarna att handla hotades med våld.

Senare på dagen återupptogs plundringen på nytt efter att en brödvagn stoppats och tömts på sitt innehåll, arbetarna delade upp brödet mellan sig.

När alla butiker i området var tömda fanns ännu ett stort behov av mer. Runt om i hela Göteborg gick fattiga omkring och letade efter något att äta.

De butiker som vägrat sälja utan uppvisande av ransoneringskort hade nu tömts även de.

När arbetarna intagit en butik på Östergata och Husargatan och rensat denna attackerade polis. Ridande polis gjorde chocker mot arbetarna som försvarade sig.

Arbetarna krossade en fönsterruta och försåg sig med glas som de kastade mot polisen och deras hästar. Polisen får retirera och kallar på förstärkning men kunde inte driva tillbaka arbetarna vars antal uppgick till flera tusen personer.

Polis kallade på nytt på förstärkning, ridande polis anländer men insåg snabbt att de var underbemannade för att hindra folkmassan. Polismästare Martin Kjellin tillkallade därför militär, men folkmassan fortsätter öka.

Militär tillkallades från Göta Artilleriregemente för att förhindra protesterna från att spridas och växa. Ordningen skulle återställas med vapenmakt om så krävdes. De styrande hade inte räknat med arbetarklassens beslutsamhet, kravallerna fortsatte.

Ett par hundra soldater från Göta Artilleri från Kviberg red ut längst gatorna och arbetarna svarade med stenar och glasflaskor. Polis och militär gick till samlad attack mot demonstranterna som försvarade sig kollektivt.

På de ställen som polis och militär lyckades skingra demonstranter återsamlades de snabbt på nytt, de hade ingen tanke på att retirera. 8 000 personer deltog nu aktivt i kravallerna.

Polisen fick nu svårt att skydda sig mot stenar som kom från arbetarleden vars antal växte i styrka.

De yngre arbetarna började bryta upp brunnslock efter gatorna för att försvåra för polis- och militärhästar att ta sig fram. Flera poliser och militärer skadades under kravallerna och fick avsvimmade bäras bort från gatorna av kollegor.

Arbetarna omringade och slet ned polis och militär från hästarna vilka hade svårt att ta sig upp på hästryggarna på nytt oskadade.

Demonstranterna hade nu även lyckats ta sig upp på hustaken och angrep polisen från ovan.

Gatustriderna hade nu spridit sig till Järntorget och Masthuggstorget.

Polisen gick hårt fram och högg med sina sablar, många män och kvinnor skadades av huggen och fick uppsöka sjukhus för att sys. Sjukhusen fylldes med skadades demonstranter, polis och militär.

I Arbetareföreningens hus samlades den socialistiska kvinnoklubbens möte senare på kvällen.

Arbetarekommunen uppmanade till lugn och att folksamlingar skulle undvikas. De höll alltså tillbaka klassen när man kunnat mobilisera framåt. Det var de oorganiserade arbetarkvinnorna som var initiativtagare och i fronten. Det var ett resultat av den sociala situationen, livsmedelspolitiken och polisens våld som kravallerna startat. Men Socialdemokraterna tog avstånd från händelserna ”Så här får de inte gå till inte ens under hunger” menade de.

Borgarpressen gick till massivt angrepp mot arbetarrörelsens organisationer som ansvariga för kravallerna. Arbetarrörelsens tidningar riktade kritiken mot polisens och militärens våld.

Brödupploppen resulterade i flera rättsliga processer där demonstranter dömdes till fängelse och straffarbete. Flera ungdomar dömdes till ungdomsanstallt. 30 personer dömdes för upplopp, andra dömdes för stöld, politiska domar som kriminaliserade fattigdom. Straffen blev 5 månades straffarbete eller böter. Tre minderåriga gick uppfostringsanstallt.

Samtidigt som hungerdemonstrationer spreds över landet ägde även militärdemonstrationer rum. Socialistiska agitatorer bidrog starkt till ökade antimilitaristiska stämningarna i landet. En del av socialisternas politik var bildandet av Arbetare- och Soldatråd. Den härskande klassen skakade inför förberedelserna inför en revolt inom krigsmakten.

Hungerdemonstrationerna ledde även till krav på radikala politiska förändringar, ett avskaffande av monarkin och för allmän och lika rösträtt. Man krävde att kung Oscar II, regeringen och riksdagen skulle sluta förhala allmän och lika rösträtt. Antimilitarismen växte sig också stark, närmare revolution har Sverige aldrig varit än våren 1917. Över landet hölls inte mindre än 150 stora hungermarscher. På initiativ av socialisterna utsågs även arbetarkommittéer för kontroll av fördelningen av mat.

Hungerprotesterna och hotet om revolution var ett viktigt del i demokratiseringen av Sverige. Allmän och lika rösträtt vanns som ett direkt resultat från hotet om revolution.Beslutet om allmän rösträtt kom hösten 1918 av rädsla att arbetarklassens mobiliseringen skulle ta ny fart inspirerade av den ryska oktoberrevolutionen. Varje demokratisk utvidgning av våra rättigheter har varit en följd av den sociala kampen och folkrörelserna.

 Kristofer Lundberg


Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.