Vill väcka liv och entusiasm i Hyresgästföreningen

I lördags valdes Kristofer Lundberg till ordinarie ledamot i regionstyrelsen för Hyresgästföreningen Västra Sverige.  Regionstyrelsen väljs på fullmäktige med delegater från 13 föreningsområden representerande 77 500 medlemmar.

–          Jag vill väcka liv, entusiasm och kampvilja i en av arbetarrörelsens största organisationer. Därför tackade jag ja när jag nominerades till regionstyrelsen, säger Kristofer Lundberg till Offensiv.

wp-image-398397184jpg.jpg

Kristofer inledde sitt engagemang inom Hyresgästföreningen lokalt i Hammarkullen där han valdes som ordförande för sju år sedan för Sandeslätts lokala hyresgästförening mot valberedningens förslag. Fem år senare valdes han som ordförande för hela Angered med ansvar över 16 lokala föreningar, även den gången mot valberedningens förslag. På fullmäktigemötet i Göteborg lördagen den 22 april var Kristofer Lundberg nu valberedningens förslag.

–           Jag vill se en kämpande Hyresgästförening som bygger på massaktivitet och demokrati, säger han.

Kristofer tillhör de som riktat kritik mot att den tidigare styrelsen varit för osynlig och efter fullmäktige för ett år sedan intervjuades han i Hem och Hyra där han var kritisk.

–          Man förväntas inte ifrågasätta eller komma med nya idéer. Och det är helt avgörande om rörelsen ska växa i framtiden, sa han då.

Kristofer har lång erfarenhet av organisering och har vunnit brett stöd genom en rad initiativ underifrån. Han har gjort sig känd som en kämpande socialist som vågat vara obekväm och ifrågasatt strukturer. Han är dock själv blygsam med vad han uppnått på relativt kort tid som förtroendevald. 

–          Min kandidatur till regionstyrelsen är ett resultat av ett tryck underifrån med en vilja att jag skulle ställa upp. Förtroendet som byggts upp är ett resultat av det kollektiva arbetet vi genomfört i Angered och Hammarkullen som visat på vad som är möjligt.

I Sandeslätt och Angered har de antagit uttalanden som sedan spridits och inspirerat andra att anta liknande uttalanden och på så sätt byggt upp ett bra stöd i viktiga frågor.

Hyresgästföreningen ska vara hyresgästernas representant mot bostadsbolagen men vi måste också vara offensiva i våra krav till politiker och beslutsfattare. Kristofer menar att det behövs starka Hyresgästföreningar för att kunna möta bostadsbolagen och politikerna.

–          Det borde stå fullt klart för alla att politiker och företag håller på och förbereder sig för att låta hyresgästerna betala för eftersatt underhåll och renoveringar, pressa fram marknadshyror, ombildningar och utförsäljningar. En offensiv kamp från hyresgästkollektivet är svaret vi bör förbereda.

–          Det behövs en annan inriktning inom hyresgäströrelsen än vad som finns idag. Det råder ingen tvekan om att Hyresgästföreningen måste bli mer utåtriktad och offensiv än tidigare. Vi ska fortsatta förhandla och ha samråd och opinionsarbete men detta måste kombineras med en aktiv och kämpande linje med en aktiv bas, menar Kristofer.

–          Hyresgästföreningen tillhör en av de organisationer som arbetarklassen i landet skapade för 100 år sedan för att stärka sina positioner och möjliggöra skapandet av ett nytt solidariskt och rättvist samhälle, säger Kristofer.

–          Men likt fackföreningsrörelsen är inte längre denna folkrörelse den politiska utmaning de en gång var. Det har inom rörelsen utkristalliserats ett skikt som har andra intressen än den breda massan av hyresgäster. Denna byråkrati kan bara utmanas av en levande folkrörelse som återupptäcker och vinner stöd för Hyresgäströrelsens historiska ideal och målsättningar.

–          Passiviteten inom delar av rörelsen har resulterat i att hyresgäster söker alternativa vägar till att organisera sin kamp mot renovräkningar, hyreshöjningar, för makt och inflytande. Hyresgästföreningen skulle därför behöva reorganiseras till den kamporganisation som den en gång var och därmed fånga upp dessa skikt.

–          En kämpande Hyresgästförening skulle använda den kollektiva styrkan mer. Värdet hos aktiva, insatta och intresserade medlemmar går inte att underskatta, vi måste använda vår kollektiva styrka vid behov. Den organisation vi har idag är stark till medlemsantal, vi har en hög organisationsgrad som är unik i världen. Men utan aktivitet blir organisationens antal avväpnat.

Hyresgästföreningen bygger på de lokala föreningarnas aktiva och medvetna styrka. Jag skulle vilja se att regionstyrelsen var mer synlig i arbetet som rör deras vardag men också vara mer drivande i att utbilda rörelsen.

–          Kunskap är makt, folkbildningen måste därför på nytt bli en levande del inom rörelsen. Vi måste göra hyresgästerna till experter på sina egna rättigheter och få dem att förstå vår makt när vi agerar som kollektiv.

–          Bostadsfrågan är en av vår tids viktigaste politiska frågor. Samtidigt är frågan om hemmet mer än fyra väggar och ett tak, det handlar om hela lokalsamhället runt vår bostad om skolan, vården, välfärden, infrastruktur och så vidare. Med den förståelsen står det klart att kampen för en kämpande Hyresgästförening handlar om att få hela arbetarrörelsen på fötter.

–           För hundra år sedan formerade sig den svenska arbetarklassen som en självständig politisk kraft för samhällsförändring. Det var en enorm massrörelse som innefattade folkrörelser och fackföreningar, bildningsförbund, Folkets Hus-föreningar, hyresgäströrelsen, osv.

–           En kämpande hyresgästförening skulle kunna fungera som en tändande gnista till de andra i vissa fall insomnade organisationerna. Tända en gnista som blir den löpeld av engagemang och kampglöd som en gång var hela rörelsens kännetecken.

–          Mitt löfte är att min plats i regionstyrelsen kommer användas till att bli lokalföreningarnas och föreningarnas röst för att våga ta striden för de idéer och den samhällsvision som vår rörelse en gång grundades på, avslutar Kristofer Lundberg.

Johannes Lundberg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.