Kristofer Lundberg (RS) svarar Håkan Linnarsson (S)

Förortsmarschen och kampen mot nedskärningarna har pressat politikerna och tjänstemännen.De har varit så skakade att de gått runt till arbetsplatserna, bokat in möten med personal och till och med förbjudit dem att delta. Håkan Linnarsson och cheferna har aldrig varit så synliga på arbetsplatserna som inför och efter Förortsmarschen.

20120426-225814.jpg

Hur pressad den socialdemokratiska ledningen är kan ses i att Håkan Linnarsson, socialdemokratisk ordförande i SDN Angered, skriver på sin blogg som länkas från socialdemokraternas hemsida om protesten. I sin artikel så försöker han pendla mellan ”att förstå befolkningens oro” och att varna för Rättvisepartiet Socialisternas inblandning.

Kampen för Angereds skolor och fritidsgårdar har samlat hundratals om inte tusentals, långt fler än RS medlemmar i området. Trots det ska jag fokusera på RS arbete då det är just det som Linnarsson angriper.

Man kräver mer resurser till förorten, ett krav som jag absolut delar och arbetar med hela tiden. Men jag vänder mig mot den retorik som används från delar av arrangörerna. Man talar om nedrustning, nedskärningar, nyliberalpolitik.

Om det inte är nedskärningar att lägga ned vårdcentraler, minska antalet lärare, stänga skolor, dra ned på fritidsgårdar vad är det då? Problemet för Linnarsson och dagens socialdemokrater är när deras politik kallas vid dess verkliga namn.

Linnarsson fortsätter med argumentet att ”Angered är en av de stadsdelar som får mest resurser per person i fördelningen mellan stadsdelarna till skola, fritid och omsorg.

Rättvisepartiet Socialisterna menar att detta säger mer om hur illa ställt det är i andra stadsdelar snarare om hur bra det är i Angered. Det är uppenbart att det inte är tillräckligt. Rättvisepartiet Socialisterna menar att behoven måste vara utgångspunkten för hur resurserna tilldelas. Och behovet idag är att varenda stadsdel är i behov att ett stort tillskott pengar, varje kommunal skola är i ett massivt behov av personaltillskott för att kunna tillgodose elevernas behov, minska klasserna, öka lärartätheten och på så sätt öka resultatet.

Linnarsson försöker sedan lägga ut dimridåer om att det inte sparas utan satsas, han nämner Angereds Närsjukhus, som kom till efter det att Linnarsson stängt de lokala vårdcentralerna, nedläggningar som framförallt Hammarkullens befolkning tog strid emot med ockupation och blockader 2004. En strid där RS medlemmar spelade en central roll och där kampen sköt upp nedläggningen i sex månader och Linnarsson fick backa flera gånger.

Sedan nämner Linnarsson bad och simhall samt kulturhus som ”bevis” på var det satsas. Att Blå stället renoveras är självklar positivt och nödvändigt men ger inga som helst argument för varför Socialdemokraterna och deras nya allierade i Moderaterna ska ta sig rätten att rasera Angereds skolor eller stänga fritidsgårdarna under sommarens viktiga månader, detta i strid mot tusentals föräldrar, barn, lärare och pedagoger.

Linnarsson sveper sedan hastigt förbi en av de stora stridsfrågorna: nedskärningar på fritidsgårdarna på 5oo ooo-600 000 utan att faktiskt nämna vad det skulle innebära. Linnarsson har tidigare uttryckt sig om att det bara är ”marginella nedskärningar”. Detta har tillbakavisats av personalen. Sedan kommer Linnarsson till sina tafatta försök att kritisera Rättvisepartiet Socialisterna. Under rubriken ”Problem med RS inblandning” skriver Linnarsson.

Det som jag ser som det stora problemet med en aktion som förortsmarschen är att den presenteras som ett ”folkligt” initiativ, en av initiativtagarna är Johannes Lundberg (medlem i RS) det sk folkliga initativet används av ett litet extremt parti på yttersta vänsterkanten med en bakgrund som entrister Rättvisepartiet Socialisterna.”

Förortsmarschen är ett initiativ som fötts ur kampen för Angereds skolor och en följd av massiva protester och stormöten, demonstrationer och debatter, en kamp där RS deltagit fullt ut. I Angered har så gott som varje skola och fritidsgård ställt sig bakom protesterna. På Förortsmarschens Facebook-event har varenda fritidsgård ställt sig bakom. På planeringsmötet som samlade 50 representanter och planerade Förortsmarschen fanns en rad föreningar och arbetsplatser med.

Att Rättvisepartiet Socialisterna varit med från början och finns med i dessa protester är en självklarhet. Vi gick till val på att försvara skola och välfärd och till skillnad från S lever vi upp till våra löften. Det är också så att det är våra barn och ungdomar som drabbas av Linnarsson och kompanis politik. Man ska dock inte luras av Linnarssons politiska rävspel. Linnarsson vet vilket stöd Rättvisepartiet Socialisterna har i Angered, inte minst i Hammarkullen, men han försöker genom traditionell splittringspolitik slå en kil mellan RS medlemmar och de engagerade lärarna, föräldrarna och fritidsledarna. På samma sätt agerade Linnarsson 2004 men förgäves.

Linnarsson fortsätter sedan på sin blogg: ”Det flesta som deltar i dagens manifestation är jag övertygad om inte delar RS politiska mål och metoder.” RS har under flera år arbetat opinionsbildande i området. Vi har delat 10 000-tals flygblad om vår politik genom åren, vi säljer varje vecka vår tidning Offensiv på torget. Vårt mål är i detta fall att riva upp beslutet om den totala omorganisering av Angereds skolor, stoppa nedläggningen av två skolor och se till att det skjuts till mer pengar till skolorna och fritidsgårdarnas sommarverksamhet för att stoppa en stängning av gårdarna under dessa viktiga månader.

I slutändan vill RS bryta marknadens diktatur och den nyliberala politik som ligger till grund för nedskärningarna. För att lyckas med det så menar vi att uppbygget av ett nytt arbetarparti är nödvändigt. Så länge som kapitalismen består och ekonomisk vinst gå före välfärd kommer vi tvingas ta strid för verksamheter gång på gång. I slutändan kämpar vi för ett socialistiskt samhälle baserat på människors behov, inte fåtalets vinstbegär. Ett socialistiskt samhälle skulle vara en fördjupad demokrati. Något som socialdemokraterna vid sitt bildande också sa sig strida för, men tyvärr har Socialdemokraterna tappat sin historiska grund.

Linnarsson försöker sedan misstänkliggöra RS. ”Jag vet att vi som bor i Angered, och inte delar en trotskistisk samhällssyn, kan, och borde föra vår egen talan!” Linnarsson försöker här ge sken av att RS skulle komma utifrån medan han själv är förankrad i området. Han försöker också skrämma med ”det kommunistiska spöket” och ”trotskismen” i försök att misstänkliggöra RS. Vem han riktar sig till förutom sina partikamrater i villakvarteren än svårt att förstå.

Rättvisepartiet Socialisterna är välförankrade i Angered med tre partiföreningar i Hjällbo, Hammarkullen och Sandeslätt. Våra medlemmar arbetar i området och är kända profiler på sina arbetsplatser. Rättvisepartiet Socialisterna har drivit skolfrågorna under lång tid. Vi argumenterar för våra krav, men ställer dem inte som ultimatum för någon. Vi skulle aldrig göra som S som hotar att dra tillbaka ekonomiskt stöd till föreningar om de agerar mot partiet. Vi är beredda att samarbeta med alla som vill kämpa mot nedskärningarna oavsett om de håller med om hela vårt politiska program. Det är styrkan med nätverkssamarbeten.

SDN-socialdemokrater har tidigare frågat hur de kommer sig att vi vet före dem hur tjänstemännens förslag slår, svaret är enkelt: det är vi som finns i verksamheten och har kontakten med arbetsplatserna. Om socialdemokraterna hade det skulle de inte lägga de förslagen de gör. Alla politiska organisationer har en klassbas som påverkar dem, tyvärr har miljonärerna vunnit i Socialdemokraterna.

På frågan om trotskismen så är det nog ingen som missat att RS är ett antistalinistiskt parti, ett parti som hör till den idétradition som bekämpat diktaturerna i öst, Rättvisepartiet Socialisterna har aldrig försökt gömma vår ideologi. I Hammarkullen har vi varje år haft öppna möten om Trotskij.

Han var en av de tongivande ledarna i det ryska socialdemokratiska partiet och sedan i bolsjevikerna. Han var ledare för de ryska revolutionerna 1905 och 1917. Trotskij var en av de viktigaste ledarna i störtandet av tsarens diktatur, han ledde förhandlingarna som stoppade första världskriget och hans fortsatta arbeta fokuserades mot stalinismens diktatur, för kämpande fackföreningar och mot fascismen. Hans arbete för återuppbyggandet av arbetarrörelsens organisationer till kämpande organ i klassens intresse är lika aktuella idag. Hans okuvade kamp för arbetardemokrati fick han betala med sitt liv, mördad av Stalins agenter. Linnarsson tar nu återigen upp ishackan genom att ansluta sig till borgares och stalinisters antitrotskism.

Linnarssons enda vapen är den utbredda okunskapen om Trotskijs liv, kamp och idéer. Sedan försöker sig Linnarsson på argument som att ”Väldigt många tar till sig av enkla paroller och ett stort engagemang, utan att veta vilken politisk agenda som ligger bakom.

Kommentaren är ett bevis på den nonchalans och förakt som han besitter. Vilka enkla paroller är det som Linnarsson menar? Varken RS, Föräldragrupperna, personalen eller ungdomarna har hittat på den utbredda oro folk i Angered känner. Inga enkla paroller skulle mobilisera så många till möten, demonstrationer och protester. Det är ett genuint engagemang för Angereds framtid där föräldrar, lärare och annan personal har gjort allt annat än snappat upp enkla paroller. Man har läst tjänstemännens utlåtande mer noggrant än politikerna själva, man har studerat experutlåtanden, skolinspektionen, skollagen, kommunallagen, sociallagen. Man har jämfört statistik och olika pedagogiker och skolmodeller och utifrån det formerat sina krav gemensamt. Det handlar inte om en skock dumma får som sväljer vad som helst som Linnarsson ger uttryck för. Människor är kapabla att tänka och agera själva utan att luras på ”enkla idéer”.

Linnarssons desperata behov att smutskasta RS kan ses i de avslutande orden ”Dessutom är jag övertygad om att förortens behov och utmaningar har större chans att få gehör utan inblandning från RS.

Jag bjuder här in Linnarsson till offentlig debatt om förorten, välfärdspolitiken, socialdemokrati VS socialism. Förslagsvis Hammarkullens Folkets Hus. Troligtvis kommer det att mötas med tystnad Linnarsson har avböjt tidigare. Socialdemokraterna är livrädda för RS växande stöd och förankring, de har prövat allt; ignorerande, förlöjligande, lögner och förtal. Men RS fortsätter fram i området. Varför? Inte för att vi tvingar på någon vårt program, inte för att vi lurar någon. Utan av den enkla anledningen att vi bryr oss om vårt område, medmänniskor och samhälle och slåss med näbbar och klor för att förändra det till det bättre.

Jag ser att det finns otroligt stora behov i områden som Angered, och mer resurser vore en hjälp, men vi måste också se till helheten i staden. Utan ansvar för ekonomi riskeras välfärden på sikt.” säger Linnarsson.
Vad som riskerar välfärden på sikt är Socialdemokratins förborgerligande. S förkroppsligar i Göteborg högeralliansens politik och genomför alliansens politik på kommunal nivå. Angered är inget isolerat exempel, 12 miljoner sparas det nu i arbetarstadsdelen Majorna-Linne. Samma argument förs fram där, det finns inga pengar. Rättvisepartiet Socialisterna pekar på att det finns pengar i samhället, men det är en fråga om kamp över resurser, finns pengar i samhället men de är felfördelade. En enorm omfördeling har skett från offentlig till privat sektor. Från fattiga till rika. Medan arbetslösheten stiger fyller företagsledarna sina fickor, medan den kommunala skolan drabbas av nedskärningar tar de privata skolorna ut vinster med offentliga medel samtidigt som kommunen gör miljardvinst.

Den politiska situationen i staden visar på behovet av ett nytt politiskt alternativ. Rättvisepartiet Socialisterna vill vara en del av att bygga upp det för att utmana Socialdemokraterna och borgarna och bryta deras maktmonopol.

Kristofer Lundberg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s