Rusta upp förorten – svaret på våld, droger och kriminalitet

20130520_181256

– Vårt krig är inte mot varandra utan mot fattigdom, arbetslöshet och bostadsbrist. Med de orden öppnades Rättvisepartiet Socialisternas manifestation mot våldet och för trygghet i Hammarkullen. Manifestationen utlystes som ett svar på det senaste i raden våldsdåd i Hammarkullen. 250 Hammarkullebor slöt upp med en dags mobilisering. Den samlade känslan i Hammarkullen är att nu är det nog.

Hur är tillståndet i våra förorter? Det behövs ingen genomgående granskningar för att förstå hur illa ställt det är. En tickande bomb av frustration som måste tas på allvar. Men också en nyvunnen vilja till organisering och motstånd för att stå upp för förorten mot nedskärningar, klassklyftor och statlig rasism.

Fredagens skottlossning är den andra på kort tid i Hammarkullen och den tredje i Angered. Två ungdomar skottskadades på Bredfjällsgatan den 2 april, en vecka senare sköts en man i benet i Hjällbo och nu senast skottlossning mellan två grupper i fredags mitt bland lekande barnfamiljer på Hammarkulleskolans lekplats.

I nedskärningarna och krisens spår ser vi hur våldet ökar. Därför måste detta tas på allvar av ansvariga politiker och ungas delaktighet och trygghet prioriteras. Kampen mot våld, droger och kriminalitet, handlar om att bekämpa klassamhället. Skottlossningarna i Hammarkullen sker inte av en olyckshändelse. De händer av en orsak och så länge vi inte angriper problemet kommer man aldrig att kunna stoppa våldet. Som en direkt följd av ökade klassklyftor fortsätter hot, våld och bilbränder.

Att den senaste skottlossningen utspelade sig mitt bland lekande barnfamiljer har skapats en befogad känsla av otrygghet och rädsla. Om inte våldet får ett stopp kommer någon snart att få sätta livet till eller bli allvarligt skadad. Men våldet har också fött en ilska och en känsla av att man nu måste enas mot våldet.

Våldet är inte en enskild händelse utan visar på ett hårdare samhällsklimat. Istället för att vara rädda så vill ungdomarna ta kontrollen över sin rädsla genom att beväpna sig. En situation där unga beväpnar sig ifall de blir hotade resulterar i en situation där de riskerar att använda sitt vapen. När allt fler unga besvarar sin otrygghet med att beväpna sig måste dessa varningsklockor tas på allvar. När unga män i tonåren går till skolan i skyddsväst på grund av rädsla för konflikter är det dags att vi reser oss upp och tar strid mot våldet.

20130520_182026

– Vi uppmanar alla sidor att lägga ned vapnen, för hela områdets bästa, sa Amer Mohammed Ali, RS Hammarkullen på demonstrationen på Hammarkulletorget i måndags.

20130520_181805

– Vi måste stå enade som ett Hammarkullen, stå upp tillsammans oavsett varifrån vi kommer, sa Ahmed Farah från Somaliska föräldranätverket.

Hammarkulleborna gick på uppmaning av Rättvisepartiet Socialisterna samman och sa nej till våld, droger och kriminalitet och visade återigen upp vad Hammarkullen är känt för, en stridbar förort med gemenskap och solidaritet

Vad beror det ökade våldet på? Beväpning och skyddsväst, är lösningen politisk eller polisiär?  Man skulle kunna göra enkla förklaringsmodeller som politiker och polis gärna gör. De menar att om man är uppväxt i ett område som är tuffare får man andra förebilder. Det är förvisso sant, men problematiken är djupare än så. Vad är det som skapar ”tuffare områden”? Vad är det som skapar ett samhällsklimat där unga beväpnar sig?

Det finns unga i förorten som har tappat hoppet av en bra framtid. Bristen på möjligheter att försörja sig och skaffa bostad. I nedskärningarnas och krisens spår ser vi hur våldet ökar. Därför måste detta tas på allvar av ansvariga politiker och ungas delaktighet och trygghet prioriteras. Vad som sker är ett resultat av klassamhället.

Även om det direkta ansvaret vilar på de inblandade i våldet går det inte att komma ifrån det politiska ansvar som vilar på politiker på alla nivåer, från stat till kommun och ända ut i stadsdelsnämnderna. De kan inge längre blunda för sitt eget ansvar. RS har länge varnat för utvecklingen och kämpat mot nedskärningarna på skolan och den sociala nedrustningen.

bild(5)

Vad som framförallt utspelar sig i förorten är klasshat och frustration över ett samhälle som vänt en ryggen. Vad som brinner är ungas ilska och frustration över sin livssituation som präglas av årtionden av nedskärningar, nedlagda fritidsgårdar, sparkade lärare, arbetslöshet och bostadsbrist. I förorten växer frustration med ens levnadssituation.

Det handlar om ökad ungdomsarbetslöshet och fattigdom samtidigt som pressen från samhället ökar för hur man ska vara, vilka märkeskläder man ska bära, vilka prylar man ska äga och hur man ska se ut. Tyvärr kan detta erbjudas av de kriminella gängen som ger en inkomst med drogförsäljning när samhället sviker.

Skottlossningar borde därför bli en politisk väckarklocka, istället för att bara bli enbart en polisiär fråga. För att lösa problemen måste man belysa dess orsaker och arbeta fram lösningar. Vad Hammarkullen och andra förorter behöver är utbildning, arbete och bostäder.

Den sittande högerregering talar ständigt om arbetslinjen, men arbetslösheten är idag 448 000 personer. Enligt färska siffror från mars var cirka 182 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 28,1 procent, bland det värsta i det krishärjade Europa. Mer än vart tionde barn, omkring 220 000, lever i fattigdom i Sverige. 30 000 unga är för fattiga för att leva på en skälig levnadsnivå.

Borgarnas tal om utanförskap handlar om att dölja vad det handlar om. Bakom ordet finns fattigdom, arbetslöshet, psykisk ohälsa, sjukskrivningar, drogberoende mm. Men den dystra siffran går uppemot en miljon människor.

Värst drabbade är de unga i våra förorter där arbetslösheten når nya höjder. Som en direkt följd av ökade klassklyftor har hot, våld och bilbränder ökat.

Politikerna är inte oroliga för hur våra unga i förorten mår, de är oroliga för att unga i förorten ska organisera sig och resa krav mot de som har makten i samhället och på så sätt rikta kritiken mot de ansvariga för den politik som ligger till grund för våldet och bränderna.

Rättvisepartiet Socialisterna ställer oss inte till dem vid klagomuren som bara pekar på problemen. Ett samhälle med sociala problem och fattigdom kan lösas men då måste det till en kamp för att omfördela samhällets resurser. För att lösa problemen måste man belysa dess orsaker.

Vi kämpar för mer resurser till skola och utbildning. För mindre klasser och högre lärartäthet. Att investera i utbildning, arbete och bostad åt de unga är nödvändigt för att återuppbygga det raserade välfärdssamhället. Lärarförbundets rapporter visar att situationen för personal och barn i förskolan närmar sig katastrof. Nio av tio förskolelärare visar att de har så mycket att göra att de inte hinner följa skollagen. Problemen i skolan är flera: Minskad likvärdighet, försämrad trygghet, sjunkande kvalitet detta påverkar givetvis situationen utanför skolan.

När RS kämpat mot skolnedskärningarna och för upprustning av förorten påstår politikerna att det inte finns pengar. Men det är ingen besparing att skära ned. Polisinsatserna 2012 efter skottlossningarna i Malmö kostade 50 miljoner plus löner det visar lite på vad nedskärningarna kostar samhället bortsett från de personliga katastroferna.

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda seriösa alternativet som sätter jobben främst. Arbete åt alla är fullt möjligt med en kamp för jobben och ett politiskt program för arbete. Vad som saknas hos dagens politikeretablissemang är den politiska viljan. Arbete åt alla har alltid varit arbetarrörelsens målsättning.
För att bekämpa arbetslösheten måste fackföreningarna återgå till sin historiska uppgift att försvara arbetarklassen, det behövs ett nytt arbetarparti som representerar befolkningen och att ekonomin planeras efter de behov som finns.

Det är genom full sysselsättning och människor i arbete som vi kan bygga välfärd. Detta i sin tur skapar den trygghet som är nödvändig för ett fungerande samhälle.

Göteborg är en delad stad och ligger i topp med störst bostadsbrist i landet. Allmännyttan säljer ut sina bostäder och allt färre når bostadsköerna. Efterfrågan på billiga bostäder i Göteborg är bra mycket högre än det utbud som finns. Rätten till bostad har blivit en klassfråga. Det handlar om rasism och ekonomisk segregering

I dag saknar över 22 600 unga eget boende i Göteborgsregionen och de blir bara fler.
60 000 ungdomar i åldrarna 15–19 år är på väg ut på bostadsmarknaden samtidigt som många ungdomar flyttar in från andra regioner och utvecklingen går åt fel håll. 59 procent bodde 2003 i egen bostad, idag är siffran nere på 48 procent.

RS säger bygg bort bostadsbristen. Det behövs ett nytt miljonprogram. När miljonprogrammet byggdes handlade det om att bygga fungerande samhälle med bostäder runt levande torg med fungerande lokal service. Idag har den service skurits bort i tider av nedskärningar. Det behövs ordentlig satsning på nybyggnation i de områden där bostadsbristen är som värst.

Renovera bostadsbeståndet Det finns ett stort behov av upprustning och underhåll i miljonprogrammet. I dag finns det runt 650 000 lägenheter som är i upprustningsbehov inom allmännyttan. RS kämpar mot att hyresgästerna drabbas av standardsänkningar på grund av bristande underhåll men även mot hyreshöjningarna vid renoveringar. Hyresgäster måste få mer inflytande över det egna boendet och sin närmiljön. Ett omfattande program för renovering och nybyggnation kommer också vara ett redskap för att få ned arbetslösheten, inte minst bland ungdomar.

RS kämpar dagligen för att förbättra vår förort och ungas livssituation. Vi har en lång och gedigen tradition i kamp och protester i Hammarkullen, Biskopsgården, Bergsjön och andra förorter runt om i landet. Det handlar om att skapa förutsättningar och ge tillbaka tron om en framtid. Genom att belysa och gå till roten med problemen, lyfta fram orsaken i ljuset kan vi också ta fram lösningar går.

RS kämpar på olika fronter, från det lilla till det stora. Från politisk kamp, med krav på resurser, till socialt arbete. På somrarna organiserar partiet aktiviteter och utflykter med barn och ungdomar som bad och fisketurer. I år har partiet rustad upp Basketplanen i Sandeslätt genom att satt upp nya nät, renoverat bollplank och målat om och dragit nya linjer. Planen kommer invigas med en basketturnering i juli och partiet arrangerar en rad musikevent och familjedagar.

20130520_180816

Minela Mahmutovic, ordförande RS Hammarkullen, avslutade manifestationen med att bjuda in alla till RS Street Basket Cup i Hammarkullen som kommer inviga den basketplan partiet håller på att rusta upp. Basket cupen är en del av RS satsning på Förortsåret 2013.

RS kämpar dagligen för att förbättra vår förort och ungas livssituation. Det handlar om att skapa förutsättningar och ge tillbaka tron på framtiden.

Kristofer Lundberg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.