”Vi kopplar samman klasskampen med kvinnokampen”

I lördags kickstartades det feministiska arbetet inför hösten med ett brännhett möte om kvinnokampen i Sverige och internationellt.

Emma Öman

Inledande talare på mötet, Caroline Holmgren, började med att beskriva hur socialistiska kvinnorättskämpar redan under mitten på 1800-talet hade betonat att kampen för ekonomisk självständighet var svårare men också av minst lika stor vikt som kampen för rösträtt. Även idag när kvinnans valsedel väger lika mycket som mannens, så släpar jämlikheten efter på andra plan som ekonomiskt, socialt och utbildningsmässigt över hela världen.

Hon beskrev hur läget ser ut i världen idag och hur det sexuella våldet mot kvinnor breder ut sig och tar allt större och häpnadsväckande proportioner. I Tunisien och Egypten används våldtäkter som vapen av militären för att skrämma bort kvinnor från att delta i de fortsatta revolutionerna och från all politisk verksamhet över huvud taget. I Kongo-Kinshasa har sedan 1999 två miljoner våldtäkter ägt rum där majoriteten är på barn och läkare rapporterar att kvinnor som fått sina underliv söndertrasade i sexuellt våld och tortyr, har blivit vardagsmat. I Sydafrika beräknas en kvinna bli våldtaget var fjärde minut och i Sudan kommer varje dag hundratals inofficiella rapporter till kvinnorättsorganisationer om våldtäkter och sexuella trakasserier på kvinnor.

– Sedan den nuvarande islamistiska militärregimen kom till makten 1989 i Sudan så har nya lagar implementerats för att attackera och förlöjliga kvinnor. Nyligen infördes den nya ”Ordningslagen” som ger militären rätt att agera som polis och domare. Detta ger dem möjlighet till snabba processer och kan alltså döma en kvinna som ”går klädd fel” direkt på gatan och verkställa straffet direkt. Oftast handlar det om 40 piskrapp som utdelas mitt på öppen gata, utan rättsliga processer eller chans för kvinnan att kontakta familj. För kvinnor i Sudan är kampen för socialism inte en utopi, utan en fråga om liv eller död.

Hon berättade också om attackerna på aborträtt som är en av de frågor som samlat till masskamp och enorma protester.

– I Österrike är det kristna fundamentalister som ifrågasätter alla vinster i kampen för jämställdhet som kvinnor har vunnit. De samlar till stora bönemöten och sätter sig emot kvinnors rätt till sina egna kroppar. Genom att skandera ”nej till aborträtten” så vill de, precis som på Irland, peka på att det handlar om rätten till liv. Men propagandan handlar helt enkelt om en reaktionär och borgerlig syn på att kvinnor ska vara födomaskiner och man försöker med alla medel att trycka tillbaka kvinnors rättigheter.

I Urugay blev abort lagligt för sex månader sen och sen dess har inte en enda kvinna dött av abort. Däremot så gick lagen igenom med vissa förbehåll vilket mötts av hård kritik. Kvinnan måste först gå i förhör hos en kommission av läkare och socialarbete för att förklara varför hon vill göra abort och därmed så är det inte längre kvinnans val utan beslutet läggs hos någon annan.

På Irland är det fortfarande förbjudet och där propagerar katolska kyrkan om att den ”ofödda” lever från och med befruktningstillfället. Tack vare massiv kamp och ett högt tryck underifrån så finns det idag ett lagförslag om kvinnans rätt att välja.

– Vi har kunnat se en politiserande effekt hos kvinnor som är jävligt förbannade över att män tror att de har rätt att bestämma över kvinnors sexualitet och kroppar. Det som är viktigt är att forma protesterna till stora massrörelser med internationella krav. Det handlar om kvinnans självklara rätt att välja över hela världen.

Nästa talare var Minela Mahmutovic. Hon började med att beskriva hur det såg ut under andra världskriget och tiden efteråt då fick kvinnor en stor plats på arbetsmarknaden, både inom industrin men främst inom den offentliga sektorn. Detta på grund av en expandering av den svenska industrin och utbyggnaden av den offentliga sektorn, och att politikerna såg att det fanns ett behov av fler personer i arbetskraft. Kvinnor fick äntligen betalt för det arbete dom redan gjorde hemma, såsom att ta hand om barn, sjuka och äldre som exempel. Kvinnor fick rätt att organisera sig i fackföreningar och deras deltagande på arbetsmarknaden skulle spela en stor roll under de kommande striderna mot kapitalismens attacker och orättvisor.

– Socialdemokraterna satte under 1980-talet upp ett helt nytt program, ett nedskärningsprogram, reformer inom kapitalismen för en starkare välfärd hade nått sin topp. Nu blev ”reformer” istället nedskärningar och försämringar. Pensionerna sänktes, förskolereformen utestängde barn till arbetslösa från barnomsorgen, till exempel. I den ekonomiska krisen attackerade kapitalisterna arbetarklassens rättigheter för att rädda sitt system. Och det var den offentliga sektorn som blev och är än idag den sektor som drabbas hårdast av nedskärningarna. Idag, i en ny period av ekonomisk kris, ser vi ständigt nedskärningar och privatiseringar genomföras och vi ser dess konsekvenser. Majoriteten av arbetarna inom offentlig sektor är kvinnor och det är med andra ord de kvinnodominerade yrken som drabbas hårdast.

Hon pratade också om den vårdkris som råder. Läkare och sjuksköterskor uppmanade människor att helt enkelt inte bli sjuka under sommaren då det inte kommer finnas tillräckligt med personal för att kunna ta hand om alla. Detta är ett resultat av flera års nedskärningar och privatiseringar, med dåliga löner och arbetsvillkor. I Västra Götalandsregionen har över 100 miljoner kronor skurits ner per år under minst de senaste fem åren. I Stockholmsområdet fanns cirka 1 000 färre vårdplatser under sommaren jämfört med tidigare. Detta är något som samtliga etablerade partierna ligger bakom.

– Förutom konsekvenserna på kvinnor i arbetet som sjuksköterskor, så kan vi se hur kvinnors rättigheter attackeras genom att det främst är kvinnor som stannar i hemmet för att ta hand om anhöriga som till exempel är sjuka eftersom sjukvården inte kan tillgodose deras behov.

– Men vi har även kunnat se landsomfattande uppror bland personalen inom vården, dels sjuksköterskestudenternas kamp för minst 24 000 i ingångslön men även barnmorskornas demonstration för mer resurser. Och vi i Rättvisepartiet Socialisterna har deltagit i dessa protester och visat på nästa steg – att en gemensam kamp bland yrkesgrupper inom offentlig sektor, mot högerpolitikens nedskärningar och för mer resurser, skulle den kraften kunna slå tillbaka försämringarna.

Minela berättade att kamp mot privatiseringar, nedskärningar och för en upprustning av offentlig sektor är en huvudfråga i kvinnokampen idag. Hon beskrev också hur viktigt det är att koppla samman klasskampen med kvinnokampen. Patriarkatet kan överleva utan kapitalismen men kapitalismen kan inte överleva utan patriarkatet. Det är därför vi i RS säger att förtrycket mot kvinnor inte kommer att kunna bekämpas om inte det kapitalistiska systemet gör det. Och även om vi skulle bygga ett socialistiskt samhälle skulle kampen mot patriarkatet fortfarande vara aktuellt.

– Vilka kvinnor är det då som drabbas hårdast inom högerpolitiken? Är det den numera före detta generaldirektören för Arbetsförmedlingen Angeles Bermudez-Svankvist som får behålla sina 142 000 kronor i månaden trots avgång, eller är det kvinnorna som arbetar på golvet? Svaret kan vi nog alla lista ut. Det är därför vi kopplar samman klasskampen med kvinnokampen. Det är arbetarklassens kvinnor, och de fattiga kvinnorna som drabbas hårdast över hela världen. Det är dem som får utstå attacker på deras rättigheter från kapitalismen, oavsett om det är en kvinna eller man i toppen.

– När kapitalismen skapades i slutet av 1800-talet var patriarkatet, förtrycket mot kvinnor, den största grundpelaren till systemet och används än idag för att säkra vinsterna. Majoriteten av världens fattiga är kvinnor och majoriteten av tillgångarna ägs av män, men en liten del av männen. Det kan även ses i att kvinnor fortfarande har lägre lön än männen och utnyttjas ständigt i de globala marknaderna som ger enorma vinster till stater, så som prostitution och surrogatmödraskap.

– Men det är som sagt alltid klassperspektivet och klasskampen som vi har till grund. Oavsett om det är alla kvinnor, oavsett klass, som påverkas av våld i hemmet, av lagar mot abort, av utseendefixeringen och den sexistiska reklamen, så är det arbetarklasskvinnor som har svårare att komma bort från det. Dom kan inte fly från en våldsam relation då det är mannen som har kontroll över ekonomin, dom kan inte köpa en flygbiljett lika lätt till ett annat land om det land man bor i förbjudet abort, och så vidare. Men framför allt att förtrycket mot kvinnor kommer att fortsätta upprätthållas om klassamhället gör det.

Emma Öman talade om kvinnor i fackrörelsen och att även om det fortsatt kommer att finnas skillnader i lön mellan människor beroende på utbildning, erfarenhet och ansvar är det fackföreningsrörelsens uppgift att bekämpa de löneskillnader som har sitt ursprung i marknadstryck eller patriarkala strukturer. En tydlig sådan uppgift för  är att motverka den strukturella diskrimineringen av kvinnodominerade yrken.

– I våras släppte Kommunal en rapport som visade att förbundets anställda inom äldreomsorgen utsatts för nya stora påfrestningar som delade arbetsdagar. Familjeliv och ekonomi har tagit stryk. I förra veckan kom en ny rapport från fackförbundet som visar konsekvenserna av de försämrade arbetsvillkoren; 20 procent av äldreomsorgspersonalen säger sig vilja sluta inom tre år. Rapporten visar på en drastisk nedrustning som har gjorts under de senaste trettio åren, bara mellan åren 2001-2012 avvecklades 31 000 platser i äldreboenden, vilket utgör 25 procent av alla platser. Neddragningen har inte kompenserats med någon ökning av antalet hemtjänsttimmar. Nu finns det inte tillräckligt med platser för äldre som behöver och vill ha ett mer anpassat boende. Bara 60 procent av landets kommuner säger att de kan täcka behoven idag.

– Följden har blivit en mycket hög arbetsbelastning på en personalgrupp som varje dag utför ett livsviktigt arbete på äldreboenden och i hemtjänsten. Äldreomsorgspersonal som hos de äldre och hos anhöriga för det mesta möts med tacksamhet och respekt, men av arbetsgivaren med låga löner, usla arbetsvillkor som delade turer och hård tidkontroll av sitt arbete. Rapporten visar att en stor del av personalen – var femte – dagligen har svårt att ta en längre rast. Nästan lika många har även svårt att få tid till kortare raster. De dåliga arbetsvillkoren, hård belastning och låg status gör att många tänker att de inte orkar längre än tre år till.

Emma uppmanade fackföreningarna att ta strid för sina medlemmar, istället för att bidra till undermåliga lösningar som inte på sikt förbättrar arbetsmiljö och bemanning. För att få till skott en förändring kommer det krävas kamp, och för framgångsrik kamp krävs det att facken involverar sina medlemmar på sjukhusen över hela landet. Politiska krav på upprustning måste knytas till kraven på högre löner – mer pengar till vården som helhet, ett stopp på nedskärningar som drabbar personal och patienter, krav på ett stopp på privatiseringar av all sorts vård, från vårdcentraler, hemsjukvård och enskilda avdelningar på sjukhusen. Manifestationer och till och med strejker, med krav på demokratisk kontroll av vården – att arbetare och brukare ska vara de som styr resurserna –  har potentialen att få stort stöd bland allmänheten och arbetare inom både offentlig och privat sektor.

Sista talare var Irma Mahmutovic, som tog upp partiets roll i kvinnokampen. Under mötet hölls bra och viktiga diskussioner som visar på den höga ambitionen som finns i partiet. Irma poängterade att möten som dessa hålls som en del av skolningen, men också för att komma fram till hur vi ska lägga upp arbetet framöver. Kvinnokamp är inte något som vi lägger fokus på enbart under 8 mars, utan vi kämpar mot patriarkatet och hela det kapitalistiska systemet alla dagar om året.

RS Göteborgs kvinnoutskott

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.