Skolprotester i Majorna-Linné

En skola i kaos, så beskrivs den svenska skolan idag efter år av nedskärningar och budgetåtstramningar. Men valåret 2014 verkar också bli ett år av kamp och protester mot skolnedskärningar och de problem de skapar. Först ut är föräldrar och elever i Majorna-Linné som nu enar sina protester mot nedskärningarna på stadsdelens samtliga skolor. Vid Offensivs pressläggning hålls ett protestmöte i Sannaskolans matsal.

Barnverkets demonstration 2011

Lärare har larmat, rektorer har varnat och nu protesterar föräldrar och elever mot den ohållbara situationen. Nordhemsskolan, Karl-Johanskolan och Oscar Fredrikskolan är tre av åtta skolor som drabbas av framtvingade besparingar i Majorna-Linné och föräldrarna förbereder protester.

Nedskärningar hotar Nordhemsskolan när ekonomin inte räcker till. Nedskärningarna har fått skolans elever att ilskna som nu startar ett upprop för bibliotekarien. I Nordhemsskolans korridorer hänger affischer och namninsamlingar mot föreslagna nedskärningar.

Nordhemsskolans budget har stramats åt med 1,5 miljoner kronor för 2014. Det skulle innebära 2,5 färre lärartjänster. Försvinner gör också skolbibliotekarie och skolvärdar. Men Ingrid Andreae (S), ordförande i SDN Majorna-Linné, är av en annan åsikt. Hon säger till Offensiv:

– Skolorna har inte mindre pengar, de är inga nedskärningar, problemet ligger i att skolorna överskridit sin budget.

Ingrid AndreaeMen ni gick till val 2010 på fler vässade pennor och en bra skola för alla, nu inleds valåret 2014 med protester om just skolan, är inte det ett underkännande?

– Vi lägger pengar efter budget, majoriteten vill se en bra skola, men jag tror man måste hitta andra sätt att arbeta på från skolledningens sida.

Vore det inte bättre att sätta en budet efter behov?

– Då måste vi veta vad behoven är, vi måste få se det konkret. Vi lägger en budget efter de underlag vi får från skolchefen, säger Andreae.

Uttalandet fick Britt Marie Almer, visstidsrektor på Oscar Fredrikskolan, att ilskna till. Hon säger till Offensiv.

– Om politikerna menar att de inte fått underlag undrar jag vad de vill ha för underlag, eller om de riskanalyser vi skrivit verkligen kommit fram, vi överlämnar dem ju inte själva.

– Den budget vi fått nu är lägre än vad vi klarar av om vi ska möta barnens behov.

– Politikerna är inte intresserade av vad vi behöver, de är bara intresserade vad vi gör med det vi får. Sedan blir det bekymmer när de skyller på varandra, säger Britt Marie.

Rektorn på Nordhemsskolan, Päivi Oliv, säger att enligt deras riskanalys framtagen av fackförbund och arbetsplatsombud så riskerar klasserna att öka till 50 elever per klass, detta är något som Ingrid Andreae (S) viftar bort och ”inte tror det blir”.

– Det är ju inte pedagogiskt möjligt så det får jag diskutera med skolcheferna.

En omskriven rektor 2013 var Karl Johansskolans rektor Annika Kummel som tog ansvar för eleverna och utgick från behoven och inte budgeten när hon tog sina beslut. Skolan spräckte sin budget med flera miljoner kronor och hon hotades med avsked, men föräldrar och elever inledde protestmöten och pressade SDN Majorna-Linné.

Den 11 december 2013 skrev Göteborgs Posten att ”det stormade rejält kring Karl Johansskolan tidigare i år. Den då nytillträdda rektorn Annika Kummel hotades med att få sparken då hon överskridit budgeten genom att ta in extra resurser till eleverna. Bland annat elevassistenter. Men nu har ansvariga beslutat att Annika Kummel kommer att få vara kvar.”

Nu bekräftar GP:s enkät att fler rektorer är beredda att följa hennes exempel. På varannan skola är rektorn beredd att överskrida budgeten för att följa skollagen. En majoritet av rektorerna larmar också om brister i samma enkät. Bara var tredje rektor tycker att skolan har tillräckligt med resurser för att ge alla elever den utbildning de har rätt till.

På Oscar Fredrikskolan drar man in på specialpedagoger vilket drabbar de mest utsatta barnen med behov av särskilt stöd.

Rättvisepartiet Socialisterna stödjer fullt ut de initiativ till protester som tagits av föräldrar och elever, RS menar att skolorna inte klarar av att hålla budgeten för att de vilar på ekonomiska kalkyler som inte är förankrad i verkligheten. Det behövs ett skoluppror mot nedskärningar där föräldrar över hela staden enas i en gemensam kamp mot besparingarna för att kräva en politik som sätter barnens behov i främsta rummet. I slutändan behövs vilket lärarkollektivet kräver ett förstatligande av skolan med fler lärare och mindre klasser.

Kristofer Lundberg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s