SDF Angered offentliggör förslagen på stängda skolor

Elevflykt hotar efter totalomorganisering

Tjänstemännen i Angered har nu efter månaders arbete blivit klara med utredningen och huruvida Angereds skolorganisation ska se ut från och med hösten 2012. Det som länge talats och spekulerats kring, vilka skolor som ska stänga i Angered finns nu skrivet svart på vitt. Förslaget som är inlindat i en stor omorganisering av nästintill samtliga av Angereds skolor beslutas av SDN Angered den 30 november.

Förslaget kan närmast liknas vid hela havet stormar, då näst intill samtliga skolor berörs av förslaget, som sägs ha plockats fram av en konsult till en kostnad av närmare 400 000 kronor.

Precis som RS befarade är Röseredsskolan en av de skolor som stängs enligt förslaget, övriga två är Trädgårdsgärdet och Björsaredsskolan. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) redogjorde förra veckan hur skolorna i Hammarkullens rektorsområde drabbas. Läs artikel: här

Vidare följer omorganiseringen:

Rannebergsskolan som idag är en F-5, samt särskola blir en F-3, samt förskoleverksamhet. Trädgårdsgärdets F-3-skola stängs som skrivet ner och blir till förskola. Vättleskolan F-9, är en av få skolor som ej berörs. Gårdstensskolan F-9 blir istället 4-9 och de yngre klasserna går till Långmosseskolan. Långmosseskolan som idag har F-5 verksamhet blir en F-3-skola. Lövgärdetskolan är idag en årskurs 6-9 skola och blir för 4-9:e klassare. Tretjärnsskolan F-5, blir en F-3, samt förskola. På Rävebergets skola tas årskurs 4 och 5 bort och bedriver sedan F-3 verksamhet.
På Berggårdsskolan som har årskurs F-6 så läggs årskurserna 7, 8 och 9 till. Bläseboskolans idag F-5 verksamhet blir istället F-3, samt förskoleverksamhet. Från Hjällboskolans 6-9, läggs årskurserna 4 och 5 till.
Eriksboskolans F-6 blir en F-3 skola, samt Förskola.
Bergums F-9 skola berörs inte.
Bjösaredskolans F-3 verksamhet stängs ner och blir endast förskola, medans Gunnilseskolans F-5 verksamhet byggs på ända upp till årskurs 9.
Förslaget kan alltså betraktas som en totalomorganisering av Angereds skolor, som rycker upp år av pedagogiskt arbete, satsningar och den trygghet som elever och föräldrar trots år av nedskärningspolitik, ändå känner i sin skola.
Men de som kanske behöver som mest trygghet är nästintill bortglömda och får vänta på en egen utredning som skall stå klart inför läsåret 2013/14. Exempelvis kommer Resursskolan Linden och särskolegrupperna i årskurs 4-9 från Hammarkullen att sättas in på Nytorpsskolan som kommer samla uppåt 450 elever.

Under gårdagen fick politikerna ta del av det minst sagt röriga förslaget som beräknas spara in 8,4 miljoner på frigjorda lokalytor, men vad kostnaderna blir för de skolor som måste lokalanpassas finns inte med.
Under RS senaste kampanjvecka finns det inte en förälder som sagt att de kommer ha barnen kvar i Angered om förslaget går igenom.
En slutsats som utredningen gör är att ”en samanhållen kommmunal F-9 skola i stukturerad samverkan med förskoleverksamheten minskar benägenheten att välja fristående skola.” Samma slutsats dras från de föräldradialogerna som varit under hösten. Lärare och pedagoger uttrycker det som så att varje skolbyte innebär ett visst elevtapp. Lärare och föräldrar vid mindre skolor har tydligt uttryckt en önskan att utöka till F-6 skolor.

Elevunderlaget i de kommunala skolorna har tidigare angetts som huvudskäl till omstruktureringen.
Utredningen fastslår dock att antalet barn i skolåldern kommer att öka i Angered de närmsta åren. Om lika stor del som idag skulle välja friskolor beräknas det finnas 192 fler elever i den kommunala grundskolan 2015 än idag. Det enda området där det förväntas bli färre elever i den kommunal regi 2015 är Agnesberg och Hammarkullen.
Tjänstemännen har sagt sitt och den 30 november säger politikerna sitt, men dessförrinnan är det elever, föräldrar och lärare som kommer ha ordet. Nu krävs intensiv mobilisering för att sätta press så förslaget skrotas.

Joel Eriksson
Johannes Lundberg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.