SDN-möte slog fast hot om nedskärningar

Idag samlades stadsdelsnämnden (SDN) Östra Göteborg för att bland annat fatta beslut om den ekonomiska situationen i stadsdelen. Det var uppenbart från början att frågestunden var tänkt att hållas så kort som möjligt.

Ett antal representanter från försörjningsstödenheten fanns på plats för att uppmärksamma den skrivelse som personal via fackligt förtroendevalda lämnat över till politikerna i nämnden. Men på frågan om konsekvensbeskrivningen lästs blev det pinsamt tyst på mötet.

– Som boende i Kortedala undrar jag hur politikerna tänkt när man ska lansera nedskärningar på 40 miljoner kronor. Visserligen figurerar olika summor men de detaljerade siffror som den protesterande personalen inom socialtjänsten förra veckan gick ut med i media har inte besvarats av politikerna, så de får antas gälla, sa Stefan Berg, Rättvisepartiet Socialisterna, och fortsatte:

– Sett per invånare så är nedskärningarna i Öster fem gånger så stora som i Majorna-Linné. Skulle man lägga samma belopp på hela Göteborg så skulle det röra sig om en miljard kronor, samma summa som man beräknar göra i vinst. Har ni någon plan för hur de barn som behöver skolcoacherna eller de missbrukarfamiljer som behöver social hjälp ska klara sig?

– Vårt uppdrag är att hålla budgeten, det är svårt att svara på detaljer, sa Max Reijer (MP) och försökte vända situationen genom att föra fram att man planerar att använda 10 miljoner kronor ur ”eget kapital” för att minska underskottet på 15 miljoner från försörjningsstödet.

Marie Berntsson (KD) ville skjuta över ansvaret på kommunen:

– Bostadsbristen ger nämnden ett underskott på några miljoner per år, miljoner som vi hade kunnat använda till annat, menade hon utan att kunna peka på att man ställt verkliga krav på fler billiga hyresrätter.

Mer svar än så fick ingen under frågestunden och Berntsson hastade raskt vidare med att öppna mötet och därmed lägga munkavle på de som ville veta mer om de massiva nedskärningarna.

När sedan tjänstemännen från förvaltningen började sina rapporter bekräftades dock hotet om nedskärningar – snabbt klubbade man igenom förvaltningens uppföljningsrapport som innehöll röda siffror för Individ- och familjeomsorgen. Sektorchef Ulf Wallin gick snabbt igenom planerna på att omplacera samtliga elva gruppchefer och minska den förebyggande verksamheten med tio tjänster. Endast två kritiska frågor ställdes från nämnden, båda från Vänsterpartiet. Först undrade man över problemet med avsaknaden av erfarna gruppledare, en av frågorna som personalen själva varnat för. Wallin kunde bara konstatera att man ännu inte är i hamn och att man fortfarande diskuterar med de fackliga organisationerna. På frågan om hur medarbetardialogen fungerat var Wallin mer rakt på sak

– Medarbetarna är inte jättenöjda. Det har gått fort det här men man ska vara medveten om att det är väldigt mycket pengar det handlar om. Dialogen börjar när omorganisationen med gruppcheferna är genomförd. Om allt går enligt planen kan vi sjösätta det här innan sommaren eller efter semestern.

Trots detta röstade en enhällig nämnd, inklusive V, för att godkänna rapporten, och därmed beslutades också att ignorera de oroade röster från personalen om konsekvenserna av ett monstruöst sparkrav, som rimligtvis inte ens den mest fanatiska budgetfundamentalist kan tro är möjlig att genomföra utan enorma konsekvenser.

Nu är det dags att börja organisera motståndet även i Östra Göteborg. Boende i Kortedala och Bergsjön måste gå samman för att försvara den offentliga sektor som vänder sig till några av de mest utsatta grupperna i samhället. I Göteborg finns lärdomar att dra från en lång kamptradition som fortfarande är vid liv – senast sett i Förortsmarschen och kampen mot skolnedskärningarna i Angered, ungdomskampen i Biskopsgården och i början av 2000-talet den massiva kamp mot nedläggningarna av flera av Göteborgs vårdcentraler. Rättvisepartiet Socialisterna har funnits med i alla dessa exempel och kommer även i Östra Göteborg att delta aktivt med kampanjer för att stoppa planerna på att rasera vår välfärd.

RS Kortedala-Göteborg

GP1 GP2

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s