Hammarkulleskolans personal protesterar mot sparförslag

Rättvisepartiet Socialisterna har fått en kopia på ett brev från personalen på Hammarkulleskolan som de vill att vi sprider. Vi publicerar här brevet i sin helhet. RS ger sitt fulla stöd till den kamp som nu rasar i Angered mot skolnedläggelse och hoppas att personal på fler skolor följer Hammarkulleskolans personal.

Till ansvariga politiker i Göteborgs stad

Vi som skriver till dig, politiker, är personal på Hammarkullsskolan i Angered. Vi, drygt 55 personer, arbetar som lärare, skolsköterska, bambapersonal, specialpedagoger, kuratorer, städerskor, vaktmästare och byråsekreterare. Vi skriver delvis för att uttrycka vår stora oro inför konsekvenserna av det förslag till omorganisering av skolorna i Angered, som politikerna i Angered SDN skall fatta beslut om den 24 januari 2012. En annan anledning till att vi skriver är att vi undrar om ni politiker med övergripande ansvar i Göteborg är medvetna om vad som kommer att hända i Angered om förslaget går igenom.


Förslaget bygger till stor del på lösa antaganden om framtiden och saknar en genomgripande analys av vilka konsekvenser det skulle få för skolorna och de boende i Hammarkullen och övriga Angered. Vi betvivlar att förslagsläggarna och beslutsfattarna helt och fullt har insett hur förödande detta beslut kommer att bli, både ur ekonomisk och social synvinkel.

I Hammarkullen innebär förslaget att
– Hammarkullsskolans mellanstadium och högstadium läggs ned och eleverna flyttar till Nytorpsskolan.
– Hammarkullsskolans lågstadium läggs ned och eleverna flyttar till Hammarkullsskolans högstadium.
– Emmaskolans mellanstadium läggs ned och eleverna flyttar till Nytorpsskolan
– Nytorpsskolans lågstadium läggs ned och eleverna flyttar till Hammarkullsskolan
– Röseredsskolans lågstadium läggs ned och eleverna flyttar till Hammarkullsskolan

Detta förslag har väckt både oro, vrede och sorg i stadsdelen. Vi vet med säkerhet att en stor grupp av föräldrar, med stort engagemang för sina barns skolgång, kommer att välja andra skolor i Göteborg, som svar på ovanstående.
Vi vill utifrån våra kunskaper och erfarenheter visa på det vi befarar kan bli följden av förslaget.

Ekonomiskt
En förutsättning för att ovanstående förslag skall kunna genomföras är att alla inblandade skolor måste anpassas, dvs. byggas om, så att de fungerar för de nya eleverna.
Hammarkullsskolans högstadium har till exempel för två år sedan renoverats till ett funktionellt högstadium, med no-institution, slöjd- och bildsalar och ett toppmodernt skolkök för hemkunskapen, allt detta till en kostnad av 35 miljoner kronor. Nu måste skolan åter byggas om för att anpassas till F-3-skola. Dessutom saknas mycket av ovanstående på Nytorpsskolan. Ingen kostnadskalkyl för ombyggnader av skolorna i Angered finns med i beslutsunderlaget.

Redan nu aviserar föräldrar till fler än femtio barn på Hammarkullsskolan att de tänker flytta sina barn till andra skolor. Enbart detta innebär 5 miljoner kronor i minskade inkomster för Angereds stadsdel. Ett av huvudsyftena med förslaget är att göra en besparing på lokaler på 8,5 miljoner kronor. Vi tvivlar på dessa kalkyler och befarar att ytterligare nedskärningar kommer att bli följden p.g.a. den stora elevflykten.

Socialt
De senaste åren har barnavårdscentralen, vårdcentralen, affären och posten i Hammarkullen stängt. Fritidsgården Mixgården, biblioteket och öppna förskolan står under återkommande nedläggningshot. Arbetslösheten, fattigdomen och bostadsbristen har ökat.

Familjerna i Hammarkullen har genom åren satt mycket hopp och tilltro till skolan. Lärare och annan personal har hittills stannat länge. Skolan har varit mycket mer än ”bara” en skola, den har stått för trygghet, stabilitet och framtidshopp. Eleverna har gått här från förskolan till nionde klass, har kunnat hälsa på sina gamla lärare, haft sina syskon på skolan, föräldrarna har känt lärarna och lärarna har känt till familjerna väl, ofta i flera generationer.
Hammarkullsskolans var under några år inte så trygg som önskvärt utan präglades av täta rektorsbyten, ombyggnader, minskad vuxentäthet och nedskärningar.
Detta märktes ganska snabbt då en del barn flyttade till friskolor, främst religiösa, och till andra skolor i Göteborg.
Sedan några år har skolan nu en stabil ledning, föräldrar och elever känner sig tryggare, vi har visioner och mål, bygger upp traditioner och strukturer. Måluppfyllelsen har blivit bättre.
I detta läge ska vi nu lägga ned skolan och eleverna ska flyttas runt till olika skolor.
Det scenario som vi fruktar är djupt oroande.

Man brukar säga att förändringar alltid är svåra och stöter på motstånd. I detta fall är vår övertygelse att motståndet handlar om något mycket djupare och allvarligare som måste ses i det specifika sammanhang som är samhället Hammarkullen med dess specifika historia, med dess invånare med sin specifika historia och skolan med sin specifika historia. Vad vi ser tecken på nu är att man ger upp. Man ger upp hoppet om ett bra lokalsamhälle, om en bra skola i stadsdelen och om en framtid för sina barn i denna stadsdel.
Man ger också upp förtroendet för pålitliga och kloka beslutsfattare. Detta är mycket allvarligt.

Om vi i stället fick möjlighet att satsa på och fortsätta bygga upp en bra skola i Hammarkullen, fortsätta att utveckla alla de kreativa samarbeten och odla de frön till förändring, som finns i Hammarkullen, så ser vi hopp inför framtiden. Om vi verkligen skulle ta föräldrarnas och barnens önskningar och hopp om framtiden på allvar då skulle vi satsa på och bygga upp en skola där föräldrar och barn ville stanna kvar och till och med sökte sig tillbaka till från andra skolor.

Personalen på Hammarkulleskolan

Annonser

En reaktion på ”Hammarkulleskolans personal protesterar mot sparförslag

  1. Carlinge Wisberg

    Vad jag förstår så är det sossar, vänsterpartister och miljöpartister som står bakom det här. Det rimmar illa med deras högstämda utfästelser i andra sammanhang. Lögnen och bedrägligt beteende har alltid korta ben, sanning och verklighet kommer alltid ifatt och då ska dessa beslutsfattare straffas.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s