Skrota trängselskatten – för verkliga miljösatsningar

Ett skakat politikeretablissemang använder nu sitt redskap media för att med betalannonser i TV sälja in den hårt kritiserade ”trängselskatten”. Det visar hur desperata de börjar bli för att övertyga opinionen.

Rättvisepartiet Socialisterna är motståndare till trängselavgiften. Den så kallade trängselskatten är ett missvisande namn, det är ingen skatt utan en avgift. Trängselavgiften är att jämföra med sophämtningsavgifter, vattenavgifter och betalas lika mycket oavsett vad du har i inkomst. Avgiften slår därför olika hårt, den slår hårdast mot de med minst resurser och de som inte kan välja bort bilen.

Ett av politikeretablissemangets argument har varit att avgiften skulle gynna miljön.
Det är möjligt att avgiften till viss grad kan komma att minska biltrafiken, men det är långt ifrån vad som är tillräckligt för att skapa en ekologiskt hållbar stad eller ett miljövänligt alternativ. Om det vore miljön som var i fokus skulle vi se verkliga åtgärder för ett grönare Göteborg. Det skulle kräva en helt annan stadsplanering än vad vi har idag som möjliggjorde att fler skulle kunna gå eller cykla till jobbet, det skulle innebära en politik med planerade varutransporter till butiker och kedjor och framförallt en satsning på gratis och utbyggd kollektivtrafik.

Politikerna säger sig vilja minska bilismen, men det är inte så att trängselavgiften kommer gå till kollektivtrafiken utan till satsningar på ökad bilism, till exempel är ett av de stora projekten som ska finansieras biltunneln Marieholmstunneln. Ett projekt som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet i valet 2010 sa sig vara emot, för att sedan sluta upp bakom Socialdemokraterna. Både V och MP gav direkt efter valet sitt godkännande och var så måna att tillfredställa S att de satsade kommunens överskott på 1,2 miljarder som sparats in på bland annat skolorna genom att gräva ned dem i tunnelprojektet. Trängselavgiften kommer således inte användas till behövlig miljö- och klimatanpassning. Dessutom kan avgifterna på vissa håll innebära ökat utsläpp. De stadsdelar som kan ta sig runt avgiftstationerna beroende var de ska kommer att tjäna pengar på att köra runt vilket ger ett ökat utsläpp. Detta gäller exempelvis Sannegårdshamnen, Lindholmen, Backa och Brunnsbo.

Gratis och utbyggd kollektivtrafik vore det bästa sättet att frivilligt minska bilkörandet samtidigt som man inte straffar de som är tvingade till att köra bil till arbetet. Det är tydligt att kollektivtrafiken behöver byggas ut, det behövs fler linjer och avgångar för såväl pendeltåg som spårvagn. En modernisering av järnvägen är nödvändig, precis som en utbyggnad av den. Dessutom finns det flera billigare alternativ till västlänken.

Ett annat argument som upprepas är att Göteborg inte är ensamt om trängselsavgifter och Stockholm läggs fram som exempel, men hur betalstationerna är placerade skiljer sig markant mellan Stockholm och Göteborg. I huvudstaden finns ringleder man kan använda om man ska ta sig från ena sidan av stan till nästa sida och avgifter tas bara ut i centrala delarna. I Göteborg är betalstatinerna placerade så att man måste betala även om man inte är i närheten av centrum eller tungt trafikerade vägar. Avgiften är inte till för att minska trängsel utan för att håva in pengar.

Göteborg är idag en delad stad och trängselavgiften kommer att fördjupa denna klyftan och öka segregationen. Att röra sig mellan stadsdelarna kommer att bli dyrare när biljettpriset på spårvagn och buss ökar. Frågan om trängselavgiften och kollektivtrafiken är en klassfråga då vissa stadsdelar blir helt isolerade.

Ett enat politikeretablissemang från de rödgröna till högeralliansen är enade att införa denna straffavgift. Det populistiska högerpartiet Vägvalet som tog sig in i kommunfullmäktige med sin opposition till trängselavgiften har inte gjort något för att mobilisera det massiva motstånd som finns mot avgiften. Istället har det varit Rättvisepartiet Socialisterna som organiserat den enda demonstration som varit mot trängselavgiften och GT-Expressen som startat ett upprop för folkomröstning. RS är inte motståndare till en folkomröstning men vill varna för illusionerna om att en namninsamling för folkomröstning vore nog. Om man får ihop tio procent av de röstberättigade, krävs sedan att en tredjedel av Kommunfullmäktige säger ja. Sedan är det fullmäktige som avgör hur frågan ställs.

För att stoppa detta behövs det därför att den massiva opinionen tar sig utryck i utåtriktade protester. Här har fackföreningarna ett ansvar att mobilisera sina medlemmar då det är arbetarklassen som förlorar mest på denna avgift. En låginkomsttagare i offentlig sektor förlorar på ett år en månadslön efter skatt.
Vad som kan stoppa avgiften är protester, demonstrationer, strejker och betalningsbojkotter.

Rättvisepartiet Socialisterna har inte en populistisk inställning till vägavgiften. Vi försvarar inte bilismen på samma sätt som Vägvalet. Vi inser behovet av miljösatsningar, men detta är ingen miljösatsningar vilket vi förklarat. Vi är för minskad bilism. Minskad bilism innebär minskat utsläpp av växthusgaser och minskad negativ klimatpåverkan, därför krävs verkliga miljösatsningar i form av planerade varutransporter och utbyggd och gratis kollektivtrafik samt en klimatomställning av bilindustrin med satsning på grön teknik.

Kristofer Lundberg

Demonstrera mot trängselskatten
För utbyggd och gratis kollektivtrafik
8 november 17.30 Gustaf Adolfs torg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.