Seminarium i asylrätt

Irans asylcentrum och Gruppen Misstro Oss Inte arrangerade i samarbete med ABF i Göteborg, ett seminarium i asylrätt torsdagen den 30 augusti i Folkets Hus i Hammarkullen. Inledningstalade gjorde Hamid Ziba och Kristofer Lundberg från Rättvisepartiet Socialisterna.

Andra talare beskrev att Sverige sedan 2008 blivit sämre på att följa internationella konventioner och att man mottagande av flyktingarna blivit sämre. Han beskrev en situation av nivellering (likriktning) av asylreglerna inom EU och att även Sverige numera blivit mer EU-anpassade sedan 2004, då de gemensamma reglerna börjat gälla.

De noterat att rasismen ökat totalt i Europa och i Sverige speciellt efter valet 2010, då SD kom in i riksdagen och att Sverige blivit hårdare vad avser antalet deportationer till Iran och att Sverige numera får ersättning från EU för de kostnader (Frontexplan m.m.) som deportationerna inneburit. Han beskrev vidare att tjänstemännen på Migrationsverket visar sig tyvärr ofta i besluten rörande iranier, besitta en frapperande dålig landinformation, alltså kunskaper om landets geografiska, politiska och sociala läge. Det finns tjänstemän på Migrationsverket som inte kan sätta upp Kabul (Afghanistan) på kartan men som ändå tvångsdeporterar människor dit.

Vad gäller flyktingarnas situation i Sverige påpekade han att dagersättningen från Migrationsverket inte förändrats sedan 1999 trots att levnadskostnaderna ökat med ca 26 %. Däremot har tjänstemännen på Migrationsverket’s löner ökat med ungefär samma siffra, 26 %!

Det system som Sverige har vad gäller själva prövningen av asylärendet, kritiseras hårt av flera. Han menar att det är orimligt att en asylsökande efter 3 avslag skall behöva vänta i 4 år på möjligheten till ny prövning. Att människor tvingas leva i ett slags juridiskt limbo år efter år är inte en bra ordning.
Ohälsotalet är högt bland asylsökande p.g.a. den oerhört stressande livssituation som blir då man lever i ständig väntan utan normala medborgerliga rättigheter.

Informationen om de rättigheter som flyktingar har fungerar inte, trots att ekonomisk ersättning ges till flera organisation för att kunna bistå med information, detta borde kunna fungera bättre.
Vad gäller flyktingförvaren är informationsgraden om de rättigheter en förvarstagen har, ofta mycket dålig. Många vet inte om att de har rätt till tillgång till dator, TV och mobiltelefon.

Att Irans regering övervakar sina medborgare och särskilt politiska dissidenters aktiviteter, börjar nu bli allmänt känt inom EU, men han är besviken på att det tagit sådan oerhört lång tid innan EU förstått att så är fallet, då det ju inte är någon nyhet för iranierna själva, vare sig inom Iran eller för de som lever i länder runtomkring i världen.

Efter talen visades en dramatisering med videofilmer och tre skådespelare, som visade på den tortyr som används i Irans fängelser.

Seminariet avslutades med frågestund med bland andra Behzad Javadian, och Shima Balout vid podiet.
Det var många detaljfrågor om procedurer vid asylärenden och diskussioner om Sur Place-aktivitet och regler gällande konvertiter etc. Frågan om de som varit i Sverige i 10-12 år kom upp, och där ansåg talare att det alltid är bra att ta vara på alla sina möjligheter, har man t.ex. en svår sjukdom är det viktigt att ordna med läkarintyg som man kan visa upp för Migrationsverket, då ju Migrationsverket i princip alltid kräver att man lämnar in en omfattande dokumentation som bevisning i sitt ärende. Det räcker alltså ofta inte med att bara berätta om sin situation muntligt.

Hanna Tellholt från Asylrörelsen tog upp frågan om det mål i EU-domstolen, SF and others versus Sweden, där beslut togs den 15:e maj i år, att Sverige skall betala skadestånd och ge permanent uppehållstillstånd, till en hel familj p g a att de var kända politiska dissidenter redan från tiden då de levde i Iran och sedan hade Sur Place-aktivitet i Sverige och huruvida den domen kan tänkas vara vägledande för kommande domar. EU-domstolen det man bör gå till i sista hand, när alla andra möjliga juridiska vägar har använts.

Hanna Tellholt tog även upp de nya juridiska riktlinjerna (RCI 16/2012) som Migrationsverket tagit beslut om och som börjat gälla från den 27:e juni i år, där det står beskrivet att Sverige bör ta större hänsyn än tidigare till några särskilda grupper: de som tillhör minoritetsgrupper såsom t.ex. araber och bahaier, konvertiter (alltså de som bytt religion från islam till kristendom, vilket är förbjudet att göra i Iran och förbundet med dödsstraff) samt de som bedrivit s.k. Sur Place-aktivitet, d.v.s. regimkritisk verksamhet utifrån en plattform i ett annat land. Där menade talare att det kommer att behövas tid att få de enskilda tjänstemännen att verkligen inse innebörden av de nya riktlinjerna, då de fortfarande (och även tidigare) verkar tolkas subjektivt och alltför brett. Möjligen kan kommande seminarier och konferenser fördjupa sig ytterligare i de nya riktlinjerna och tolkningen och appliceringen av dem.

Tolkade vid seminariet gjorde bl.a. Mohammad Lasaki från Iranska Asyl Centrum som får ett särskilt tack.

De asylsökande Davood Shahbizarad, Farhad Sayari, Amir Pakyari, Ramin Abbasian var nöjda över informationen som kan hjälpa dem i att driva sina fall vidare. Även Behzad Javadian Irans asyl centrum och Reza Yekehzare och Mehdi Masiha Misstro oss inte var nöjda med seminariet.

Asylrörelsen passade även på at dela ut information om asylkonferensen som kommer vara den 6 oktober i Hammarkullen på Hammarhörnan Sandeslätt 27.

RS Göteborg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.