Tillbakablick 2012: Förortsmarsch, antirasism, asylsegrar, kvinno- och arbetarkamp

2012 var ett händelserikt år för Rättvisepartiet Socialisterna och i Väst deltog partiet i flera viktiga strider. Antirasism, asylsegrar, förortskamp och kamp mot nedskärningar är bara några exempel ur RS tillbakablick över 2012.

RS

Asylkamp

Året inleddes med ytterligare seger i kampen för rätten till asyl för Iranska flyktingar, något som sedan skulle sätta tonen för hela året. Rättvisepartiet Socialisterna kunde den 4 januari meddela att ordföranden för flyktinggruppen ”Misstro Oss Inte” Mehdi Sheikh Najdi beviljats asyl.Han blev den trettonde personen som genom gruppens kamp vunnit uppehållstillstånd. Av gruppens ursprungliga 79 medlemmar har i slutet av 2012 hela 56 stycken beviljats asyl och kampen fortsätter. Misstro oss inte har således blivit en viktig samlingsplats för den exiliranska oppositionen och en viktig kraft inom Asylrörelsen.

asylkamp

Den 21 februari skulle ytterligare en massutvisning till Irak ske från Göteborg. Som många gånger tidigare mobiliserade Aktion mot Deportation och Asylrörelsen för att stoppa utvisningarna. Migrationsverket och polisen hade denna kväll ytterligare två samarbetspartners, Västtrafik och bussbolaget Keolis. Västtrafik drog på polisens order in hållplatsen närmast Sagåsens flyktingförvar för att försvåra mobilisering till blockad och protest mot deportationen. Ett 50-tal aktivister deltog i försöket att blockera utvisningen vid förvaret i Kållered, andra började upprätta blockader vid flygplatsen. Men polisen lyckades bryta båda blockaderna. Den 22 februari besvarade Asylrörelsen och Aktion mot Deportation Västtrafiks stöd till utvisningarna genom att stoppa trafiken i Brunnsparken. I tio minuter strax efter klockan 18.00 stod kollektivtrafiken kring Brunnsparken i centrala Göteborg stilla. Den symboliska och tillfälliga blockaden av spårvagns- och busstrafiken genom Brunnsparken genomfördes med anledning av Västtrafiks handräckning till Polis- och Kriminalvårdsmyndigheterna. Under manifestationen delades flygblad ut till de trafikanter som drabbades av förseningar på grund av att hållplatsen dragits in.

Den 9 mars kom nästa seger i asylkampen. Asylrörelsen blockerade redan klockan 09.00 in- och utfart från förvaret i Kållered för att stoppa utvisningen av Ali Azari till den iranska diktaturen. Polisens och kriminalvårdens första försök pressades tillbaka av aktivister och blockaden hölls intakt. Ali Azari är politisk aktivist och en av irans mest kända bloggare, var hemsida och texter är förbjudna i Iran. Polis som kom till platsen insåg att styrkeförhållandena inte var till deras fördel och valde att inte agera. De meddelade även Asylrörelsen i Göteborg att de inte tänkte bistå någon utvisning denna dag. Strax efter kl 14.00 kom beskedet från Migrationsverket: ”Migrationsverket har dag som ovan inhiberat verkställigheten.” Aktivisterna utanför flyktingförvaret i Kållered brast ut i jubel, utvisningen var stoppad.

Rättvisepartiet Socialisterna var den 26 maj inbjudna att delta då asylgruppen Misstro Oss Inte uppmärksammade den framgångsrika kampen som pågått under drygt ett år. Detta gjordes på Hammarkullens Folkets hus och samlade omkring 100 personer. 28 av dess medlemmar hade då fått asyl efter ett års kamp med stöd av RS.

Tidigt på morgonen den 6 augusti protesterade Asylrörelsen mot tvångsutvisningar till Afghanistan. När asylaktivister och vänner till utvisningshotade Farhad Hajizada samlats i Kållered körde polisen rakt in i deras samling med bil. Polisen körde på en flyktingaktivist som hamnade på bilhuven. Bilen fortsatte sedan köra fem kilometer, med Stefan Berg fastklamrad på huven för att inte ramla av och hamna under bilen och köras över. På Landvetter ställde demonstranter upp med banderoller och flygblad där man informerade passagerare om att en tvångsutvisning av Farhad Hajizada, till Afghanistan, pågick. Passagerare meddelade sedan Farhad Hajizada om protesten utanför vilket gav honom mod att själv protestera. Snabbt fick utvisningen avbrytas efter att piloten vägrat lyfta om någon mot sin vilja fanns på planet och han förflyttades tillbaka till förvaret i Kållered. Detta blev ytterligare en seger för Asylrörelsen och Farhad Hajizada som sedan släpptes från förvaret.

Över hundra exiliranska flyktingar demonstrerade utanför den iranska ambassaden fredagen den 28 september. En majoritet av dem var tillresta med bussar från Göteborg. Medlemmar i RS åkte med upp till Stockholm för demonstrationen. Ilskan och frustrationen mot den iranska diktaturen märktes tydligt och talkörerna ekade. Demonstrationen anordnades av flyktinggruppen Misstro Oss inte och andra asylsökande från Göteborg, som hyrde bussar för att få ett bra deltagande. Parollerna var bland annat ett omedelbart frigivande av politiska fångar och störta diktaturen.

Lördagen den 6 oktober samlades närmare 90 personer för Asylkonferens 2012 i Hammarkullen. Slutsatsen var att eftersom Europas regeringar är samordnade i utvisningarna, så måste också vårt motstånd vara det. Medverkande på konferensen var Asylrörelsen Göteborg, Borås, Stockholm, Norrbotten. Asylaktivister kom även från Norge, England och Österrike. Flera av deltagande kamrater kom från länder som Iran, Eritrea, Afghanistan och Kongo.

Internationell solidaritet

Den 14 januari samlades runt 180 personer på Gustaf Adolfs torg under parollen ”Det våras för Bildt – en demonstration mot utrikesministern” för att visa sin avsky mot Bildts inblandning i Lundin Oils och företagets roll i folkmordet i Sudan. Demonstrationerna var landsomfattande och hölls i Göteborg, Borås, Malmö och Stockholm. RS Göteborgs ordförande Stefan Berg var en av talarna på Gustaf Adolfs torg.

Den 10-11 mars höll Irans Arbetarkommunistiska Parti – Hekmatist sin femte kongress på hemlig ort. 110 delegater och besökare deltog på kongressen och ytterligare 500 följde den direktsänd via internet. Rättvisepartiet Socialisterna hade två representanter inbjudna på kongressen, Kristofer Lundberg, distriktsordförande för RS i Västra Götaland och Stefan Berg ordförande RS Göteborg.

I mars genomfördes en högljudd demonstration i Göteborg. Demonstrationen organiserades av Rättvisepartiet Socialisterna och Campaign Kazakhstan i Brunnsparken mitt i hjärtat av Göteborg. Med plakat och bilder på arbetarnas kamp och den Kazakstanska polisens förtryck gav ett stort intryck på förbipasserande som stannade och lyssnade på talen och skrev på protestlistor mot Naserbajevs diktatur och i solidaritet med oljearbetarnas strejk.

20120423-231033

Den 24 april möttes den kinesiska diktaturens representant Wen Jiabao av flera protester då han besökte Göteborg. Redan vid Ostindiefararen möttes han av plakat och talkörer ”The Chinese regime has blood om their hands” och ”Down with the Chinese regime”. Från piren pumpade slagorden mot regimen som uppenbart stördes av protesten. När den kinesiska dissidenten och politiska flyktingen Zhang Shujie på kinesiska inledde sitt tal direkt riktat mot Wen Jiabao blev det fart på de kinesiska agenterna. De sprang runt och visste inte vad de skulle göra. De försökte få den svenska polisen att beslagta högtalaren, men förgäves. När Zhang Shujie talade försökte den kinesiska regimens agenter fotografera och skrämma de protesterande. Men 15 medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna hade slagit en järnring runt Zhang och högtalaren för att skydda protesten.

Den 20 juni infaller årsdagen av inledningen av den fruktansvärda terror som riktades mot den iranska arbetarrörelsen 1981. Ett nytt mörkt kapitel skrevs in i historieböckerna för den iranska vänstern.  Demonstrationer pågår årligen denna dag över hela världen. I Göteborg organiserades protesten av WUP -Irans förenade arbetarkommunister. Rättvisepartiet Socialisterna var inbjudna att tala.

Den 29 augusti samlades drygt 25 personer i ett protestmöte på Järntorget mot den massaker på gruvarbetare i Sydafrika som ägde rum den 16 augusti. Syftet med manifestationen var att pressa LO och andra fackförbund att genomföra solidaritetsaktioner och fördöma det som skett samt att ge ekonomiskt stöd till de strejkande.

Den 11 september samlades 70 personer på initiativ av RS i hällregn i Brunnsparken för att minnas kuppen i Chile den 11 september 1973. Tal och musik avlöste varandra och framför podiet tändes ljus för offren 1973. Minela Mahmutovic var kvällens konferencier och presenterade talarna. Alejandra Iriarte talade om studenternas kamp, Janette Montoya om mapuchefolkets kamp och Kristofer Lundberg om 1973 och dess lärdomar för idag.

I Göteborg samlades hamnarbetare utanför port fyra i Göteborgs Hamn den 25 september som en del av en internationell solidaritetsstrejk.Under en timme strejkade hamnarbetare i Sverige, Danmark, Frankrike, Spanien, Cypern, Italien, Malta och Grekland i solidaritet med de portugisiska hamnarbetarna efter Trojkans (EU, ECB och IMF) försök till utpressning för att försämra villkoren i hamnarna. Svenska Hamnarbetarförbundet tillhör den internationella organisationen International Dockworkers’ Councils (IDC) som gjort en hemställan om sympatistrejker.

Tidigt på förmiddagen lördag 20 oktober bordades Ship to Gazas fartyg Estelle av israelisk militär. Bordningen genomfördes återigen på internationellt vatten. Svaren dröjde inte efter attacken – protester genomfördes genast i Göteborg och flera andra svenska städer.

Den 14 november hade Europafackets utlyst som en alleuropeisk protestdag vilket hörsammades i flera länder. Generalstrejker och massdemonstrationer har skakat EU-etablissemanget och deras uppdragsgivare kapitalisterna. Men i Sverige svarade LO med tystnad. RS demonstrerade därför utanför LO-kontoret på Järntorget. Omkring 50 personer deltog på protesten.

Den 18 november samlades omkring 800 personer i Göteborg på en manifestation mot Israels attacker mot Gaza. Demonstrationen organiserades av föreningen Palestinska huset och dess ungdomsförbund. Från Rättvisepartiet Socialisterna talade Amer Mohammed Ali på arabiska och svenska.

Samtidigt samlades över 300 kurder i Brunnsparken på uppmaning av Kurdiska föreningsrådet som består av tolv kurdiska föreningar i Västra Götaland. Demonstrationen var ett stöd till de kurdiska hungerstrejkande i Turkiet. Kristofer Lundberg från Rättvisepartiet Socialisterna var en av talarna på manifestationen.

Stoppa nedskärningarna!

I januari fortsatte också de massiva protesterna som inletts 2011 mot nedskärningar på skolan i Angered.  Till exempel fick RS att publicera det brev till ledande politiker som drygt 55 anställda inom skolan undertecknat. Bland de undertecknande fanns lärare, skolsköterskor, bambapersonal, specialpedagoger, kuratorer, städerskor, vaktmästare och byråsekreterare.

”Vi skriver delvis för att uttrycka vår stora oro inför konsekvenserna av det förslag till omorganisering av skolorna i Angered, som politikerna i Angered SDN skall fatta beslut om den 24 januari 2012” och ”De senaste åren har barnavårdscentralen, vårdcentralen, affären och posten i Hammarkullen stängt. Fritidsgården Mixgården, biblioteket och öppna förskolan står under återkommande nedläggningshot. Arbetslösheten, fattigdomen och bostadsbristen har ökat” fanns att läsa i brevet.

Den 24 januari beslutade SDN Angered, inte helt oväntat, att rösta igenom planen för ny skolorganisation inför höstterminen 2012. Men de hundratals föräldrar, elever och skolpersonal som kämpat har under tiden dragit viktiga lärdomar och knutit viktiga kontakter för kommande strider.

I februari meddelades det om fortsatt social nedrustning i Angered vilket Rättvisepartiet Socialisterna protesterade mot. Angereds servicekontor, som innefattar Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan, ska enligt ett beslut taget av Skatteverket, som är huvudman för servicekontoret, stängas ner och istället flytta till Rosenlund i centrala Göteborg. Arbetet för att försvara servicekontoret i Angered stötte sedan på nya problem då socialdemokratiskt styrda Göteborgs kommun sa nej till ett förslag om att påverka de ansvariga myndigheterna. Rättvisepartiet Socialisterna pekade på att det bara var ett förortsuppror underifrån, med krav på upprustning, som kan vända utvecklingen.

I början av mars började återigen organiseringen i Angered. Efter beslutet om omorganisering av skolorna var klubbat skedde en tillfällig nedgång i kampen. Men det skulle snabbt ändras av nya hot om besparingar. På initiativ av medlemmar i RS samlades man återigen för att formera motståndet mot nedskärningarna med krav på upprustning. På ett planeringsmöte som gick under rubriken ”Nu är det nog” samlades i Hammarkullen en rad arbetsplatser, föreningar och verksamma i området träffades. Däribland personal från Mixgården, Hammarkulleskolan, Röseredskolan, Chalmers urbana studier och föräldrar från nätverket Rädda Angereds skolor, somaliska föräldragruppen och medlemmar i Vänsterpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna. Mötet samlade styrkorna för ett fortsatt motstånd i Hammarkullen och Angeredsområdet som senare kom att växa.

På Gustaf Adolfs torg samlades socialsekreterare den 31 maj, i en 400 personer stark manifestation, för att protestera mot nedskärningar och ökad arbetsbelastning. Många av de på plats hade mobiliserats från arbetsplatserna och socialsekreterare från Göteborgs alla stadsdelar, från Örgryte till Angered, fanns representerade. Även om nedskärningarna slår olika mellan olika stadsdelar så är verksamheten överlag så hårt pressas att man redan är överbelastad. Rättvisepartiet Socialisterna deltog på demonstrationen och har sedan dess inlett en dialog med socialsekreterare i en rad stadsdelar.

I september meddelade den hårt kritiserade socialdemokratiska nedskärningspolitikern Håkan Linnarsson att han avgår som ordförande för SDN Angered. Linnarson meddelade på sin blogg att han på egen begäran bett att få lämna mitt uppdrag som ordförande i SDN Angered”.Huruvida detta stämmer eller ej går bara att spekulera i men det är uppenbart för de som följt utvecklingen i Angered att Linnarsson varit hårt kritiserad. Marken skakade under Linnarsson och den socialdemokratiska majoritetens fötter då lärare, föräldrar, elever och fritidspersonal kämpade för skolan och krävde Linnarssons avgång då S mot opinionens vilja drev igenom stängningen av två skolor och en total omorganisering. Det är inte otroligt att detta beslut är framtaget mellan Linnarsson och S-ledningen och kommer uppifrån i partiet för att rädda ansiktet inför valet 2014.

Förortskamp för upprustning

Den 13 februari höll Pantrarna – för upprustning av förorten sitt årsmöte. Samtidigt firade Pantrarna ett år. På mötet deltog 31 personer och nya medlemmar valde att gå med. I stadgarna lades det till att Pantrarna också ska jobba mot sexism, ungdomsvåld och droger.

Som uppföljning av tidigare planeringar samlades i slutet av mars närmare 50 representanter från en rad verksamheter på Hammarhörnan i Sandeslätt för att lägga upp planerna på en motståndsvecka i april. Lärare från Nytorpskolan, Hammarkulleskolan och Chalmers universitetet för Urbana studier, vikarierande timanställda från Emmaskolan/Rösered, anställda på Mixgården, Folkets Hus, Hyresgästföreningen och Lotsarna, tillsammans med föräldragruppen i Angered, Somaliska föräldranätverket, Spanska radion, Salvador Allende-föreningen, Karnevalskommitteen, Vänsterpartiet, Kommunistiska Partiet och Rättvisepartiet Socialisterna. Kristofer Lundberg öppnade mötet och gav en kort bakgrund. RS förslag på en Förortsmarsch in till centrum antogs sedan enhäldigt.

I kampanjen för att rusta upp Göteborgs förorter och mot den nedskärningspolitik som de borgerliga partierna, inklusive Socialdemokraterna, bedriver så hade även RS Biskopsgården torgmöten i stadsdelen Backa för att fråga Backaborna vad de anser om sin samhällssituation och för att mobilisera till Förortsmarschen. Medlemmar i RS Biskopsgården har förankring i stadsdelen Backa och efter de oroligheter med våld, otrygghet och bränder som härjade förra året, så var vi på plats för att diskutera Backaborna. Det finns en enorm medvetenhet hos de boende i Backa och det växer en frustration över den avveckling av verksamheter och sysselsättning som sker. Många är besvikna över hur lite som görs.

Initiativet till förortsmarschen fick marken att skaka under Göteborgs makthavare, på grund av den spridning den fick bland arbetsplatser och verksamheter i hela Angeredsområdet. Den ständiga nedrustningen av Göteborgs förorter har under en lång tid fött sin motreaktion. Motstånd i olika former har riktats mot vad de socialdemokratiska politikerna kalla ”besparingar”. I Angered har protesterna varit störst och pågått under flera år. Debatter, stormöten, demonstrationer, ockupationer och blockader hör till de kampformer som Angereds befolkning organiserat för att försvara sin sociala service. Arbetsplatser och föreningar som anslöt sig mot nedskärningarna var Ungdomspalatset Gårdsten, Mixgården, GUTS mötesplats Angered, Tyrolens Fritidsgård, Kultur Atom, Mötesplats Simone, Fun House Hjällbo, Eriksbo fritidspark, Hyresgästföreningen Sandeslätt, Lotsarna Angered, personal vid Folkets Hus Hammarkullen, personal vid Angereds skolor, Föräldragruppen för Angereds skolor (FAS), Chalmers universitet för urbana studier med flera. Detta har i sin tur satt marken i gungning under fötterna på tjänstemännen och politikerna.

Hot om repressalier riktades mot arbetsplatserna från politiker, tjänstemän och höga chefer som menade att man inte får delta i Förortsmarschen eller protesterna utanför kommunfullmäktige. Dessa olagliga hot har ökat efter lärarnas fantastiska protester under hösten 2011 där flera hundratals lärare gjorde om sin studiedag till en protestdag och närmare 800 lärare demonstrerade mot SDF:s högsta ledning. SDN ordförande Håkan Linnarsson påkade på sin blogg ut trotskistiska Rättvisepartiet Socialisterna som arrangörer och varnade Angeredsborna att vara försiktiga med vilka man allierar sig med. Den 19 april marscherade ändå 70 personer med Förortsmarschen från Hammarkullen till Gustaf Adolfs torg med destination kommunfullmäktige och utanför fullmäktige slöt 250 personer upp.

I maj så var det fullsatt på Vårvindelns fritidsgård när Pantrarna släppte dokumentären ”Behandla inte oss som djur ” om föreningen Pantrarna – För upprustning av förorten. Dokumentären inleds med bilder från möten och demonstrationer. I bilderna mellan gråa torg och höghus hörs låten ”Hör ni mig” med Bigry Mac från Hammarkullen.

Den 29 april landade den legendariska ledaren Bobby Seale inbjuden av föreningen Pantrarna. När Bobby Seale och Stephen Edwards, två legendariska Black Panther Party-medlemmar, kom till Göteborg möttes de av ett tiotal pantrar på Landvetter flygplats. Tidningen Offensiv fanns på plats och rapporterar. Medlemmar i Rättvisepartiet Socialiserna kunde under veckan följa Bobby Seale och Pantrarnas möten runt om i Göteborgs frorter. Offensiv fick också en exklusiv intervju med Bobby Seale. Mest uppmärksammat blev hans framträdande på 1 maj i Biskopsgården.

Den årliga Hammarkullekarnevalen samlade i år närmare 40 000 besökare och 40 olika dansgrupper med dansstilar från världens alla hörn. Rättvisepartiet Socialisternas förankring i området, men också att vi är mer kända över hela Göteborg, kan ses i att det alltid var fullt vid tältet under karnevalen. Helgens resultat blev 59 prenumerationer, 374 sålda Offensiv och 12 649 kronor. Det var stundvis kö för materialet vid tältet. Ovanför tivolit hade RS en 7×3 meters banderoll hängande.

På onsdagsmorgonen den 5 december demonstrerade boende i Pennygången samt sympatisörer till dem mot de höjda hyrorna. 80 procent av de boendena i Pennygången kommer att tvingas flytta efter att Stena Fastigheter har genomfört sina lyxrenoveringar på bostäderna. Ett 40-tal personer trotsade den kalla kylan för att demonstrera utanför hyresnämnden i Göteborg mot detta inhumana förslag.

Kvinnokamp för rättvisa

I februari samlades runt 20 personer för ett av RS årliga kvinnokampsmöten, ett möte som gav skolning i feministiska teorier men också innefattade en planering kring RS ingripande i den feministiska kampen. Mötet lade också grunden för att bilda ett Kvinnoutskott för RS Väst som sedan valdes av distriktstyrelsen.

CSC_5238

Den 3 mars var Rättvisepartiet Socialisterna inbjudna till Afghanska föreningens årliga kvinnodagsfest inför 8 mars. Festen hölls i Hammarkullens folkets hus. Kvällen firades med kulturevenemang, sång, dans och tal. Minela Mahmutovic, ordförande för RS Hammarkullen, talade för partiets vägnar och gav en hälsning till det afghanska folket och kämpande kvinnor världen över.

På internationella kvinnodagen samlades 1 300 personer på Gustaf Adolfs torg. Stämningen var uppåt och Rättvisepartiet Socialisterna hade ett stort och livligt block i demonstrationen. Väl framme på Götaplatsen kunde man njuta av sång från den feministiska kören som gjort nya briljanta texter till kända låtar. Tre personer talade om kampen för jämställdhet. Klassperspektivet var tydligt och talen handlade om kvinnorna i den offentliga sektorn, om stressen som kommer med att vara timvikarie att inte ha ett fast schema, obekväma arbetstider och en allt för låg lön. Psykisk ohälsa ökar och är vanligast bland kvinnor.

Den 23 maj deltog Rättvisepartiet Socialisterna i en manifestation mot hedersvåldet. RS var inbjudna till denna manifestation av Riksorganisationen glöm aldrig Pela och Fadime. Manifestationen samlade upp mot 100 deltagare.

Den 22 november deltog ett fyrtiotal personer deltog idag på det öppna mötet ”Kvinnokamp för rättvisa” som Rättvisepartiet Socialisterna organiserat. En uppskattad föreställning hölls även av Rock-chick’s som på ett humoristiskt sätt berörde ämnen som sex, onani och kroppsideal.

Veckotidningen Offensiv

Rättvisepartiet Socialisternas prenumerationskampanj för Offensiv avslutades den 15 februari och resulterade i 245 nya autogiroprenumerationer. Genom detta kunde sedan tidningen byggas ut till 16 sidor och fullfärg. Detta var ett viktigt steg för Offensiv inför utgivningen av nummer 1000 av tidningen.

Offensiv – Rättvisepartiet Socialisternas veckotidning firade i maj nummer 1 000 av den socialistiska tidningen som stått i kampens frontlinje sedan 1973. 180 personer samlades på stormötet i Stockholmsförorten Husby för att delta i diskussioner och workshops, och sedan efterföljande fest. Jubileumet hade talare från Läkerolarbetarna i Gävle, Vårdcentrals ockupanter från Dorotea, Pantrarna i Biskopsgården, Megafonen i Husby och Rättvisepartiet Socialisterna.

Offensiv Göteborgs första nummer kom i tryck i november. 10 000 exemplar med lokala nyheter som beskriver lite av den kamp som Rättvisepartiet Socialisterna är inblandade i lokalt och riktar sig till både de som följer vårt parti kontinuerligt och som kommer i kontakt med oss för första gången. Vi märker av ett ökat intresse för våra idéer och vårt parti. Med en större publik kände vi att en lokaltidning skulle vara bra att nå ut till fler.

Upp till hbt-kamp!

Den 4 mars samlades medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna till sitt möte inför internationella kvinnodagen den 8 mars. Mötet handlade om Vitryssland och förtrycket mot hbt-personer. Diskussionen kom också oundvikligen in på hbt-flyktingars situation i Sverige. Vitryska Karyna Kaliadka var första talare och berättade personligt om homosexuellas situation i Vitryssland och Kristofer Lundberg belyste den politiska och sociala situationen i kampen mot diktaturen.

Den 3 juni avslutades en av årets viktigaste festivaler med den färgsprakande och upplyftande Regnbågsparaden. Även om intresset för själva festivalen i år kändes betydligt svalare än tidigare var deltagandet i paraden rekordhögt. RS deltog under hela veckan på festivalen med tält och kampanj för hbt-flyktingars rättigheter.

Yttrandefrihet på internet

Lördagen den 17 mars samlades en stor demonstration mot Datalagringsdirektivet (DLD) som kommer att påverka stora delar av vårt digitala samhälle. Demonstrationen organiserades av en rad organisationer, privatpersoner och partier, däribland Rättvisepartiet Socialisterna.

Den 9 juni demonstrerade drygt 200 personer mot ACTA, lagförslaget som vill begränsa handeln med bland annat patentmediciner till fattiga utvecklingsländer. Rättvisepartiet Socialisterna fanns med bland arrangörerna och Amer Mohammed Ali talade på demonstrationen.

Kongress 2012

Rättvisepartiet Socialisterna höll i mars kongress i Göteborg, i arbetarstadsdelen Hammarkullen. Stadsdelen är ett av RS styrkefästen. I området Sandeslätt blev RS tredje största parti i valet 2010. Kongressen hölls i Folkets Hus och samlade över 100 delegater och besökare. Det gick inte att gå miste om att socialisterna höll kongress. Hela torget var prytt med röda fanor och banderoller som uppmärksammade att RS höll kongress. Kongressen 2012 var den första att hållas i Göteborg.

Kortedala – kamp för upprustning, mot våld och rasism

Den 18 mars chockades Kortedala och hela Göteborg efter den grova misshandeln av 61-årige Carl-Erik. Misshandeln rubricerades som mordförsök och fick massiv uppmärksamhet. Mitt på eftermiddagen framför flertalet vittnen slogs mannen ned och sparkades medvetslös. Rättvisepartiet Socialisterna var först ut med att agera. RS har under många år kämpat mot ungdomsvåldet. Partiet har varnat för den utveckling vi ser med ökat våld, kriminalitet och gängbildning som kommer ur ökad utslagning, fattigdom och nedskärningar. Våldet är ett direkt resultat av högerpolitik och klassamhällets verkningar. Under en intensiv kampanj följde torgmöten och flygbladsutdelningar i stadsdelen, mot våldet och för upprustning av förorten.

CSC_2750

I samma veva pågick redan RS kampanj för bättre bostader. Under flera år har Bovista som förvaltar drygt 800 lägenheter i Bergsjön blivit hårt kritiserade. Redan under 2007 så blev det uppmärksammat att ett flertal lägenheter haft stora problem med fukt- och mögelskador – problem som än idag kvarstår. Offensiv har rapporterat om hur hur riskkapitalbolaget Bovista misskött de lägenheter som de förvaltar i Bergsjön – där bland annat mögel och fuktskador har blivit en del av vardagen. I intervjuer med Offensiv beskriver har boenden i Bovistas lägenheter berättat hur situationen verkligen ser ut.

Den 6 april försökte nazister använda misshandeln för att slå ett slag mot invandring och Nationaldemokraterna utlyste ett torgmöte ”mot mångkultur och svenskfientlighet”. Rättvisepartiet Socialisterna agerade direkt och på en veckas mobilisering lyckades vi samla upp till 2 000 antirasister. Responsen på RS initiativ till en motdemonstration för att stoppa nazisterna fick stor spridning och flera grupper kontaktade partiet och meddelade att man skulle delta. RS delade ut tusentals flygblad i Kortedala och Bergsjön med krav på ökade resurser till de utsatta förorterna i Göteborg, bättre bostäder, ett stopp för ungdomsvåldet och stopp för rasism och nazism. Nazisternas samling stoppades och de 15 nazisterna fick lämna Göteborg tomhänta. Efter demonstrationen försökte de i sin agression över floppen att köra över Kristofer Lundberg, RS ordförande i Västsverige.

Socialistiskt 1 maj

Den 13 april höll Rättvisepartiet Socialisterna upptakt inför Socialistiskt 1 maj. 30 medlemmar samlades för att lägga upp planerna för kampanjen inför och ingripandet på själva första maj. Den 1 maj demonstrerade Rättvisepartiet Socialisterna traditionsenligt i Göteborg. Längst fram gick en 30 personer stark fanborg, följ av tåget med banderoller och plakat. Dagen hade inletts tidigt – redan klockan 09.00 samlades medlemmar på Järntorget med två tält och informationsbord. Vid 11.00 började torget att fyllas upp. Politiska diskussioner, utbyte av åsikter och spridande av politiskt material ägde rum. Rättvisepartiet Socialisternas bokbord var välbesökt. Under dagen såldes 211 Offensiv, 16 prenumerationer och material för 10 092 kronor vilket samlades in till kampfonden. Rättvisepartiet Socialisternas medlemmar åkte sedan gemensamt ut till Svarte Mosse och Pantrarnas första maj-firande.

Sociala aktiviteter

Allt för många barn och unga som växer upp har inte möjlighet att åka på semester, utflykt eller har föräldrar med sommarstuga. Rättvisepartiet Socialisterna organiserade därför en rad aktiviteter för barn och unga i Hammarkullen under sommaren. På badutflykten var ledarna utbildade simlärare och fritidsledare. Vi åkte tillsammans till badplatsen i minibuss från Sandeslätt. Deltagarna fick delta i lekar och genomgång av frågor rörande säkerhet rörande vatten.På fiskeutflykten var ledarna utbildade scouter och fritidsledare. Deltagarna fick lära sig fiska men också att respektera naturen, hav och sjöar. En kanotytflykt arrangerades och vi paddlade i Vättlefjäll. På utflykten var ledarna utbildade scouter, fritidsledare och simlärare som lärde deltagarna att göra upp eld och om allemansrätten.

Elevkamp och Vägra Kallas Hora

I augusti blev det full fart vid skolstarten med Rättvisepartiet Socialisterna. När skolan började om efter sommarlovet hälsade RS elever i Göteborg välkomna med flygblad. Under första veckan besökte flera skolor däribland i Angered, Burgården och Schillerska. Bara på Schillerska gymnasiet deltog under en morgon åtta medlemmar. Även på Hulebäcksgymnasiet i Mölnycke utanför Göteborg delade RS medlemmar ut flygblad. Budskapet var: Organisera dig mot rasism och högerpolitik, gå med i Rättvisepartiet Socialisterna!

20121220-220013.jpg

December avslutades med att RS initiativ till demonstration mot horstämpling blev en riksnyhet. Partiets medlemmar intervjuades i radio, tv och tidningar. Det var efter att ungdomar runt om i Göteborg stormat i ilska mot horstämpling och sexuella trakasserier vilket resulterade oroligheter i centrala Göteborg med konfrontationer mellan ungdomar och polisen. Att stämplade tjejer och deras kompisar reagerat är bra, det är viktigt att bekämpa och sätta ned foten mot alla former av alla sexuella trakasserier och könsförtryck men det är också viktigt att ungdomar och framförallt vi unga tjejer diskuterar kampen mot sexism och sexuella trakasserier; hur det bekämpas effektiv och med vilka metoder. Därför utlyste RS demonstrationen ”Vägra Kallas Hora” vilket blev en riksnyhet, och inledningen till en kampanj mot sexism ute på Göteborgs skolor.

Facklig kamp

I juni samlades omkring 50 personer utanför Sahlgrenska runt middag för att protester mot de låga sjuksköterskelönerna, med krav på en höjd ingångslön till 24 000 kronor. Sedan dess har sjuksköterskestudenter organiserat en rad demonstrationer med krav på 24 000, Rättvisepartiet Socialisterna har funnits med varje gång och gett sitt fulla stöd.

September präglades av lärarnas beslutsvilja och kamp för högre löner och besvikelsen när facken skrev under svekavtalet. Flera tusen lärare samlades på den gemensamt utlysta demonstrationen med Lärarförbundet och och Lärarnas riksförbund den 20 september. Högre löner var det gemensamma slagordet. Götaplatsen fylldes snabbt och demonstrationståget slingrade sig upp för tvärgatorna för att få plats vid uppställningen. Det var beslutsamma lärare som demonstrerade för högre lärarlöner.

Den 27 september trädde Transports och Hamnarbetarförbundets landsomfattande blockadvarsle i kraft, efter att onsdagskvällen gått utan ett nytt medlarbud. Detta innebar att Transport och Hamnarbetarförbundet tillsammans satte stopp för arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja övertid, nyanställningar, inhyrning och mertidsarbete. Efter en mycket kort konflikt stod det klart att Transport och Hamnarbetarförbundet (HF) gick segrande ur avtalskonflikten, efter att Sveriges Hamnar accepterat Transports lönekrav.

December inleddes med att Transportarbetarförbundet och Sveriges Åkeriföretag arrangerade en kraftfull protest mot social dumpning. Ett 30-tal lastbilar körde långsamt genom stan följt av 400 demonstranter. Schyssta villkor för åkeri! Annars blir det slaveri! skanderades Avenyn upp.

Omkring 80 personer samlades i vinterkylan den 8 december till den manifestation som Byggnads utlyst mot social dumpning och sämre villkor för utländska arbetare.

Kristallnatten – fortsatt kamp mot rasism och nazism

Den 9 november samlade den årliga kristallnattsdemonstrationen i Göteborg omkring 500 antirasister för att demonstrera mot rasism och nazism. Rättvisepartiet Socialisterna deltog i demonstrationen med krav för ett återinförande av asylrätten, mot den statliga rasismens utvisningar av flyktingar samt en aktiv kamp på gator och torg mot rasismen och nazismen. RS block samlade ett hundratal personer.

Trängselskatten

I oktober skulle RS bli känt som det seriösa politiska alternativet mot trängselskatten. Partiet fick bra respons på ett protestmöte i Backa och organiserade två uppmärksammade demonstrationer mot trängselskatten

RS Väst

.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.