Kraftfull manifestation av socialsekreterare

– Det är illa när en god chef likställs med en chef som  håller budget, sa Madeleine Karlsson och Josefine Petersson i öppningstalet på Gustaf Adolfs torg och möttes av jubel och applåder från de över 400 samlade.

Många av de på plats hade mobiliserats från arbetsplatserna och socialsekreterare från Göteborgs  alla stadsdelar, från Örgryte till Angered, fanns representerade. Även om nedskärningarna slår olika mellan olika stadsdelar så är verksamheten överlag så hårt pressas att man redan är överbelastad.

– Vi betalar till och med för att vara här och protestera. Det arbete vi inte gjorde på övertid idag får vi göra imorgon kväll istället, säger en socialsekreterare från Lundby.

Men stämningen är långt ifrån uppgiven, tvärtom så präglas demonstrationen av kampanda och en enig beslutsamhet. När Marcus Gustavsson, ordförande för Vision i Göteborg, läser upp förbundets krav avbryts han flera gånger av applåder och visslande bifall.

– Vi kräver ett utrymme för utveckling, som inom skola och äldreomsorg, med centralt formulerade mål.

En mening som kan låta byråkratisk men som tar sitt avstamp i krav på mer resurser och dialog med de anställda, för faktiskt medbestämmande. Behovet av ökad grundbemanning är starkt förankrat bland medlemmarna i de båda förbunden Vision och Akademikerförbundet SSR, som gett sitt stöd till protesten som från början är ett gräsrotsinitiativ.

– Vi ser en verksamhet där ”budgetmedvetenheten” pressats neråt i organisationen, samtidigt som kraven på de anställda att nå målen ökat, säger Jenny Strandhag, ordförande för SSR Göteborg och fortsätter: De ekonomiska ramarna är inte anpassade för lagarna. Man ser att det är för kostsamt att bemanna upp, men resultatet av detta feltänk blir höga sjukskrivningar och ökade kostnader för bemanningsföretag och dyra konsulter.

– Nu räcker det. Göteborgs kommun måste ta sitt ansvar: ordinarie arbetsuppgifter måste kunna utföras på ordinarie arbetstid, lönerna vara i proportion till vårt arbete och vi måste ha förutsättningar för att utföra det.

Inte bara socialsekreterare släpptes fram för att tala. Segal Mohamed från Lövgärdet berättade hur nedskärningar och undermåliga resurser till sociala myndigheter gör att ungas förtroende för samhället blir skadat. Hon kopplade även samman nedskärningarna på skolor med nedskärningarna på fritidsgårdar och socialtjänst, som länkar i en kedja av försämringar som alla drabbar unga.

Dagens demonstration visade fullt tydligt den vilja till protester och kamp som finns, och Göteborgs socialsekreterare visar vägen för andra yrkesgrupper som också drabbas av nedskärningar. Likt lärarna i Angered har man nu visat att man är beredd att strida för sina villkor. För att låta manifestationen bli den språngbräda som behövs så måste nu facken fortsätta protestera, ställa sig i ledningen och visa att man menar allvar med de krav som framförts. Man måste nå slutsatsen att de ramar som blivit fackförbundens traditioner – förhandlingar och så kallat medbestämmande – kanske inte är nog.

Kampen om resurser är i allra högsta grad en politisk kamp och därför måste man erbjuda politiska lösningar på de massiva nedskärningarna som är ett resultat av kommunens tjänstemäns och politikers ideologi. Den ekonomiska prognosen för Göteborg pekar på en vinst som överstiger en miljard kronor – dessa pengar tillhör oss och måste satsas för att rusta upp all verksamhet som år efter år av vanstyre har blivit allt mer haltande. Den politiska enighet som råder i stadsdelsnämnderna måste avslöjas. I Östra Göteborg så var det en enig SDN som röstade igenom nedskärningarna på 40 miljoner kronor, och då spelar det ingen roll att Mats Pilhem (V) från personal- och arbetsmarknadsutskottet lovar demonstrationen att han ska verka för en ”dialog med era fackliga representanter”. Den 3 maj röstade Pilhems partikamrater för nedskärningarna efter att de fått höra sektorchefen för Individ- och familjeomsorg berätta att personalen känt sig överkörd av den snabba processen.

När de politiska rummen saknar en verklig opposition så måste denna opposition byggas någon annanstans, och den enda arenan för detta är arbetsplatserna, gatorna och torgen.

Stefan Berg

GP

Röster från demonstrationen

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s