Lämnar RS: Har inget behov av politisk deklaration

Som 13 åring föddes mitt politiska intresse efter att ha börjar läsa böckerna i morfars bokhylla, morfar var skogsarbetare, kommunist och fackligt aktiv.
Jag slukade böckerna om svensk arbetarrörelse, inte minst Ådalen 31.
När jag blev äldre började jag bläddra i Lenins samlade verk, Rosa Luxemburg och Marx.
Jag växte upp under 90-talets krisår och nyfascismens frammarsch.
Våldet från nazister, inte minst mordet på Björn Söderberg och John Hron var det avgörande som fick mig att bli partipolitiskt engagerad.
1999 fyra dagar efter att jag fyllt 16 år blev jag medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.
Vi organiserade möten och demonstrationer, föreläsningar och spred Offensiv.
Snabbt hamnade jag på nazisternas radar, jag fick hot inför att jag skulle tala på Kristallnatten, jag fick hakkors målat på dörren, jag fick dörren inslagen med yxa och slutligen misshandlad och knivskuren utanför min mammas lägenhet.
För mitt politiska arbete mot rasism prisades jag som årets Pitebo, den yngsta som fått utmärkelsen.
Trots hotet var jag aldrig rädd, jag kände stödet från Rättvisepartiet Socialisterna och dess medlemmar, inte minst hämtade jag stöd och inspiration från partiets antirasistiska arbete och partiordförande Per-Åke Westerlunds bok Vänd dom aldrig ryggen.
2001 deltog jag i partiets organiserade resor till Göteborg under EU toppmötet, dessa tre dagar avslöjades den svenska statsapparaten. Polisens våld, skott mot demonstranter, samarbete med nazister avslöjade statens klasskarraktär för mig som ung aktivist. Politiken var inte längre en hobby utan en livsuppgift.
2002 ställde partiet upp i Luleå kommunval och vann mandat, i samma veva uppmanades jag av partiet att flytta till Göteborg för att bygga partiet. Jag sade upp lägenhet och jobb och flyttade bara 19 år gammal 150 mil bort.
Två år senare står jag som huvudorganisatör i en massiv proteströrelse mot nedskärningar i vården, vi organiserade hundratals boende i Hammarkullen mot socialdemokratins nedskärningar. Vi ockuperade vårdcentralen en rad gånger och tvingade både polis och politiker att backa. Partiets första partiförening växte fram och såväl jag som RS var nu omtalade inom politiken i staden.
Under samma period ledde vi ungdomsrörelsen Elever mot krig mot Irakkriget, en politisk skola utan dess like om hur en bygger en proteströrelse underifrån.
Från början av 2000- talet till idag deltog jag årligen på internationella möten. Jag deltog vid protester mot EU-toppmöte i Köpenhamn och Bryssel, konferenser och läger i Belgiens Gent och Löven, i Spanska Statens Barcelona, i Tyska Berlin, i Brasilianska Sao Paulo, jag åkte som representant på World Social Forum i Brasilianska Porto Alegre, på protester mot europeisk asylpolitik i Tyska Rostock, jag har varit delegat på CWI:s och ISA:s världskongresser och varit inbjuden att tala i FN.
Den politiska skola jag fått inom Rättvisepartiet Socialisterna och CWI samt ISA kommer jag bära med mig hela livet och har varit några av mina bästa upplevelser i livet.
I 23 år har partiet präglat mitt liv, jag har suttit i partistyrelsen i nära 20 år och arbetat för partiet i 17 år. Jag har missat barnens födelsedagar och sommarlov till förmån för möten och konferenser, protester och demonstrationer. Något jag i efterhand inser vara felprioriterat.
Vi har organiserat oss mot nedskärningar och privatiseringar, för trygghet och välfärd, mot våld, droger och kriminalitet, för arbete och bostad. Socialt och politiskt arbete har gått hand i hand.
De politiska segrarna i Göteborg har varit många vi har räddat fritidsgårdar, skolor, badhus, vi har vunnit extra personal på kommunala arbetsplatser, vunnit striden för gratis simskola, vi har lyckats tvinga fram kommunaliserade bostäder, stoppat vräkningar och lagt grunden för den rörelse som stoppade marknadshyra. Vi har stoppat nazisterna vid flera tillfällen och lyckats att stoppa utvisningar till krig och diktatur. Vi har bättre än någon annan partiförening byggt det internationella solidaritetsarbetet och knytit band med exilorganisationer och den politiska diasporan i Sverige.
Genom arbetet har vi lyckats rädda livet på människor, förändrat och förbättrat vardagen och låtit människor växa genom sitt eget deltagande.
Stödet och den politiska skolan ur kollektiva diskussioner från partiet har varit avgörande i politiskt svåra tider eller då hoten från politiska motståndare varit intensiva, som när jag blev påkörd av nazister som låg i bakhåll eller fick lägenheten brandbombad.
Men allt har inte varit lätt, många av de mest framgångsrika segrar och politiska projekt har vi fått arbeta i motvind internt av en ledning som inte hänger med, släpar efter och inte vågar tänka nytt.
Vårt antifascistiska arbete har uppfattats för konfrontativ, vår gratis simskola som NGO-verksamhet, arbetet i Hyresgästföreningen som för tidskrävande.
Samtidigt har jag alltid varit en person som går min egen väg, vars enda lojalitet ligger i min ideologi och politiska övertygelse, jag tror på disciplin men också att tanken är fri och det är när åsikter möts vi växer som kollektiv.
Jag tror inte att det är fruktfullt att gömma olikheter, stoppa politisk debatt, smutskasta, manövrera och stöta ut de som har olika åsikter, istället tror jag att det är där olika åsikter möts som vi går framåt.
Jag har därför efter 23 år i Rättvisepartiet Socialisterna valt att lämna den rörelse jag vigt hela min ungdom och vuxna liv till.
Jag kommer inte lämna med offentlig kritik mot partiledningen, jag kommer inte lämna med information om de demokratiska bristerna, kommer heller inte lämna med att uppmana andra att göra det samma, jag lämnar inte med ilska och frustration, bara sorg och besvikelse och en känsla av svek. Likt övriga medlemmar i Göteborg.
Jag trodde aldrig att partiets ledning skulle sätta prestige före politik och äventyra partiets framtid på det sätt som skett.
Jag önskar kamrater i Sverige och internationellt lycka till, men mitt eget engagemang kommer jag lägga på annat håll, dock fortsätter jag kampen för socialismen.
I dagarna har Rättvisepartiet Socialisterna publicerat en artikel kring mitt utträde ur partiet. De känner ett behov av att säga att RS finns kvar i Göteborg, de kritiserar min övergång till Vänsterpartiet och påstår att jag saknar politisk deklaration för mitt utträde, övergång och att ha tackat ja till att nomineras till kommunvalet.
Partiledningens agerande hör till dess tradition, på samma sätt lät det när partiet förlorade hela Umeå-regionens medlemmar, partiföreningar och kommunala mandat. Även då påstods att RS fanns kvar och fortsätter kämpa, sedan dess har ingen verksamhet bedrivits i Umeå de senaste 11 åren och möten sammankallade av partistyrelsen har varit tomma. Lika tomt har det varit i Göteborg på de tre möten som partistyrelsen sammankallat till efter att vi lämnat.
Agerandet känns igen, när någon individ eller grupp lämnat partiet har det alltid framställts som ett brott mot marxismen eller arbetarrörelsen. De som lämnar brännmärks och deras tidigare gärningar förminskas, det handlar ofta om påståenden att man givit vika för pressen från det kapitalistiska samhället. Partiet och dess ledning har aldrig fel, enigheten i partiet piskas fram och ingen ska våga ifrågasätta i rädsla för att frysas ut. De som ifrågasätter puttas successivt ut.
Idag påstås det att RS både har erfarna och nya medlemmar i Göteborg, men efter att alla fem i partistyrelsen från Göteborg lämnat partiet, alla tio i distriktsstyrelsen lämnat partiet, samtliga fyra partiföreningsstyrelser och aktiva medlemmar lämnat partiet finns i stort sett inget kvar förutom en handfull passiva medlemmar, dessa önskar jag lycka till och känner inget behov av att polemisera mot.
Rättvisepartiet Socialisterna i Göteborg var den region som värvade mest medlemmar, hade flest aktiva medlemmar på sidan av heltidsanställda och den enda region som inte gick bakåt, det var en region som vuxit sig jämnstor med Stockholm och particentrum med sina 9 anställda, idag finns inget av det kvar i Göteborg, men ledningen framställer arbetet som en framgång och trots att en tredjedel av medlemsbasen lämnat partiet efter deras hantering kring politiska olikheter om synen på nyliberalismen så påstår de att partiet går framåt.
Jag känner inte att jag har behov av en politisk deklaration för mitt utträde, övergång till Vänsterpartiet eller att ha tackat ja till att nomineras till kommunvalet.
Jag har nominerats på grund av den politiska roll jag spelat i staden och det förtroende jag byggt upp genom åren som sträcker sig långt utanför RS.
När jag började engagera mig politiskt var Vänsterpartiet ett stödparti till Socialdemokratin, de var medansvariga för nedskärningar och inte något jag kände var ett alternativ.
För mig har politik alltid handlat om förändring, att göra skillnad oavsett om det är inom Hyresgästföreningen, facket eller politiken och jag kommer lägga mitt engagemang där jag kommer göra mest skillnad.
Den senaste perioden har Vänsterpartiet förändrats, de har dragit till sig helt nya skik av medlemmar, har blivit tydligare i sin kritik av socialdemokratin, de har en aktivistbas på en helt annan nivå än tidigare. De har en ny ledning både i Göteborg och nationellt. Vänsterpartiet är ett helt annat parti än för 23 år sedan då jag började engagera mig politiskt.
I Göteborg har vi de senaste åren arbetat allt närmare Vänsterpartiet, vi har stått tillsammans i kampen mot nedskärningar och privatiseringar, för gratis simskola, mot ombildningar och marknadshyra.
Jag har därför efter möten och diskussioner med representanter från såväl Vänsterpartiets ledningen i Göteborg som dess partistyrelse samt medlemmar lokalt i Angered valt att ansluta mig till Vänsterpartiet.
Jag är trött på den sekterism, politiska hårklyveri och ”vi är oss själva nog mentalitet” som präglar den socialistiska rörelsen. RS partiledning har en tendens att ständigt påstå att ”Vi är dom enda som kämpar”. I Göteborg har vi varit annorlunda, vi har varit ödmjuka i vetskapen om att människor kämpar varje dag i sin vardag och vi har lyckats samarbeta med andra vänstergrupper på en helt annan nivå än RS i övriga landet.
Vi ser ett stort behov av ett nytt socialistiskt arbetarparti för att utmana socialdemokratin, jag tror att grunden för detta ligger hos Vänsterpartiet, om de kan nå ut till folk- och arbetarrörelsen, arbetarområden och förorter.
Jag ska, tillsammans med andra, göra mitt bästa för att Vänsterpartiet blir största parti i Göteborg.
Kampen för socialism och rättvisa fortsätter och jag ser fram emot ett nytt kapitel i livet.

  • Kristofer Lundberg

Lämnar RS: Ledningen är ansvarslös

Det är med besviken jag möter hur partiets ledning agerat mot RS i Göteborg, ett agerande som försvagar inte bara distriktet utan hela partiet.
Vilket parti som helst skulle se agerandet från ledningen som ansvarslöst. Att ledningens agerande fått distriktsstyrelsen att avgå och lämna partiet och många medlemmar med dem borde vara skäl nog att ställa sina platser till förfogande på kongressen.
Som jag förstått det så är Göteborg inte den första region att hamna i VUs kritik, det har skett mot tidigare regioner som vuxit sig starka, att inte se det som en styrka gör att jag tappat tron på partiet som helhet och avslutar mitt medlemskap i partiet, samt prenumeration på tidningen.
Vi hade stora förutsättningar i nästa års val, inte helt otroligt att vi skulle vunnit mandat, speciellt med den djupa förankring och välprofilerade medlemmarna i det somaliska communityt, tyvärr blir det bara en spekulation.

Tack för den här tiden.
Besviket avsked

AW

Lämnar RS: Som svar på ledningens beteende

Som svar på ledningens beteende mot de kamrater i Göteborgssektion där jag själv tillhört i min korta tid i partiet, de kamrater som själv tagit emot och välvilligt inkluderat mig, måste jag tyvärr avsluta mitt medlemskap i partiet samt min prenumeration. Det är mycket synd då deras engagemang och dedikation har vart för mig och många fler direkt inspirerande.

Tack,
JP

Lämnar RS: Kvar finns bara spillror

Hej
Jag begär härmed utträde ur Rättvisepartiet asocialitetens och Offensiv.
Jag har samarbetat med RS i över 15 år, när jag blev ombudsman på Hyresgästföreningen kom jag att samarbeta ännu närmare och valda då bli medlem. Jag blev medlem med stor anledning av KL och SJ arbete.
Det är med bestörtning jag hör vad som hänt och ser inte att jag på något sätt kan bidra mer, det som en gång fanns och var en stark organisation är bara spillror kvar.
Jag tror att partiledningen idag ångrar sitt agerande men det är för sent.
Jag tackar för min tid i partiet.


Med vänlig hälsning,
GA

Lämnar RS: Har gemensamt fattat beslutet

Jag har mottagit och läst det brev som skickats till medlemmar i RS Göteborg under gårdagen.
Jag har också låtit översätta innehållet muntligt till medlemmar i RS Rannebergen, vi har gemensamt beslutat att lämna partiet och lägger ned vår verksamhet omgående, vårt sociala arbete och politiska arbete kommer fortsätta men under annan föreningsform.
Vi såg framförallt fram emot valkampanjen nästa år och de möjligheter RS har, tyvärr så har ert agerande omöjliggjort detta.
Personligen kan jag inte stå bakom det sätt ni behandlar människor när det passar er agenda.

Vänligen
FS

Lämnar RS: Fokuserar på det fackliga

Jag gick med i Rättvisepartiet Socialisterna efter att ha presenterats till partiet av SJ, jag var aktiv i Hyresgästföreningen och fackligt förtroendevald på min arbetsplats.
Rättvisepartiet Socialisterna har spelat en helt avgörande roll i Angered och Göteborg, som boende och verksam i Hammarkullen imponerades jag av verksamheten.
Partiet är inte bara ett namn på en organisation, det är inte bara en ideologi, partiet är vad dess medlemmar gör det till och de personer som nu lämnat partiet i Göteborg är de som med själ och hjärta skapat vad partiet uppnått i staden.
Alla som en gång ledde partiet och inspirerade oss andra, har nu lämnat. Jag ser inga skäl till att längre vara medlem eller prenumera på tidningen.
Mitt engagemang kommer nu fokuseras på det fackliga genom Vision. Till RS önskar jag lycka till i de städer som det fortsatt finns verksamhet.
Jag vill varken prenumerera på tidningen eller betala några fler medlemsavgifter, skicka gärna bekräftelse på att utträde mottagits.

Vänligen
AS

Hot och våld i nedskärningarnas spår: Vi höll lektionerna, men förlorade korridorerna.

Det är en mörk och dyster bild som presenteras i Göteborg i spåren av fortsatta nedskärningar. Lärare och rektorer slår larm om stress, stök, hot och våld. En ökad arbetsbelastning och arbetsskador. Skolorna i Göteborg har skurit ned miljontals kronor.


På Nytorpskolan i Hammarkullen rapporteras om allvarliga incidenter.Skyddsombudet Joachim Svärd är kritisk: – Vi lyckades spara 1,6 miljoner på kort tid. Det var inte vackert, berättar han till GP.

I början av 2020 visade skolorna i Göteborg stora underskott, som ett resultat av för lite resurser utifrån behoven. En direkt konsekvens av det borgerliga styrets skolbudget. 32 grundskolor tvingades till stålbad. 

Nytorpskolan i Hammarkullen, som Offensiv tidigare rapporterat om, hade gått back fem miljoner. Rektor och personal varnade förvaltningen om vilka konsekvenser det skulle bli. Deras riskbedömning var att peka ut det orimliga i att spara dessa summor på en skola i ett redan utsatt område. Eleverna har redan särskilda utmaningar. 

Till GP säger skyddsombudet Joachim Svärdh: – Vi höll våra lektioner, men vi förlorade korridorerna. 

Lärarna beskriver ett ständigt kaos, oro och våld utanför lektionerna, men inga resurser för att följa upp, stävja eller förebygga. 

Oppositionspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet har uppmanat förvaltningen att analysera personalen välmående och hur nedskärningarna påverkat dem. 

Resultatet är slående. 

– Mellan 2019 och 2020 ökade antalet anmälda arbetsskador och tillbud med 18 procent. 

– Anmälningar kring hot och våld har ökat. – Anmälningar om hög arbetsbelastning och stress ökade med 45 procent.

– Anmälningar om kränkande särbehandling och mobbing har ökat.En konstaterat också att redan innan nedskärningarna hade de 32 nedskärningsdrabbade skolorna fler elever per lärare än övriga skolor i staden och detta gap har ökat efter nedskärningarna.


Elevassistenter, stödpersonal och kringpersonal har skurits bort. Samtliga skolor slår larm om att arbetsmiljön försämrats för såväl personal som elever. Framförallt saknas personal i korridorerna och när rast akter saknas följer konflikterna med in i klassrummet och får behandlas av lärare vilket flyttar fokus från lärandet. 

Lärarförbundet är kritiska och poängterar att det var precis detta som de varnade för. 
På Nytorpskolan eskalerade situationen under 2020 och våldet blev så närvarande och allvarlig att personalen fick börja bära överfallslarm. Detta då elever med stort våldskapital utövade våld mot lärare. I slutet av året var två av tre lärare hemma. 

Personalen hade tappat kontrollen över tiden mellan lektionerna, personalen var rädda att gå in och avstyra bråk då elever snabbt kunde tillkalla äldre syskon och kusiner till kriminella familjer. Skolinspektionen krävde slutligen åtgärder på skolan för att förbättra situationen. 

Skolan är inte bara drabbat av hot och våld utan även av låga skolresultat och finns med på listan över bottennoteringar i landet. Myndigheten slår fast att skolan inte fått tillräckligt stöd av ansvariga i kommunen. 
På grund av nedskärningarna fanns det ingen som kunde fånga upp elever eller förebygga bråk, i vissa fall var det då allvarligt att undervisning inte gick att bedriva.

Elever med behov av särskilt stöd har inte fått den hjälp de har rätt till trots att de inte nått kunskapsmålen. Lärarna var upptagna med att hantera stök och specialpedagoger hann inte med. 
Lärare, rektorer och de fackliga organisationerna är alla överens om lösningen. Det behövs mer resurser för att vända utvecklingen, men för att uppnå detta måste den borgerliga skolpolitiken utmanas av ett massivt skoluppror där personal, föräldrar och  elever med stöd från de fackliga organisationerna tar kamp för de resurser som krävs. 

/ Kristofer Lundberg

kristofer.lundberg@socialisterna.org

Nya hot om ombildningar i Göteborg

Innan pandemin hösten 2019 demonstrerade 1000 hyresgäster mot ombildning utanför fullmäktige

Högerstyrets planer på ombildning av hyresrätter var på nytt uppe för debatt i Göteborgs kommunfullmäktige. Efter en lång och intensiv debatt kunde dock inget beslut tas.

Vänsterpartiet lyckades genom formalia skjuta upp förslaget. 
Förslaget på massiva ombildningar i likhet med det förödande experiment som genomfördes i Stockholm i början på 2000- talet kommer från alliansen och demokraterna, vilka vill öppna upp för ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i alla de områden där hyresrätten dominerar.


Kampen mot ombildningar har varit omfattande i Göteborg de senaste två åren. Genom protester och mobilisering har boende lyckats stoppa ombildningar och utförsäljningar på Marconigatan i Frölunda, i Sandeslätt i Hammarkullen och i Rannebergen i Angered.

I december 2019 innan pandemin slog till demonstrerade över 1000 Göteborgare mot ombildning och utförsäljning vid två tillfällen.
Alliansen försvarade planerna på att ombilda till bostadsrätter i förorten genom att påstå att det skulle öka valfriheten och innebära att hyresgäster som vill göra boendekarriär kan välja att bo kvar i sitt område och köpa. 

Kampen i stadens förorter har påverkat partier som varit för ombildningarna som Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, de var nu alla emot ombildningarna tillsammans med Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. 


Socialdemokraternas Jonas Attenius föreslog att förslagen från S, V, MP, FI och SD skulle slås ihop till ett förslag, då de hade liknande ”att-satser”. Såväl Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) höll med och argumenterade till presidiet och kommunfullmäktiges ordförande  att slå ihop förslagen. 

– Det är så man alltid gör när flera partier har samma förslag, då förs de samman till ett, konstaterar Daniel Bernmar, V. 


Axel Josefson från moderaterna invände, i hopp om att förslagen skulle slå ut varandra då Vänsterpartiet har som princip att inte rösta på SD förslag. 
Som ordförande kan man ställa frågan, men här säger Sverigedemokraterna nej, så ni får rösta på deras yrkande, sa Axel Josefson. 
– Vi hade samma förslag. Då är praxis att man slår ihop det till ett förslag, nu bröt man praxis för att det passade presidiets ordförande, säger Daniel Bernmar, kommunalråd (V).


Kommunfullmäktige lyckades dock inte fatta beslut i frågan, debatten var lång och i många fall med hård ton och krävde två ajourneringar för att lösa formaliafrågor. När S, V och MP kom tillbaka hade de kommit överens om att rösta på SD:s ”att-sats” men inte hela förslag. 
Jag vänder mig mot den nya praxis som detta håller på att sätta. Det går emot hur vi agerat tidigare. Men vi drar tillbaka vårt yrkande och yrkar bifall på att-satsen i SD:s yrkande, sa Daniel Bernmar från talarstolen.
När alliansens såg att oppositionen lyckats samla sig för att stoppa förslaget på ombildningar agerade Axel Josefson med att bordlägga förslaget. Ombildningar var tillfälligt stoppat.

För att sätta press på politikerna behöver hyresgäströrelsen på nytt mobilisera. Tyvärr har Hyresgästföreningen regionalt och nationellt varit totalt frånvarande i kampen mot ombildningar de senaste två åren, den sittande styrelsen har istället för att företräda hyresgästerna valt att arbeta för att konsolidera sin makt. 


Hyresgästerna i stadens förorter och arbetsro råden kan därför bara lita på sin egen styrka och mobiliseringskraft. Hyresgästerna bör allierad sig med stadens vänster i bred bemärkelse för att på allvar mobilisera till hyresrätten försvar. 

/ Kristofer Lundberg

kristofer.lundberg@socialisterna.org

Utsatta områden: Polisens lista är ovetenskaplig.

Sedan 2015 har polisen delat upp våra områden efter en lista som de kallar utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. I särskilt utsatta områden menar de att det finns en parallel samhällsstruktur och extremism, hög koncentration av kriminella och dess påverkan, områden där kriminella har stor makt över lokalsamhället, där läget anses akut.


Listan uppdateras vartannat år och kritiker menar att indelningen fått en politisk prägel över när en plockar bort områden från listan och varför. Enligt polisens uppdatering av listan, från 2019, fanns två utsatta områden i Göteborg, Hisings Backa och Rannebergen. 

Enligt Ekot, den 14 oktober 2021 så plockas nu Rannebergen bort från polisens lista över utsatta områden, samtidigt som Tynnered flyttas från särskilt utsatt till utsatt. 

Tidigare har Gårdsten plockats bort från listan över utsatta områden, detta efter den hårt kritiserade Gårdstensmodellen, som nu fått stå som exempel för Göteborgs allmännytta. Nu har Gårdsten flyttats från riskområde till utsatt område. 


På listan med särskilt utsatta områden återfinns Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet, Biskopsgården, Tynnered och högst upp på listan Bergsjön. 


Allmännyttan i Göteborg satsar 11 miljarder på att lyfta utsatta stadsdelar, en satsning som betalas med högre hyra för de boende och risk för gentrifiering. I satsningen återfinns en rad represiva åtgärder samt en politik för undantryckning. En grupp bostadsforskare som följt utvecklingem riktar kritik mot både mål och metoder för allmännyttan.
AB Framtidens strategi ifrågasätts bland annat av Nazem Tahvilzadeh, lektor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Han är en av de forskare som kritiserat allmännyttans modell. 


Tahvilzadeh kritiserar dels polisens lista för att den präglas av godtycke och ovetenskapliga metoder. En kritik som boende i Rannebergen håller med om, då boende i Rannebergen upplever trygghetssituationen som värre än tidigare och oron över närområdet stort. Boendes upplevelse och polisens beskrivning går åt olika håll.


– Jag ogillar uppdelningen av våra områden och beskrivningen av dem, men om polisen nu har denna lista och menar att utvecklingen går åt rätt håll i Rannebergen undrar jag var de befinner sig, säger Falis Samatar till Offensiv. 


När Nazem Tahvilzadeh tidigare deltog på ett panelsamtal om särskilt utsatta områden och allmännyttan riktade han en svidande kritik. Hem och Hyra rapporterade:
– Jag tror jag har en ganska bra bild av vad invånarna i de här områdena önskar. Det handlar inte om var man finns på polisens lista. Det man frågar efter är hur man ska få bättre skolor och samhällsservice.
– Kriminalitet och otrygghet är en del av problemet, men det är långt ifrån störst. Det största problemet är den försummelse som den offentliga sektorn utsatt dessa områden för så länge, sade Nazem Tahvilzadeh då.

Falis Samatar håller med. – Otryggheten i området är ett resultat av nedlagd social service, när jag flyttade hit fanns ett levande centrum idag finns ingenting kvar, inte ens en mataffär.

/ Kristofer Lundberg

kristofer.lundberg@socialisterna.org