Ulf Jarnefjord: Önskar se facklig mobilisering för klimatet

november 24, 2015

Ulf Jarnefjord arbetar på Svenska Transportarbetarförbundet i Göteborg och är en av talarna den 29 november i Göteborg. 
Offensiv talar med honom inför 29 november.

– Jag kommer tala om varför detta är en så viktig fråga även för fackföreningsrörelsen. Transport är drivande i frågan men LO är knappast kända för att stå på barrikaderna i frågan om än det skulle behövas.

– Vi måste ta forskarnas rapporter på allvar. Hotet mot miljön är på allvar, fosilindustrin måste minska. Ett steg måste vara att ställa om transportsektorn, då måste man få med sig medlemmarna, LO och världsfacken.

Jarnefjord är handledare inom ITF:s globala klimautbildningsprogram. 

– Transportarbetarna kommer sällan till tals i klimatdebatten men har en nyckelroll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi måste också utbilda våra medlemmar i detta.

– I en nödvändig omställning måste genomföras och ta hänsyn till ekologisk hållbarhet,  social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet.

Jarnefjord är initiativtagare till Svenska Transportarbetarförundets klimatprojekt och är representant i Internationella Transporarbetarfederationens (ITF) klimatnätverk.

– Det är tunt i mobiliseringen från svenska fackföreningsrörelsen, jag hade gärna sett fackliga block i manifestationerna. Det skulle behövas en mobilisering från facken. LO har inte gjort något sedan Köpenhamn.

– Internationellt är det betydligt bättre uppslutning. Genom att vara delegat i ITF  möter jag engagerade kamrater, inte minst från Afrika där medvetenheten är högre. Där lever medlemmar på marginalen och påverkas direkt personligen vid klimatförändringar.

Vad är dagskraven vi kan jobba med direkt från de fackliga leden?

– Vi måste reducera onödiga transporter, ställa om till spårburen trafik. En hel del av det som går med lastbil skulle kunna transporteras med tåg. Tågen borde köra men får ingen last. Men idag är det billigast att frakta med lastbil på grund av social dumpning, falska F skattsedlar hos bemanningsföretag, oseriösa företag som sänker priserna, detta är en facklig stridsfråga.

–  Omställning av transportsektorn är inte ett hot mot jobben, det är en omställning som snarare kan skapa jobb. Branchen kan ställas om och öka.

– I slutändan handlar det om att ta tillbaka kontrollen, ta tillbaka det som sålts ut i en nyliberal era, ta tillbaka det utsålda till offentlig ägande och kontroll och genom detta skifta om till grön el och energi.

Intervju: 
Kristofer Lundberg

image

Demonstration 29 november
Samling: 13.00 Gustav Adolfs torg
Avmarsch till Götaplatsen för tal


RS svarar Borås Tidning: Vi mindes de som gav sitt liv i kampen mot fascism

november 18, 2015

Rättvisepartiet Socialisterna har en stolt tradition av kamp mot nazism och fascism. Den 9 november arrangerade partiet en manifestation i Borås för att uppmärksamma minnet av Kristallnatten.

Att manifestationen inte bara var en historisk minnesstund utan också en politisk manifestation som drog de historiska lärdomarna för att ta avstamp mot fascismen idag, provocerade Lars Näslund på borgerligaBorås Tidnings ledarsida.

Läs mer ->


Kamp och protester ska säkerställa kommunalisering

november 18, 2015

Kommunalisering av Bredfjällsgatan och Gropens Gård kan stoppas av borgarna i kommunfullmäktige. Nu krävs kamp och protester för att säkerställa ett övertagande från Bostadsbolaget.

Läs hela inlägget här »


Seger: Bredfjällsgatan och Gropens gård kommunaliseras

november 3, 2015

Sedan 2012 har Rättvisepartiet Socialisterna kämpat för renoveringar, långsiktiga ägare och kommunalisering av Bredfjällsgatan och Gropens Gård i Hammarkullen. Kampen har förts med offentliga möten, dörrknackning, informationskampanjer, kartläggande av brister, manifestationer och bostadsmöten.

bredfjäll

Läs hela inlägget här »


Valfusk bakom AKP:s seger – Massivt stöd för HDP i Bakur

november 2, 2015

Världen över rapporteras om en ”överraskande jordskredsseger” för Recep Tayyip Erdoğans styrande parti AKP. Få nämner något om valfusket, eller de våldsamma attackerna mot HDP. Det borgerliga politiska etablissemanget vill inte sätta käppar i hjulet för EU:s samarbete med Turkiet.

Läs hela inlägget här »


Valfusk, hot och våld i turkiskt val

november 1, 2015

HDP klarar 10 procentspärren men AKP får egen majoritet. Kravaller och konfrontationer på turkiska gator.

Läs hela inlägget här »


Kobanêdagen för återuppbyggnad

november 1, 2015

Kobanêdagen den 1 november genomförs för att stödja återbyggnaden av staden, där kurdiska styrkor efter belägring lyckades driva tillbaka Islamiska Statens (IS) blodiga attack.

image

Läs hela inlägget här »


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 30 andra följare