Hot och våld i nedskärningarnas spår: Vi höll lektionerna, men förlorade korridorerna.

Det är en mörk och dyster bild som presenteras i Göteborg i spåren av fortsatta nedskärningar. Lärare och rektorer slår larm om stress, stök, hot och våld. En ökad arbetsbelastning och arbetsskador. Skolorna i Göteborg har skurit ned miljontals kronor.


På Nytorpskolan i Hammarkullen rapporteras om allvarliga incidenter.Skyddsombudet Joachim Svärd är kritisk: – Vi lyckades spara 1,6 miljoner på kort tid. Det var inte vackert, berättar han till GP.

I början av 2020 visade skolorna i Göteborg stora underskott, som ett resultat av för lite resurser utifrån behoven. En direkt konsekvens av det borgerliga styrets skolbudget. 32 grundskolor tvingades till stålbad. 

Nytorpskolan i Hammarkullen, som Offensiv tidigare rapporterat om, hade gått back fem miljoner. Rektor och personal varnade förvaltningen om vilka konsekvenser det skulle bli. Deras riskbedömning var att peka ut det orimliga i att spara dessa summor på en skola i ett redan utsatt område. Eleverna har redan särskilda utmaningar. 

Till GP säger skyddsombudet Joachim Svärdh: – Vi höll våra lektioner, men vi förlorade korridorerna. 

Lärarna beskriver ett ständigt kaos, oro och våld utanför lektionerna, men inga resurser för att följa upp, stävja eller förebygga. 

Oppositionspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet har uppmanat förvaltningen att analysera personalen välmående och hur nedskärningarna påverkat dem. 

Resultatet är slående. 

– Mellan 2019 och 2020 ökade antalet anmälda arbetsskador och tillbud med 18 procent. 

– Anmälningar kring hot och våld har ökat. – Anmälningar om hög arbetsbelastning och stress ökade med 45 procent.

– Anmälningar om kränkande särbehandling och mobbing har ökat.En konstaterat också att redan innan nedskärningarna hade de 32 nedskärningsdrabbade skolorna fler elever per lärare än övriga skolor i staden och detta gap har ökat efter nedskärningarna.


Elevassistenter, stödpersonal och kringpersonal har skurits bort. Samtliga skolor slår larm om att arbetsmiljön försämrats för såväl personal som elever. Framförallt saknas personal i korridorerna och när rast akter saknas följer konflikterna med in i klassrummet och får behandlas av lärare vilket flyttar fokus från lärandet. 

Lärarförbundet är kritiska och poängterar att det var precis detta som de varnade för. 
På Nytorpskolan eskalerade situationen under 2020 och våldet blev så närvarande och allvarlig att personalen fick börja bära överfallslarm. Detta då elever med stort våldskapital utövade våld mot lärare. I slutet av året var två av tre lärare hemma. 

Personalen hade tappat kontrollen över tiden mellan lektionerna, personalen var rädda att gå in och avstyra bråk då elever snabbt kunde tillkalla äldre syskon och kusiner till kriminella familjer. Skolinspektionen krävde slutligen åtgärder på skolan för att förbättra situationen. 

Skolan är inte bara drabbat av hot och våld utan även av låga skolresultat och finns med på listan över bottennoteringar i landet. Myndigheten slår fast att skolan inte fått tillräckligt stöd av ansvariga i kommunen. 
På grund av nedskärningarna fanns det ingen som kunde fånga upp elever eller förebygga bråk, i vissa fall var det då allvarligt att undervisning inte gick att bedriva.

Elever med behov av särskilt stöd har inte fått den hjälp de har rätt till trots att de inte nått kunskapsmålen. Lärarna var upptagna med att hantera stök och specialpedagoger hann inte med. 
Lärare, rektorer och de fackliga organisationerna är alla överens om lösningen. Det behövs mer resurser för att vända utvecklingen, men för att uppnå detta måste den borgerliga skolpolitiken utmanas av ett massivt skoluppror där personal, föräldrar och  elever med stöd från de fackliga organisationerna tar kamp för de resurser som krävs. 

/ Kristofer Lundberg

kristofer.lundberg@socialisterna.org

Nya hot om ombildningar i Göteborg

Innan pandemin hösten 2019 demonstrerade 1000 hyresgäster mot ombildning utanför fullmäktige

Högerstyrets planer på ombildning av hyresrätter var på nytt uppe för debatt i Göteborgs kommunfullmäktige. Efter en lång och intensiv debatt kunde dock inget beslut tas.

Vänsterpartiet lyckades genom formalia skjuta upp förslaget. 
Förslaget på massiva ombildningar i likhet med det förödande experiment som genomfördes i Stockholm i början på 2000- talet kommer från alliansen och demokraterna, vilka vill öppna upp för ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i alla de områden där hyresrätten dominerar.


Kampen mot ombildningar har varit omfattande i Göteborg de senaste två åren. Genom protester och mobilisering har boende lyckats stoppa ombildningar och utförsäljningar på Marconigatan i Frölunda, i Sandeslätt i Hammarkullen och i Rannebergen i Angered.

I december 2019 innan pandemin slog till demonstrerade över 1000 Göteborgare mot ombildning och utförsäljning vid två tillfällen.
Alliansen försvarade planerna på att ombilda till bostadsrätter i förorten genom att påstå att det skulle öka valfriheten och innebära att hyresgäster som vill göra boendekarriär kan välja att bo kvar i sitt område och köpa. 

Kampen i stadens förorter har påverkat partier som varit för ombildningarna som Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, de var nu alla emot ombildningarna tillsammans med Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. 


Socialdemokraternas Jonas Attenius föreslog att förslagen från S, V, MP, FI och SD skulle slås ihop till ett förslag, då de hade liknande ”att-satser”. Såväl Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) höll med och argumenterade till presidiet och kommunfullmäktiges ordförande  att slå ihop förslagen. 

– Det är så man alltid gör när flera partier har samma förslag, då förs de samman till ett, konstaterar Daniel Bernmar, V. 


Axel Josefson från moderaterna invände, i hopp om att förslagen skulle slå ut varandra då Vänsterpartiet har som princip att inte rösta på SD förslag. 
Som ordförande kan man ställa frågan, men här säger Sverigedemokraterna nej, så ni får rösta på deras yrkande, sa Axel Josefson. 
– Vi hade samma förslag. Då är praxis att man slår ihop det till ett förslag, nu bröt man praxis för att det passade presidiets ordförande, säger Daniel Bernmar, kommunalråd (V).


Kommunfullmäktige lyckades dock inte fatta beslut i frågan, debatten var lång och i många fall med hård ton och krävde två ajourneringar för att lösa formaliafrågor. När S, V och MP kom tillbaka hade de kommit överens om att rösta på SD:s ”att-sats” men inte hela förslag. 
Jag vänder mig mot den nya praxis som detta håller på att sätta. Det går emot hur vi agerat tidigare. Men vi drar tillbaka vårt yrkande och yrkar bifall på att-satsen i SD:s yrkande, sa Daniel Bernmar från talarstolen.
När alliansens såg att oppositionen lyckats samla sig för att stoppa förslaget på ombildningar agerade Axel Josefson med att bordlägga förslaget. Ombildningar var tillfälligt stoppat.

För att sätta press på politikerna behöver hyresgäströrelsen på nytt mobilisera. Tyvärr har Hyresgästföreningen regionalt och nationellt varit totalt frånvarande i kampen mot ombildningar de senaste två åren, den sittande styrelsen har istället för att företräda hyresgästerna valt att arbeta för att konsolidera sin makt. 


Hyresgästerna i stadens förorter och arbetsro råden kan därför bara lita på sin egen styrka och mobiliseringskraft. Hyresgästerna bör allierad sig med stadens vänster i bred bemärkelse för att på allvar mobilisera till hyresrätten försvar. 

/ Kristofer Lundberg

kristofer.lundberg@socialisterna.org

Utsatta områden: Polisens lista är ovetenskaplig.

Sedan 2015 har polisen delat upp våra områden efter en lista som de kallar utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. I särskilt utsatta områden menar de att det finns en parallel samhällsstruktur och extremism, hög koncentration av kriminella och dess påverkan, områden där kriminella har stor makt över lokalsamhället, där läget anses akut.


Listan uppdateras vartannat år och kritiker menar att indelningen fått en politisk prägel över när en plockar bort områden från listan och varför. Enligt polisens uppdatering av listan, från 2019, fanns två utsatta områden i Göteborg, Hisings Backa och Rannebergen. 

Enligt Ekot, den 14 oktober 2021 så plockas nu Rannebergen bort från polisens lista över utsatta områden, samtidigt som Tynnered flyttas från särskilt utsatt till utsatt. 

Tidigare har Gårdsten plockats bort från listan över utsatta områden, detta efter den hårt kritiserade Gårdstensmodellen, som nu fått stå som exempel för Göteborgs allmännytta. Nu har Gårdsten flyttats från riskområde till utsatt område. 


På listan med särskilt utsatta områden återfinns Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet, Biskopsgården, Tynnered och högst upp på listan Bergsjön. 


Allmännyttan i Göteborg satsar 11 miljarder på att lyfta utsatta stadsdelar, en satsning som betalas med högre hyra för de boende och risk för gentrifiering. I satsningen återfinns en rad represiva åtgärder samt en politik för undantryckning. En grupp bostadsforskare som följt utvecklingem riktar kritik mot både mål och metoder för allmännyttan.
AB Framtidens strategi ifrågasätts bland annat av Nazem Tahvilzadeh, lektor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Han är en av de forskare som kritiserat allmännyttans modell. 


Tahvilzadeh kritiserar dels polisens lista för att den präglas av godtycke och ovetenskapliga metoder. En kritik som boende i Rannebergen håller med om, då boende i Rannebergen upplever trygghetssituationen som värre än tidigare och oron över närområdet stort. Boendes upplevelse och polisens beskrivning går åt olika håll.


– Jag ogillar uppdelningen av våra områden och beskrivningen av dem, men om polisen nu har denna lista och menar att utvecklingen går åt rätt håll i Rannebergen undrar jag var de befinner sig, säger Falis Samatar till Offensiv. 


När Nazem Tahvilzadeh tidigare deltog på ett panelsamtal om särskilt utsatta områden och allmännyttan riktade han en svidande kritik. Hem och Hyra rapporterade:
– Jag tror jag har en ganska bra bild av vad invånarna i de här områdena önskar. Det handlar inte om var man finns på polisens lista. Det man frågar efter är hur man ska få bättre skolor och samhällsservice.
– Kriminalitet och otrygghet är en del av problemet, men det är långt ifrån störst. Det största problemet är den försummelse som den offentliga sektorn utsatt dessa områden för så länge, sade Nazem Tahvilzadeh då.

Falis Samatar håller med. – Otryggheten i området är ett resultat av nedlagd social service, när jag flyttade hit fanns ett levande centrum idag finns ingenting kvar, inte ens en mataffär.

/ Kristofer Lundberg

kristofer.lundberg@socialisterna.org

Nya hot om ombildningar i Hjällbo

Boende på Bondegärdet i Göteborgsförorten Hjällbo har fått ”erbjudande” om ombildning. Nu krävs kamp och mobilisering för att stoppa försöken (Foto: CC).

av Kristofer Lundberg // Artikel i Offensiv

Redan 2019 varnade vi i Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna att projektet ”Framtidens Hjällbo” var en utstuderad plan för gentrifiering där ett av delstegen var ombildning av hyreslägenheter till bostadsrätter. Nu hotas området på nytt.

Fortsätt läsa ”Nya hot om ombildningar i Hjällbo”

Rasistisk S-politiker avstängd från Hyresgästföreningen

Samtliga ledamöter i styrelsen för Hyresgästföreningen Södra Bohuslän, med ordförande Alexander Hutter i spetsen, stängs av från sina uppdrag efter avslöjande om grov rasism och sexism på styrelsemöte. Det var i söndags som den nu uteslutne regionordförande Kristofer Lundberg på sin facebook-sida släppte informationen om innehållet från mötet.

Fortsätt läsa ”Rasistisk S-politiker avstängd från Hyresgästföreningen”

Bostadsmanifest – 22 krav för framtidens hem

av Ammar Khorshed // Artikel i Offensiv

Vi är emot ombildningar, hyreshöjningar och hemlöshet. Men vad är vi egentligen för? Antologin Bostadsmanifest: 22 krav för framtidens hem erbjuder hyresrätts- och bostadsaktivister 22 dagsfärska, politiska krav att hänga upp kampen på.

De 22 kapitlen i Bostadsmanifest är författade av olika bostadsforskare och -aktivister, varav flera är knutna till forskarnätverket CRUSH. Varje kapitel representerar ett krav för en hållbar och rättvis bostadspolitik. ”Tillsammans i detta Bostadsmanifest kräver vi allas rätt till ett hem.”
Jonathan Metzger, professor i urbana studier, varnar för de nyliberala argumenten om att ytterligare avreglera bostadssektorn: ”Acceptera inte marknadsideologernas problemformuleringsprivilegium. Deras ’experiment’ är för länge sedan politiskt och intellektuellt bankrutt och det är dags att syna bluffen!”
Utgångspunkten är att marknaden har misslyckats, eftersom den ”privata sektorn kan bygga bostäder som främjar dess egna vinstmål, men de kan inte bygga bort bostadskrisen”. Trots detta fortsätter regering efter regering med samma misslyckade politik, som förlitar sig på marknadslogiken. Detta framgår tydligt av regeringens bostadspolitiska mål och av 2011 års ”Allbolagen”, som tvingar myndigheter och kommunala bostadsbolag att prioritera kommersiella intressen framför rätten till bostad. Nu står hyressättningssystemet i regeringens skottglugg, med marknadshyror runt hörnet.

Fortsätt läsa ”Bostadsmanifest – 22 krav för framtidens hem”

Debatt: Falsk retorik kring integration

I början av mars 2021 la Moderaterna fram ett förslag som handlar om att sluta ge offentliga medel till etniska föreningar. Moderaterna vill avskaffa bidrag till etniska föreningar och menar att det skulle motverka integration. Förslaget från Moderaterna kommer bara tre månader efter att Sverigedemokraterna reste samma fråga i ett skriftligt brev till kulturministern.

Fortsätt läsa ”Debatt: Falsk retorik kring integration”

AB Volvos utdelning: Kan kapitalismens parasitära drag bli tydligare?

Artikel av Kristofer Lundberg tidningen Offensiv

När corona-pandemin våren 2020 slog till vände sig det svenska näringslivet och storföretagen till staten för stöd. Enligt finansdepartementet betalades det ut drygt 200 miljarder kronor i olika former av stöd bara under pandemins första år. Dessutom avsattes 250 miljarder ytterligare till garantier och 335 miljarder till likviditetförstärkningar. Till storföretagens förfogande stod närmare 785 miljarder kronor, nästan en hel stadsbudget för ett år.

Fortsätt läsa ”AB Volvos utdelning: Kan kapitalismens parasitära drag bli tydligare?”

#Metoo-uppror i Hyresgästföreningen

Vittnesmål om sexism maktmissbruk rasism klassförakt

av Carlos Gutierrez // Artikel i Offensiv

Hösten 2017 spreds hashtaggen #metoo över världen med miljoner berättelser som avslöjar den bittra upplevelse med sexuella trakasserier och övergrepp som kvinnor världen över upplever. I Sverige utvecklades det till rena arbetsplats- och branschvisa upprop. Nu har Hyresgästföreningen fått ett eget upprop #metooHGF som ett resultat av de strukturer som präglar föreningen.

Fortsätt läsa ”#Metoo-uppror i Hyresgästföreningen”