Rädda Marias Pizzeria i Hammarkullen

februari 25, 2015

Rädda mötesplatsen i arbetarförorten Hammarkullen

image

Läs hela inlägget här »


Riksbanken i ”okänd terräng”

februari 13, 2015

Pengar

Riksbanken har sänkt styrräntan till minus 0,10 procent. Det är första gången någonsin som den svenska reporäntan (den viktigaste styrräntan) är negativ.

Skälet till Riksbankens historiska räntebesked är dels den tilltagande oron i världen, och dels den svaga återhämtningen på hemmaplan som resulterat i att landet stått på randen till deflation.

Arbetare och vanligt folk har inget skäl att lita på Riksbanken. Kapitalister och banker kan inte ”stimuleras” att få igång ekonomin. Det krävs stora offentliga investeringar som kan finansieras med storbankernas enorma vinster.
Samtidigt med beslutet om minusränta aviserar Riksbanken att man med nytryckta pengar ska stödköpa statsobligationer för 10 miljarder kronor för att om möjligt stimulera ekonomin. Det sistnämnda är en symbolisk variant av de program av kvantitativa lättnader (från engelskans quantiative easing, QE) som genomförts i USA, Storbritannien, Japan och som inom kort även inleds i eurozonen. Läs hela inlägget här »


Politikerna vill inte se alternativen till trängselskatten i Göteborg

februari 12, 2015

Trängselskatten har varit och är en omdebatterad fråga där politikerna gång på gång har kört över de röster som majoriteten av de boende i Göteborg har fört fram.

Efter omröstningen om trängselskatten i samband med valet i september 2014 blev resultatet tydligt: De flesta säger nej till trängselskatten och vill se andra alternativ.
Politikerna gör allt för att tysta ner dessa röster. I en nyligen publicerad rapport från kommunledningen om trängselskatten är ett av resultaten att det inte finns andra alternativ. Men visst finns det alternativ! ”Mot trängselskatten – för gratis och utbyggd kollektivtrafik” var namnet på den kampanj Rättvisepartiet Socialisterna hade i Göteborg. Istället för att införa en straffavgift på de som i många fall tvingas ta bil kan till exempel kollektivtrafiken bli mer tillgänglig.

Politikernas argument om att införa trängselskatt för miljön och klimatet börjar bli mer och mer genomskinligt. Samtidigt höjs kollektivtrafikpriset regelbundet och våra spårvagnar och järnvägar rustas inte upp. Att minska bilismen är något som behöver göras, men det sker inte genom en trängselavgift. Kollektivtrafiken måste förbättras genom att vara gratis, mer tillgänglig för personer med funktionsvariationer och behöver utökas i form av att införa fler hållplatser och åkturer även utanför staden.
Högerpolitiken visar att den har sina begränsningar när det är profitjakten som är i fokus, och det står i skarp kontrast till verkliga alternativ. För att nå en förändring och för verkliga satsningar på klimatet behöver vi ställa krav underifrån, på åtgärder som inte straffar utan gynnar oss och hela samhället.

Minela Mahmutovic


Protesterna räddade Radar 72

februari 4, 2015

Radar

Politiker och tjänstemän pressades hårt under det öppna mötet den 29 januari som ungdomar på Radar 72 anordnade. Svaret blev till slut att ungdomshuset inte ska ut från lokalerna utan ungdomarnas godkännande.

Läs hela inlägget här »


Kobanê är befriat kampen fortsätter

januari 27, 2015

ISIS belägring av Kobanê är bruten, de kurdiska försvarsstyrkorna drev i måndags ut de sista terroristerna ur staden. Redan har flyktingar börjat återvända till den sönderbombade staden som börjat kallas Kurdistans Stalingrad, med anspelning på vändningen under andra världskriget.

1

Läs hela inlägget här »


Segervittring i Kobanê

januari 25, 2015

De hårda striderna i Kobanê, som lämnat staden i ruiner, i kampen mot terroristerna i Islamiska Staten har gått in i en ny fas. De kurdiska försvarsstyrkorna inom YPG och YPJ har i dagarna tagit allt fler strategiska områden i Kobane och kontrollerar nu 90 procent av staden.

image

Läs hela inlägget här »


Rädda Radar72

januari 19, 2015

Radar72, en av fem ungdomsverksamheteri Göteborg kom som ett resultat av Backabranden 1998, är nu, likt tidigare satsningar hotad. Anledningen till det är de höga lokalkostnaderna, enligt tjänstemännen som hänvisar bland annat att de kan få en annan lokal. Ungdomarna är oroliga för vad som händer om Radar72 läggs ned i juni. Läs hela inlägget här »


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 29 andra följare