Solidaritet med Chile i Göteborg

Kristofer Lundberg, RS var en av talarna

På årsdagen av ”Chiles återuppvaknande” demonstrerade den chilenska disporan i Göteborg.
Kristofer Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna, var en av talarna på demonstrationen i solidaritet med den chilenska ungdomens och arbetarklassens massprotester mot högerregeringen. Det var en blandning av tal, poesi och musik.
– Det bästa sättet vi kan stödja det chilenska folket är att följa deras exempel. Vi påverkas av samma nyliberala politik. Vi har för närvarande den mest nyliberala regeringen i Sverige någonsin. Den rödgröna regeringen vilar på januariavtalets 73 punktsprogram som angriper arbetsrätten, hyresrätten, de har försämrat strejkerätten. Regeringen vill försämra LAS, införa marknadshyror. Vi behöver likt Chile en massrörelse här också där fackföreningarna nu behöver förbereda sig för politisk strejk för att stoppa de nyliberala attackerna från den socialdemokratiska regeringen, sa Kristofer Lundberg. 


Text och foto
Sara Juaniquina Svensson

Nya massprotester i Chile

Nya massprotester skakade Chiles huvudstad och andra städer runt om i landet på årsdagen av av den sociala och politiska revolt som skakat landet sedan ett år tillbaka. I centrala huvudstaden Santiago samlades hundratusentals demonstranter och i  Valparaiso tiotusentals. Kravet var tydligt president Sebastián Piñeras måste avgå. 


Den 18 oktober 2019 beskrivs som Chiles återuppvaknande. Chile bokstavligen exploderade i en revolt som inleddes med ungdomens protester mot prishöjning av biljettpriset i tunnelbanan men som snabbt utvecklades till en massrörelse mot presidenten, regimen och hela det politiska och ekonomiska systemet.Protesterna krävde regeringens avgång, bättre pensioner, högre löner, utbyggd och billigare samhällsservice. Corona-pandemin avbröt tillfälligt rörelsen, men protesterna har fortsatt under året och nu på nytt återkommit i masskala, demonstrationen i Santiago samlade uppemot 250 000.


Under protesterna som till stora delar hade känslan av karneval och folkfest sattes två kyrkor i brand, en av dem tillhörande militärpolisen. Vid ett av tillfällena greps en från av den chilenska flottan, vilket demonstranterna menar bevisar att våldet provoceras fram av regeringens infiltratörer som vill ge polisen en orsak att med våld angripa fredliga protester.


För en vecka sedan släppte Amnesty en rapport som kritiserar chilenska polisen för omfattande brott mot mänskliga rättigheter. Kritiken riktar sig mot polisens behandling av demonstranter det senaste året, kritiken riktar sig mot att systematiskt övervåld, tortyr och sexövergrepp har präglat polisens agerande enligt Amnesty. Över 30 demonstranter har dött och 12 000 har skadats enligt rapporten. Amnesty kräver därmed att såväl polisen som regeringen utreds för brott mot mänskliga rättigheter. 


Stärkta av massprotesternas årerkomst går Chile till folkomröstning söndagen den 25 oktober. Chilenarna förväntas då godkänna att landet ska få en ny grundlag för att ersätta den grundlag som ännu ärvts från tiden med diktator Augusto Pinochet.


Kristofer Lundberg

Kvinnokampen fortsätter i slutet Iran

Den islamiska regimen i Iran, sedan den tog den politiska makten i landet för drygt 40 år sedan, visat ett uttalat avsky mot mänskliga fri- och rättigheter. Det som kännetecknar den politiska atmosfären i dagens Iran, är förtryck, förföljelser, arresteringar och tortyr av det iranska folket.  Sedan den s.k. islamiska revolutionen har tiotusentals av iranier fängslats, torterats, avrättats eller blivit tvungen att fly för sina liv.

Den islamiska regimens hänsynslösa våld känner inga gränser och det drabbar såväl arbetarna, studenterna, vanligt arbetande medelklassen som kvinnorna. Varje protest, även de mest fredliga slås ner med brutalitet av regimens antingen uniformerade eller civilkällda polis.  

Det utsatta iranska folket, under den rådande politiska kampen mot diktaturen, behöver internationell solidaritet. I synnerhet handlar det om iranska kvinnor, vilka är utsatta för den mest diskriminerande behandlingen, och detta i dubbel bemärkelse; dels genom de medeltida kvinnofientliga sharialagar, och dels genom den patriarkala kvinnosyn som tyvärr lever kvar hos en betydande del av samhället. Detta är en förklaring till att varför kvinnor under de senaste åren blivit överrepresenterade i regimens fullsatta fängelser. 

De bakomliggande orsakerna till iranska kvinnornas protestaktioner är dock flera. Hit hör bl.a. den rådande ekonomiska krisen i landet samt de politiska påtryckningar som känns i varenda vrå av den sociala verkligheten. Det handlar om massarbetslöshet, särskilt bland kvinnor, öppenbara orättvisor, de gapande klasskillnaderna och privatiseringar som står bakom protesterna. Allt detta bekräftas också av den officiella statistik som finns. Det faktum att drygt 80 procent av iranska kvinnor, med försörjningsansvar, går utan arbete samtidigt som de saknar inkomst, talar sitt tydliga språk. 

Idag sitter tusentals av kvinnorörelsens aktivister i arrest. Många av dem har dömts till långa fängelsestraff, utan att ha en försvaradvokat värd namnet. De har protesterat mot den rådande könsdiskrimineringen.  

Två av de mest kända portalfigurerna inom den iranska kvinnorörelsen är Nasrin Sotoudeh och Narges Mohammadi. Både Sotoudeh och Mohammadi är människorättsförsvarare och båda två har dömts till långa fängelsestraff. När det gäller Nasrin Sotoudeh så har hon ägnat hela sitt yrkesliv åt att kämpa för universella mänskliga rättigheter i Iran. Hon är känd i Iran såväl som internationellt. Hon har försvarat de kvinnor som vågat protestera mot sharialagar, däribland tvånget att bära slöja. Nasrin Sotoudeh har också försvarat samvetsfångar. Vid sidan av det har hon även arbetat för dödsdömda brottslingars rättigheter. 

Nasrin Sotoudeh är en pionjär när det handlar om det nya icke- våld rörelsen i Iran. Det var nämligen hon som grundade Iranian Nationa Peace Council. Många av landets advokater, författare, konstnärer och politiska aktivister ingår i denna organisation, vilka arbetar för de mänskliga fri- och rättigheterna. I Sverige blev hon känd när hon år 2011 fick Pers- Anger-priset. 

Sommaren 2018 greps Nasrin Sotoudeh i sitt hem i Teheran.  Mars 2019 dömdes hon till 38 års fängelse. Den barbariska regimen i Iran var inte nöjd med straffet, och därför dömde man henne till ytterligare 148 piskrapp. Den skrattretande förklaringen till denna behandling av Sotoudeh var att hon hade ”konspirerat mot regimen” och därmed riskerat ”landets säkerhet”… 

Även efter detta omänskliga straff fortsatte den islamiska regimen att trakassera henne och hennes nära och kära. De regimvänliga dagstidningarna i Iran har t.ex. inlett en återkommande häxjakt mot Sotoudeh och hennes familj. Man har anklagat henne för att vara ”spion” för främmande makter, som USA och Israel,  

Narges Mohammadi är en annan portalfigur inom kampen för mänskliga rättigheter i Iran. Hon är mest känd för att under många år stått för de utsatta iranska kvinnornas rättigheter. Hon har också, i likhet med Sotoudeh, kämpat mot dödsstraff. Narges Mohammadi sitter nu i den islamiska regimens fängelse. Hon började en hungerstrejk i fängelset, tillsammans med sina medfångar, vilket gjorde att regimen förflyttade henne från den ökända Evinfängelset i Teheran till ett avlägset fängelse i nordvästra Iran, Zanjan. 

Härom månaden, juli 2020 fick man rapporten om att Narges Mohammadi har drabbats av Covid- 19. Trots att många ansedda internationella organisationer, däribland Svenska Pen och en grupp FN- experter har ställt kravet att hon omedelbart ska släppas fri och få vård, fortsätter regimen att hålla henne in fängslad.  

Corona pandemin har idag nått landets nästan alla fängelser. Men trots det fortsätter regimen att förfölja och fängsla hundratals aktivister inom den iranska kvinno-, student och arbetarrörelsen. Enligt de väldokommenterade uppgifterna från såväl internationella organisationer som inhemska källor, har spridningen av Covid- 19 nått regimens redan överfulla fängelser. Den islamiska regimen fortsätter ändå sina övergrepp mot oliktänkare i landet. 

Kampen för de elementära mänskliga rättigheterna fortsätter i Iran. Det är en stark rörelse som förr eller senare kommer att nå upp till sina legitima mål. Det finns dock ett starkt behov av internationell solidaritet. Denna solidaritet kan få olika uttryck, bl.a. upplysning och informationsspridning om rörelsen. Den här artikeln bör betraktas som ett litet försök till att uppmärksamma den svenska allmänheten om de problem Irans kvinnliga aktivister för närvarande handskas med. Förhoppningen är att det sprids till en större allmänhet, vilket är en grund förutsättningen för att det iranska folkets röst blir hörd av alla frihetsälskande människor.

Elham Amiri, iransk frilansskribent

Vräkning stoppas efter protester

Britt-Marie Björklund (t.v), hyresgästaktivist och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna tillsammans med grannar som kämpat mot vräkningen

Medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna, 18 aprilkommittén och grannar protesterade och vann

av Kristofer Lundberg

Hyresvärden ville vräka syskonen efter mammans död. Men protesterna hade effekt. Offensiv fanns med när beslutet fattades:

Fortsätt läsa ”Vräkning stoppas efter protester”

Kristofer Lundberg om uteslutningen och kampen för en kämpande hyresgäströrelse

”Ersätt ja-sägarna, utmana byråkratin, öka ert engagemang. Ge inte bort föreningen till den socialdemokratiska byråkratin”

av Kristofer Lundberg

Efter nio år som förtroendevald i Hyresgästföreningen, där jag lagt själ och hjärta i kampen för hyresgästkollektivet är jag idag utesluten.

Jag har hela tiden agerat med utgångspunkten att sätta exempel. Att visa på vad som är möjligt. Jag har alltid börjat med att lägga förslagen hos de lokala föreningarna, sedan föreningarna och upp genom organisationen, det är också därför det funnit sådan kraft i allt vi gjort.

Genom att bygga rörelsen underifrån har vi skapat en rörelse som engagerar tusentals på en månadsbasis. Som stoppat ombildningar, som stoppat utförsäljningar, kommunaliserat privata slumbostäder, vunnit 0-alternativ vid renovering och inte minst skapat en massiv rörelse mot den socialdemokratiska regeringens marknadshyra genom januariavtalet.

Fortsätt läsa ”Kristofer Lundberg om uteslutningen och kampen för en kämpande hyresgäströrelse”

Kristofer Lundberg utesluten: “Man ger sig på de som anses vara starka”

Uteslutningen av Kristofer Lundberg är ett övergrepp på demokratin. (Foto: Proletären).

Idag kom beskedet att förbundsstyrelsen för Hyresgästföreningen under skärtorsdagen fattade beslut att utesluta Kristofer Lundberg. De gör sig därmed skyldiga till ett oförlåtligt svek mot landets hyresgäster som blir av med den mest stridbara regionordföranden som, tillsammans med sin styrelse, tagit ledningen i kampen mot marknadshyror och satt de bästa exemplen på hur masskamp kan stoppa renovräkningar, ombildningar och utförsäljningar.

Fortsätt läsa ”Kristofer Lundberg utesluten: “Man ger sig på de som anses vara starka””

Uteslut inte Kristofer Lundberg

Kristofer har gjort Hyresgästföreningen kämpande och djärv, vilket skrämmer byråkratin (Foto: Proletären).
av Offensiv

Hyresgästföreningens förbundsstyrelses häxjakt mot Kristofer Lundberg och den kampinriktade hyresgäströrelse han har varit aktiv i att bygga upp når dagligen nya nivåer. Trots att alla lögner och attacker har bemötts med faktaunderlag och bevis vägrar de ta till sig det – allt för att kväsa gräsrotskampen. Nu hotas han av uteslutning genom en byråkratisk kupp – men protesterna är enorma.
Nedan följer Angered Hyresgästförenings pressmeddelande från den 2 april mot det hela, samt förkortade axplock av en bråkdel av alla de protestbrev som har skickats in till förbundsstyrelsen på initiativ av Kämpande Förening.

Fortsätt läsa ”Uteslut inte Kristofer Lundberg”

Hyresgästföreningen Angered svarar förbundsledningen

Kristofer Lundberg, ordf Region Väst. Foto: Proletären

Tisdagen den 24 mars hade Kristofer Lundberg möte med Hans Eklund och Jan Andersson från Hyresgästföreningens förbundsstyrelse som en del av den utredning som pågår kring Hyresgästföreningen i Västra Sverige. Ordförande Marie Linder som den 20 mars bokade mötet skulle också ha deltagit, men avbokade sin närvaro dagen innan. 

Fortsätt läsa ”Hyresgästföreningen Angered svarar förbundsledningen”

Iran: En historia skriven i blod

Iran är ett av världens mest korrupta länder. Regimens representanter har ägnat sig åt stöld och mutor för att berikat sig själva samtidigt som arbetarklassen och de fattiga svälter. En genomsnittlig arbetare behöver ofta två jobb för att överleva. Den genomsnittliga lönen för en arbetarfamilj täcker inte ens matkostnaderna.

Fortsätt läsa ”Iran: En historia skriven i blod”