Hyreskamp växer fram i Bergsjön

Parallellt med att den ekonomiska krisen tagit fäste i Sverige har även en bostadskris utvecklats. Antalet vräkningar ökar, trångboddhet och fortsatta problem med mögel och eftersatt underhåll blir allt vanligare.

Omar Reda Taki–Det drar från de dåliga fönstren och möglet gör att man blir täppt i näsan. De kräver oss på en hyreshöjning för att renovera badrummet, trots att hyran nyligen höjdes, berättade Omar Reda Taki från Bergsjön för Offensiv.

På RS öppna möte för boende hos Bovista, som hölls den 14 februari kom flera vittnesmål om hyresvärdens brister in. En kvinna berättade att hennes barn fått astmatiska problem och att hon, trots att hon visat upp läkarintyg, ignoreras av bolaget. Andra vittnade om rasistiskt bemötande när man felanmäler, om hur bolagets representanter undviker att svara på frågor eller rentav ljuger och om väntetider på flera månader på att åtgärda minsta fel. När en hyresgäst anmält att taklamporna i hennes lägenhet slutat fungera så fick hon  höra att takbelysning inte ingår i standarden.

Efter utförsäljningen av Poseidons lägenheter på Atmosfär-, Kosmos-, och Zenitgatan i slutet av 1990-talet har de boende sett en drastisk förändring, och likt många andra områden är så gott som hela bostadsbeståndet i akut behov av renoveringar. Detta har flera gånger uppmärksammats i media, senast våren 2012 då även en mindre proteströrelse startade, med till exempel namninsamlingar som krävde renoveringar. Rättvisepartiet Socialisterna deltog i kampanjen för att sätta press på Bovista, och efter flera flygbladsutdelningar meddelade företagets VD i ett mail till RS att man skulle lansera det så kallade ”Badrumsprojektet”, och renovera 527 badrum i området. Detta dämpade protesterna och sågs som en vinst, men inte länge. Snart blev det uppenbart att projektet var en manöver – övriga problem kvarstår, och en stor del av de boende tvingas leva kvar i lägenheter med en oacceptabelt låg standard.

Att Bovista kommer ihåg kampanjen våren 2012 är dock tydligt, då familjerna Offensiv varit i kontakt med har blivit erbjudna åtgärder i sina lägenheter. Uppenbart är att man är rädd för en större kampanj, samtidigt som man inte har för avsikt att renovera de lägenheter som behöver det, eftersom detta skulle minska på bolagets vinster. Omar berättade att fastighetsskötare dagarna efter artikeln kommit och bara målat över möglet, inte inlett en sanering. Det är tydligt att när Offensiv erbjudit de boende att dokumentera lägenheterna målar man över det värst synliga möglet, men problemen kvarstår.

Mitra Shirai– Hade jag bott inne i stan skulle de kommit på en timme, berättade Mitra Shirai för Offensiv och fortsatte: De utnyttjar att många är fattiga här och att många inte kan bra svenska.

En kvinna som bott i området i 40 år sa att hon aldrig blev tillfrågad om att trenovera sitt badrum. En dag damp en lapp ner i brevlådan med ett datum, och sedan stod renveringsarbetarna utanför dörren. Hon skulle själv få betala kalaset. Normalstandard ska hyresgäster inte betala för, enbart standardhöjande renovering som de boende då ska få vara med och tycka till om.

Bovista, som ägs av en islandsk bank med säte i Luxemburg, har ingen avsikt att rusta upp sina lägenheter i Bergsjön till normal standard. I en intervju i Fastighetsnytt (7 mars 2012) efter uppköpet säger bankens VD Kristján Óskarsson att det inte rör sig om att banken långsiktigt ska bygga upp portföljen då Glitnir bank själv befinner sig i en likvidationsprocess.

– Vi har tagit över Bovista för att säkerställa bankens intressen och vi kommer att avyttra portföljen vid en passande tidpunkt för att maximera våra tillgångar, säger han.

Bovista är en i raden av privata ägare sedan 1997 då Poseidon sålde lägenheterna. Sedan dess har ingen haft långsiktighet eller satsat på renoveringar utan lägenheterna har varit en kortsiktig investering, med mål att göra snabba vinster. Då det inte finns en långvarig vilja till att förvalta bostäder utan bara ett kortsiktigt intresse att plocka ut vinst så vill inte bolagen renovera lägenheterna.

Hand i hand med nedrustningen går bostadsbristen och bakom denna situation ligger medvetna politiska beslut, beslut som gett marknaden ett allt större inflytande över bostadssituationen i Sverige. Redan på 1990-talet rev man upp bostadssaneringslagen från 1973, en lag som instiftades för att garantera hyresgästerna ett inflytande över ombyggnationer.  En av de första åtgärderna för högerregeringen var att slopa de investeringsstöd och räntebidrag för hyresrättsbyggande som fanns. 11 000 planerade hyresrätter landet över byggdes aldrig som en direkt följd. Enligt Hyresgästföreningen är resultatet att den som bor i hyresrätt betalar 2 000 kronor mer i månaden i skatt än den som bor i villa. Allmännyttans hyresreglerande funktion är avskaffad, och bolagen ska nu enligt lag drivas efter affärsmässiga principer, det vill säga sträva efter vinster.

Samtidigt som det blivit mindre lönsamt för byggföretagen att bygga hyresrätter, så har det blivit desto mer fördelaktigt att äga dem: Tack vare flera år av fallande realräntor, för låg nyproduktion, stark inflyttning till storstäderna och ett ökat intresse från investerares sida har hyresrättsfastigheterna stigit i värde de senaste fem åren – med 38 % i Göteborg, att jämföra med bostadsrätterna vars värde ökade med 25 %. Under samma femårsperiod har hyrorna ökat med hela 19 %, allt enligt ett inslag i SVT:s Rapport januari 2012. Hyresgästföreningens överenskommelse om kvalitetshyror var ett försök att hålla nere hyrorna i ytterområden, men bostadsbolagen har hittat kryphål som istället möjliggjort orimliga höjningar höjningar även i städernas förorter.

Den här värdeökningen har naturligtvis inte kommit till hyresgästernas nytta, utan blivit till vinster för ägarna, som genom fortsatta hyreshöjningar, eftersatt underhåll och lyxrenoveringar pressat upp vinsterna. Flera hyresvärdar, framförallt privata, har satt i system att helt enkelt strunta i standardunderhåll fram till den punkt att det är lätt att motivera större åtgärder. Istället för renoveringar som upprätthåller en acceptabel standard väljer man att göra större ombyggnationer och standardhöjande renoveringar. Resultatet av detta blir för de boende, framförallt i förorternas miljonprogram, att man tvingas leva under oacceptabla förhållanden. Exemplen är många från storstäderna: problem med mögel, skadeinsekter, läckande rör, ledningar och toaletter, dragiga fönster och kalla lägenheter.

Stena Fastigheter som äger Pennygången i Högsbo i Göteborg planerar att genomföra just denna nya typ av lyxrenoveringar, med resultatet att hyrorna kommer stiga med 60 procent. Hyresgästföreningens undersökning visar att 80 procent av hyresgästerna i de 771 lägenheterna inte kommer ha råd att bo kvar. 97 procent menar att de helt saknat inflytande i processen. Nätverket Pennygångens framtid har organiserat flera protester mot Stena Fastigheter. Örjan Askerdal som är aktiv i nätverket säger till Offensiv att man drivit kampanjen på flera fronter, inte bara genom manifestationer.

Örjan Askerdal– Vi har försökt nå Stena Fastigheter på olika sätt. Vi bjöd in till ett stormöte men de sa nej och ville istället träffa enskilda representanter för nätverket.

En bostadskris av oanade mått är under utveckling i Sverige. Enligt Håkan Thörn, professor i sociologi, i GP den 3 december 2012, är det minst 650 000 av miljonprogrammets lägenheter som behöver omfattande renoveringar. När marknaden tillåts styra, och privata såsom ”allmännyttiga” bolag tillåts drivas för att maximera vinst, så kommer det krävas organiserad kamp underifrån för att försvara de boendes intressen. Hyresgästföreningen skulle kunna spela en viktig roll, men inte utan att de boende själva skapar pressen som krävs för att starta en rörelse.

Vi ser lyxrenoveringar och eftersatt standard och de som drabbas är framförallt de som bor i förorterna, de unga och arbetarna som får en mindre och mindre del av kakan, och som kommer se allt hårdare attacker riktade mot dem, inte bara på arbetsplatserna utan nu också i deras egna bostäder. De renoveringar som är nödvändiga måste beslutas om i samråd med hyresgästerna, för att sätta stopp för lyxrenoveringar som syftar till att höja områdens status, och pressar ut de boende i ytterområden.

Behovet av tvångsförvaltning och en återkommunalisering av de privatiserade lägenheterna är uppenbart då riskkapitalister gång på gång visat att deras intresse är snabba vinster. För en hållbar utveckling och satsningar på förorterna krävs offentligt ägande och att kontrollen ligger hos de boende. Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för att förverkliga detta.

Stefan Berg

 

Tidningen Nordost: Upp till kamp för renovering i Bergsjön 

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för att

·            Tvångsförvalta bostäderna

·            Kommunalisera bostadsbolagen under hyresgästernas demokratiska kontroll

·            Förstatliga byggbolagen och bankerna

·            Renovera och klimatanpassa bostäderna – bostad åt alla

·            Sänk hyrorna – bygg billiga hyresrätter

·            För en kämpande Hyresgästförening

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.