4 000 mot utvisningar till Afghanistan

Över hela landet demonstrerades det mot utvisningarna till Afghanistan i lördags. I Göteborgs demonstrerade närmare 4 000. Nedan publicerar vi Rättvisepartiet Socialisternas tal som hölls av Kristofer Lundberg.

För ett år sedan såg Sverige den största solidaritetsrörelsen på länge bre ut sig över landet. Troligtvis den största asylrörelse vi sett i landet någonsin.

Bilderna på döda barn som flöt i land på Europas stränder skapade en spontan ilska och vilja att agera.

20 000 demonstrerade i Stockholm, 15 000 demonstrerade i Göteborg, 10 000 demonstrerade i Malmö. Tusentals och åter tusentals demonstrerade i hela landet, kanske så många som 70 000 har demonstrerat och sagt refugees welcome, flyktingar välkomna.
Tusentals stod på tågstationer, på gator och torg. De delade ut mat, ordnade transporter och boende. De organiserade allt som myndigheter inte hade beredskap för.
Detta var solidaritet.

Men sedan kom vändningen. Den svenska regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet påhejade av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna stängde gränserna.
Samma partier som några månader tidigare talat om solidaritet och öppenhet.
Varför?

Rättvisepartiet Socialisterna vi varnade för detta redan när S och MP tilläts att kidnappa demonstrationerna.
Vi sa att detta var ett sätt att avleda protesterna, att avväpna dem från att redikaliseras och ett sätt att stoppa rörelsen att utvecklas.
För de viste att de själva en dag skulle svika vad de nyligen sagt.

Vad hände? Jo efter stängda gränser följde de värsta inskränkningarna på asylrätten någonsin, med resultatet att asylrätten i praktiken är avskaffad.

Till detta har nu den svenska regeringen skrivit under ett avtal med Afghanistan för att underlätta att utvisa fler.
Samtidigt som UD avråder svenskar att åka till Afghanistan så sänder man människor tillbaka till detta hellvete.

Som konferensiern sa när hon presenterade mig så var jag inbjuden att tala om mänskliga rättigheter i FN.
Jag tog då tillfället att peka ut de svenska politikerna och konstatera att de politiker som står bakom de nya asyllagarna och utvisar människor till krig och terror är inte trovärdiga representanter för mänskliga rättigheter.

Det är heller inte bara Afghanistan som slutit avtal med.
Sverige och EU har i takt med att man stängt gränserna också slutit avtal med Turkiet och Erdogans diktatoriska regim, man har slutit avtal med en rad afrikanska diktaturer, allt för att möjliggöra massutvisningar.

EU:s krav på Afghanistan är att ta emot 80 000 flyktingar till Kabul.
Flyktingar från Afghanistan är den näst största gruppen som sökt skydd, fred och frihet i Europa och vi ska veta att de är bara en bråkdel av de som flytt som tagit sig hit.
De flesta är på flykt inom sitt land och i grannländerna Iran och Pakistan.

Avtalet betyder inget annat än att afghanska flyktingar utvisas med tvång tillbaka där krig och terror råder.
Ca 40 000 afghaner finns i Migrationsverkets mottagarsystem och vi vet att många av dem är ensamkommande barn och unga.
Man talar om att så många som 25 000 av dessa kan komma att utvisas.

Men Asylrörelsen och vi som samlas här i Göteborg, Malmö, Stockholm och hela landet vi säger NEJ och vi lovar av vi ska göra allt för att stoppa dessa utvisningar.

En stor del av de ensamkommande ungdomarna som kommer till Sverige från Afghanistan tillhör folkgruppen hazarer. 
I Afghanistan pågår ett långsamt folkmord riktat mot dem. De förföljs, trakasseras, diskrimineras och mördas i Afghanistan och dess grannländer Iran och Pakistan.
Att röra sig längs vägarna som hazar är förenat med livsfara. Sitter du på en buss kan den när som helst stoppas av talibaner eller islamiska staten. Hazarer plockas ut, avrättas på plats, lämnas och bussen åker vidare. Det är detta som dessa ungdomar flyr ifrån.

Jag behöver inte nämna vilken kamp alla dessa ungdomar fört för att ta sig hit, vilka personliga problem man tvingas brottas med, vilka mardrömmar man vaknar till på natten eller vilka psykiska lidanden, oro och smärta de lever med som ett resultat av vad de upplevt.

Jag behöver inte nämna vad det gör med ens kropp när man i flera dagar går utan mat och sömn, när man färdas över berg och hav och offrar allt man en gång haft i hopp om ett liv i fred och frihet.
Som socialist är internationell solidaritet en ledstjärna och vår kamp för rättvisa är gränslös och är det något historien lärt oss är det att kamp lönar sig.
Flyktingamnestirörelsen tvingade fram 16 000 uppehållstillstånd 2005.
Vi måste fortsätta demonstrera, fortsätta blockera och fortsätta att organisera.
Vi måste bygga en rörelse större än flyktingamnesti 2005, större än refugees welcome 2015, så stor att vi kan flytta berg och riva fort Europa och tvinga fram en human flyktingpoöitik och bygga ett nytt samhälle från grunden baserat på rättvisa och solidaritet.

​50 år sedan bildandet av The Black Panther Party

Den 15 oktober 1966, i Oakland California, grundade Huey P Newton och Bobby Seale The Black Panther Party – For self defence.


Black Panthers var den ­största och starkaste svarta revolutionära organisation som existerat i USA, vars ledning också såg sig som socialister.

De blev kända över hela världen för att med vapen i hand stå upp mot polisbrutaliteten. Deras svarta skinnjackor, baskrar, uniformer och militärliknande parader skrämde makthavarna.

Men Black Panthers arbetade med så mycket mer. Deras huvudarbete låg i omfattande sociala projekt i svarta områden, som gratis frukost till barn, sjukvårdskliniker, gratis kläder och skor till barnen – med krav på ett samhälle som skulle garantera detta.

Sociala program byggdes underifrån i lokalsamhällena.

Det var framförallt de sociala projekten i en tid av våldsam social jäsning bland de fattiga svarta i storstäderna som gjorde att Black Panthers kunde växa till en organisation med som mest 5 000 heltidsaktivister organiserade i 45 partiföreningar runt om i hela USA. 

När partiet var vid sin höjdpunkt 1968-1969 gavs veckotidningen The Panther ut i en upplaga på 250 000 exemplar, alla ville veta hur Black Panthers ställde sig i olika frågor och läsa rapporter från deras arbete.

Opinionsundersökningar visade att Black Panthers stöddes av 25 procent av den svarta befolkningen och av hälften under 25 år. Hundratusentals såg sig som ”Panthers”. Det var mot den bakgrunden som FBI och dess chef J Edgar Hoover såg dem som det största hotet mot rikets säkerhet. FBI gjorde också allt som stod i dess makt för att krossa Black Panthers.

För att förstå Black Panthers snabba tillväxt måste man se till varför de var så annorlunda än andra organisationer och fortsätter att inspirera nya generatio­ner av fattiga och förtryckta runt om i världen.

Black Panthers startade som ett direkt resultat av den massiva afroamerikanska medborgarrättsrörelse som redan hade varit igång under flera år. Denna hade framförallt varit baserad i söder och runt kraven mot rasåtskillnad och diskriminering, som att de ­svarta inte fick sitta bland de vita i den främre delen av bussen. De hade inte heller tillträde till samma caféer, skolor, väntrum och restauranger som de vita.

Hundratusentals svarta hade sedan mitten av 1950-talet och bussbojkotten i Montgomery mobiliserats under ledning av framförallt metodistpastorn Martin Luther King till demonstrationer, ”sit in’s” och andra civilolydnads­aktioner.

Trakasserier från polisen, rikta­de mord från KKK eller andra ­vita rasister var vanligt förekommande mot de svarta och medborgarrättsaktivister som stödde de svartas sak. De fick motta riktade attacker och regelrätta mord, samtidigt som medborgarrättsrörelsen predikade pacifism och ickevåld.

Jämsides med medborgarrättsrörelsen växte en, om än mycket mindre grupp än Kings rörelse, fram kallade Black Muslims. Gruppens ledande propaganda gick ut på svart nationalism och separatism snarare än integration. De var definitivt motståndare till ickevåldsideologin.

Detta var en sekteristisk rörel­se och deras ”radikala” teori gick dessutom ut på att inte delta i protester organiserade av andra än dem själva. Detta ­sekteristiska arbetssätt var också ett verktyg för deras ledare att behålla kontrollen över medlemmarna, av rädsla för att de skulle påverkas av de andra organisationerna eller av massrörelsens dynamik.

Malcolm X som till en början varit anhängare av Black Muslims bröt med gruppen. Malcolm X insåg såväl begränsningarna med dr Kings rörelse och deras pacifism som med den separatistiska linje som Black Muslims förde.

Malcolm X började efter att ha lämnat den svarta nationalismen och Black muslims inse att man för att bekämpa rasismen och kämpa för lika rättigheter också måste utmana samhällets funda­mentala förtryck, kapitalismen. Han insåg att man var tvungen att tala om sociala och ekonomi­ska frågor och att rasismen också var en klassfråga. Malcolm X blev känd som den förste svarta ledare som tydligt kritiserade kapitalismen som system. Detta var en linje som ingen av de tidigare svarta ledarna hade tagit upp.

Black Panthers följde Malcolm X senare tro på den internationella arbetarklassens enighet bortom hudfärg, kön eller sexuell läggning och samarbetade med en rad revolutionära organisationer vita socialister och feminister.

Malcolm X representerade en militant revolutionär linje som handlade om att skapa en självrespekt och stolthet för att möjliggöra en kamp för jämlikhet och rättvisa för förtryckta minoriteter.

Black Panthers hämtade sin revolutionära ideologi och militans från Malcolm X, som dödats i ett attentat 1965. De bestämde sig för att de skulle genomföra hans program och ge hans filosofi ett liv.

Black Panthers byggdes upp på initiativ av Huey P Newton och Bobby Seale.

Medborgarrättsrörelsen hade påverkat det svarta samhället, allt fler var beredda att kämpa för sina rättigheter. Huey P Newton och Bobby Seale var inga undantag. Bobby Seale var medlem i Revolutionarty Action Movement och både Bobby och Huey var aktiva i radikala studentgrupper på universitetet och såg sig som socialister.

Black Panthers hamnade snabbt i konflikt med andra av de svarta grupperna och var till exempel en av de hårdaste kritikerna av svart nationalism.

Black Panthers förklarade tydligt att det var en återvändsgränd att utpeka alla vita som fiender och jämställa en rasistisk vit med en antirasistisk vit.

Medan de svarta nationalisterna propagerade att en svart och en vit inte kunde vara vänner svarade Black Panthers att det var en klassfråga. Fienden var kapitalisterna och de politiker som använde rasismen som redskap för att försvara sitt system.

Black Panthers konstaterade att vit kapitalism inte kunde bekämpas med svart kapitalism. Den ­svarta och vita kapitalisten har mer gemensamt med varandra än med den svarta eller vita arbetarklassen.

Bobby Seal och Huey P Newton i Black Panthers tog tydligt avstånd från den svarta separatismen och argumenterade för att det var den sociala och ekonomiska politiken orsakad av kapitalismen som var roten till rasis­men, ”You can’t have capitalism without racism”, som Malcolm X hade uttryckt det.

Den svarta kampen måste därför enligt Black Panthers vara en revolutionär kamp för att kasta av sig de maktstrukturer som kapitalismen innebär. Endast då kan de svarta nå den frigörelse som de kämpar för.

Medborgarrättsrörelsens kamp hade tvingat regeringen till eftergifter. De tillät nu svarta kongressmän, borgmästare, senatorer, företagschefer och liknande. Men vad förändrade detta för de fattiga svarta? Någon förändring för den svarta arbetarklassen till det bättre hade inte ägt rum. Den svarta arbetslösheten var högre 1966 än 1959.

Det första sociala programmet som Black Panthers organiserade var gratis frukost till fattiga barn. Många medlemmar kom in i partiet på den vägen.

Black Panthers gick ut för att be om mat hos matbutiker och affärsmän. De butiker som ­vägrade att ge till och med ett litet bidrag till frukostprogrammet blev bojkottade och flygblad producerades för att delas ut utanför ­butikerna om att de inte vill ge stöd åt fattiga barn.

Black Panthers medlemmar startade klockan 6 på morgonen med att förbereda frukost, duka fram maten, sjunga ­revolutionära sånger med barnen och sedan städa undan för att därefter gå runt och be om mat i butikerna för dagen efter.

Deras kamp för mat åt de hungriga barnen, liksom för kläder, sjukvård, grundläggande skolutbildning o s v var relaterat till befolkningens behov och visa­de att det går att förändra med organisering.

Många missförstod politiken som att det bara var ett reformprogram. Men Bobby Seale förklarade att det inte var ett reformprogram utan ett revolutionärt program för att förändra samhället – kopplat till en organisering för att förändra samhället i grunden. Ett reformprogram är organiserat av det existerande exploaterande samhället för att lura befolkningen att inte resa motstånd, sa Seale.

Black Panthers insåg att kampen måste föras vidare från att bara handla om integration till att ta upp de sociala och ekonomiska problem som folk hamnar i, i sin vardag.

Black Panthers var den första svarta organisationen i USA som hade en klar analys om vilket samhälle de levde i. Ett samhälle där en liten överklass kunde behålla de verkliga frukterna av det obetalda arbetet från arbetarklassen.

De använder helt enkelt sin politiska makt för att exploatera majoriteten av befolkningen.

För att försöka marginalisera Black Panthers och stoppa radikalise­ringen bland de vita ­ungdomarna spreds lögner om partiet som rasister.

Bobby Seale förklarade:

– Vi bekämpar inte rasism med rasism, vi bekämpar rasism med solidaritet, vi bekämpar inte den exploaterande kapitalismen med en svart kapitalism. Vi bekämpar kapitalismen på socialistisk grund och vi bekämpar inte imperialismen med en ny imperialism utan med proletär internationalism.

För att kunna förverkliga detta behövdes ett aktionsprogram, ett politiskt program. Det blev det första för Huey P Newton och Bobby Seale att ta fram.

I oktober 1966 lanserade de ett tiopunktsprogram som bland annat innehöll krav på full sysselsättning och kompensation för slaveriet, anständiga bostäder och en god utbildning som också ger en sann bild av de svartas historia.

Programmet ställde också krav på rätten att vägra militärtjänst för en vit rasistisk regering och ett omedelbart stopp på polisbrutaliteten och mördandet av svarta.

Vidare krävdes frihet åt alla svarta fångar, och att svarta som åtalas ska dömas av en jury från sitt eget folk och samhälle, enligt USA:s konstitution.

Den tionde punkten kopplade en sammanfattning av de ­sociala kraven på jord, bröd, bostad, utbildning, beklädnad, rättvisa och fred till kravet på en FN-övervakad folkomröstning där den svarta kolonin i USA får avgöra sin nationella framtid.

Så snart programmet hade tryckts upp gav de första medlemmarna hela sin inkomst till att hyra en gammal butik som bas för att bygga organisationen.

Möten hölls varje vecka och politisk skolning utgjorde grunden för Black Panthers.

Regler för medlemmar var stenhårda vad gäller droger och kriminalitet. Medlemmar som ägnade sig åt detta fick en ­möjlighet att sluta eller uteslöts.

Partiet började snabbt att växa genom att arbeta med folket på gatorna och i samhället.

Black Panthers snabba framgångar och aktiviteter samt deras progressiva hjälpprogram och växande inflytande på den vita såväl som på den svarta arbetarklassen skrämde den amerikanska staten.

I Chicago brände polisen ned hela lagret för matprogrammet. Attackerna såg olika ut. Skottlossning mot deras partihögkvarter, riktade mord mot deras ledare, påhittade anklagelser om brott, iscensatta brott som de dömdes till fängelse för.

Under år 1969 intensifierades attackerna på partiet. 25 av dess medlemmar mördades.

Men FBI:s operationer gick längre. Vid sidan av konstanta gripanden infiltrerade FBI partiet och iscensatte kriminell verksamhet, vilket enligt Black Panthers var förbjudet. Partiet som var stenhårda motståndare till droger och kriminalitet drabbades av intriger och rivalitet.

Kvinnornas roll inom Black Panthers var viktig. Vid en tidpunkt utgjorde kvinnorna 70 procent av medlemsantalet. Ändå var det mest män som utformade politiken, talade och tog på sig rollen som ledare. Men kvinnorna krävde sin rätt, tog strid och fick stöd av partiets högsta ledare Huey P Newton och Bobby Seale. 

– Man kan inte bekämpa rasismen men försvara sexismen, förklarade de.

Medlemsantalet i partiet var som mest 5 000, men detta var 5 000 heltidsrevolutionärer. Det kan verka lågt, men med tanke på vad de uppnådde och kunde göra är det imponerande. Men att det krävdes av medlemmarna att engagera sig heltid i partiet gjorde att man stängde ute många potentiella medlemmar.

Bara arbetslösa hade möjlighet att gå med, arbetarklassen stängdes således utanför. Detta var ett av Black Panthers största misstag, då tiotusentals om inte hundratusentals svarta arbetare såg sig själva som ”Panthers”.

Samtidigt som man imponeras av den självuppoffring som partiets medlemmar stod för hade de kunnat nå längre om de hade organiserat arbetare, studenter och elever.

Organisationsmodellen inspi­rerades av den kinesiska och kubanska revolutionen, som såg gerillan och en liten beväpnad medveten förtrupp som revolutio­nens avantgarde snarare än en organisation med fast massförankring i arbetarklassen.

Genom att studera lagen kunde Black Panthers på ett skickligt sätt ta sig ur situationer där polisen försökte gripa dem utan anledning.

Beväpningen måste ses mot bakgrund av både våldet i det amerikanska samhället och rättigheterna att bära vapen. Black Panthers klargjorde att det handlade om en beredskap för självförsvar. De var inte ute efter skottlossning eller krig med polisen, men var beredda att försvara sig själva och sina områden mot polisen och rasister om de blev attacke­rade. De hyllade Malcolm X ord ”By any means necessary”, med vilka medel som än krävs.

Varje gång de stoppade polis­brutalitet tog de tillfället i akt att dela ut flygblad, visa vilka de var och värva medlemmar som ville ansluta sig.

Vissa kom till kontoret bara för att få ett vapen och en svart uniform. När detta hände förklarade Black Panthers helt enkelt att den svarta kampen för frihet var så mycket mer än att plocka upp ett vapen. Den första uppgiften var att utbilda sig politiskt, den andra att utbilda andra om hur man organiserar sig, bygger partiet, säljer tidningen och delar ut mat. Den som inte först gjorde detta skulle inte få någon vapen­utbildning.

På detta sätt ville de försäkra sig om att medlemmarna förstod Black Panthers uppgift och att de hade en balanserad bild av vad det var fråga om.

Ändå hade frågan om beväpning två sidor. Å ena sidan blev det en attraktionskraft för de svarta som såg en organisation som stod upp för sitt område och slog tillbaka mot den rasistiska staten. Å andra sidan isolerade det Black Panther från breda skikt av arbetare som såg dem som en paramilitär organisation snarare än ett parti.

Problematiskt blev det också att det attraherade kriminella som såg en möjlighet att få tag i vapen.

Bobby Seale säger själv att den militaristiska stilen kan ha varit ett av deras största misstag.

Organisationen växte snabbt och det blev svårt att behålla den strikta disciplinen. Med de ideologiska och tongivande medlem­marna i fängelse hamnade Black Panthers i en ohållbar situation. Polisinfiltration och kriminella lyckades skapa splittring och kaos.

Vid denna tidpunkt fanns det en rad andra radikala svarta arbe­targrupper, som Dodge revolutionära fackföreningsrörelse och Eldron Avenys revolutionära fackföreningsrörelse.

Dessa två fackliga organisatio­ner organiserade inom den ­svarta arbetarklassen. Black Panthers lyckades aldrig gå så långt i sitt arbete. Det var en viktig kamp som de tyvärr lämnade utanför sin verksamhet.

The Black Panther Party gjorde flera ­misstag som inte bör återupprepas av revolutionärer idag.

Vissa trodde att kampen kunde segra med en liten beväpnad grupp, en stadsgerilla. Detta parades i programmet med en ­naiv tilltro till det av imperialismen kontrollerade FN.

Som marxister menar vi att kampen för socialismen är en kamp som måste ledas och kontrolleras av hela arbetarklassen, av valda demokratiska organ. Arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk, som Marx tydligt förklarade.

Med tanke på deras isolering hade de inte den strategi som krävdes för att bygga en verklig massorganisation som skulle ha kunnat föra kampen framåt under en längre period och kunna lägga grunden för arbetarklassens maktövertagande i USA.

Men styrkan i The Black Panther Party låg i dess förståelse att en fulländad frihet för den svarta och vita arbetarklassen låg i kampen för att bryta marknadens diktatur, att kampen för sociala och demokratiska rättigheter låg i kampen för socialismen.

Det var detta som gjorde dem till verkliga revolutionärer och att vi har att lära oss av dem idag.

Kristofer Lundberg

150 demonstrerade i Hammarkullen

150 personer samlades i Hammarkullen på initiativ av Rättvisepartiet Socialisterna och Somaliska föreningen.
Demonstrationen beslutades på ett möte med 80 personer som kallats som ett svar på att stadsdelen planerar att slänga ut Somaliska föreningen från sin lokal.

Demonstrationen gick under kraven:
☆ Försvara föreningslivet – Rädda Somaliska föreningen
☆ För trygghet och välfärd – rusta upp förorten
☆ Bostad åt alla – bygg bort bostadsbristen
☆ Renovera och klimatanpassa – alla ska kunna bo kvar
☆ Arbete åt alla – utbildning, lärlingsplats och arbete vid nybyggnation och renovering
☆ All makt åt folket – verkligt inflytande över bostad och närområde

Detta var den första av en rad mobiliseringar som planeras i Hammarkullen inom den närmsta tiden. Inför nästa möte kommer fler föreningar att bjudas in för att planera såväl demonstrationer och fortsatt kamp för vårt område.

Att stänga ned föreningen skulle få långtgående konsekvenser då det tar bort en naturlig samlingsplats för så många boende i Hammarkullen. Men i slutändan handlar det om vilken politik som förs och vilket Hammarkullen vi vill leva i.

– Det saknas inte lokaler i Hammarkullen, det saknas politisk vilja från stadens ledning, sa Kristofer Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna på demonstrationen.

Hammarkullen står inför stora utmaningar och boenden, föreningar, arbetsplatser har tillsammans med Rättvisepartiet Socialisterna kämpat för att rädda den sociala service som finns kvar.
Men något har också förändrats de senaste åren, man har gått ifrån en deffensiv försvarskamp till offensiva krav på förbättring och inflytande.
Ett exempel är kommunaliseringen av Bredfjällsgatan och Gropens gård där Bostadsbolaget tog över efter privata ägare, ett annat exempel är gratis inträde på kommunala simhallar och gratis simskola som kom som ett resultat av att kampen för Hammarbadet utvecklades och spreds. Hammarkullen mobiliserar nu för att utveckla området, inte bara försvara vad som finns.

Vad som står på spel om nedskärningspolitiken och attackerna på föreningslivet fortsätter kunde vi se tidigare samma dag.
Då begravdes 8 åriga Yusuf som misste livet av att en handgranat kastades in genom fönstret i den lägenhet han var på besök i med familjen.
Han blev inte bara ett oskylldigt offer för gängkriminaliteten utan också ett offer för resultatet av 30 års nyliberal politik med stängda fritidsgårdar, arbetslöshet och trångboddhet.

Media och styrande politiker var inbjudna till att delta på demonstrationen men lyste med sin frånvaro. 
Boende som kämpar för sin stadsdel ger inga tidningsrubriker, de kommer först när det brinner och politikerna syns först när det är val.

Zahid Baloch

Slut på rean – en annan vård är möjlig

”Slut på rean – en annan vård är möjlig!” är parollen för den landsomfattande protestdagen den 4 september. Med allt färre resurser och ohållbar arbetsmiljö blir patienter såväl som personal snarare sjuka av vården. Behovet är akut för en starkare och större rörelse mot nedskärningar och privatiseringar av vården.
Den 4 september arrangerar arbetarna inom vården en landsomfattande protestdag med parollen ”slut på rean – en annan vård är möjlig!”. På 25 olika städer kommer protester att äga rum. Arrangörerna lyfter krav för en hållbar arbetsmiljö, tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete, färre patienter per sjuksköterska, enhetlig utbildning och kompetenshöjning för undersköterskor, öppning av stängda vårdplatser, adekvat löneutveckling över arbetslivstid samt lika vård för alla.

Vården och arbetsmiljön för vårdpersonal är en fråga om liv och död. På Facebookeventet inför 4 september skriver de: ”Vi har fått nog av att patienter skadas och dör p.g.a. otillräckliga resurser”.

Det är inte svårt att hitta orsaken till situationen idag när en går igenom den enorma vårdslakt som skett av styrande politiker under de senaste två decennierna med nedskärning efter nedskärning. Under nedskärningsåren på offentlig sektor under 90-talet försvann många tjänster inom vården bland de totalt 200 000 tjänster som försvann. Därefter har enorma nedskärningar fortsatt. I år har 200 tjänster från Sahlgrenska Universitetssjukhus skurits bort. 

Samtidigt har vårdplatserna i Sverige minskat markant, från 120 000 vårdplatser under 60- och 70-talet till 25 000 vårdplatser idag. Med en samtidig ökning av befolkningsmängd är det enkel matematik att förstå att det här har drabbat och kommer drabba patienter och vårdpersonal hårt. Att få bra vård när du är sjuk är en rättighet som inte kan garanteras idag, detsamma gäller förlossning.

Vårdpersonal går på knäna, hinner inte omhänderta alla patienter, hinner inte ta pauser, äta eller genomföra toalettbesök. Utöver det är lönen för bland annat undersköterskor och sjuksköterskor låg.

En annan konsekvens av nedskärningar och minskade vårdplatser är de personer (majoriteten kvinnor) som istället tvingas vårda sjuka närstående i hemmet. 

När vården, som är till för att förbättra ditt mående, kan göra patienter och personal sjuka är det mer än akut för alla att sätta ned foten. Den 4 september blir inte det första tillfället som vårdpersonal reser sig mot vårdslakten och arbetsmiljön. Offensiv har tidigare rapporterat om bland annat barnmorskornas protester för mer resurser för att kunna garantera en säker förlossning, sjuksköterskestudenter har haft en tapper och ihärdig kamp för en ökning av lönen. 36 av 70 barnmorskor har sagt upp sig under sommaren, och fler uppsägningar väntas, på grund av de dåliga arbetsvillkoren på lasarett i Helsingborg och då de nekades längre tid för återhämtning efter nattpassen. 

Media och politiker har dock varit snabba på att smutskasta vårdpersonal som i protest vägrar att jobba i de villkor de har nu. Propaganda om att katastrof väntar är förekommande, utan att nämna den redan katastrofala situation som råder.

Kamp och protester förvärrar inte situationen utan det lönar sig. Därför är det viktigt att så många som möjligt sluter upp och visar solidaritet den 4 september men även andra dagar då vårdpersonal är ute i protest. Andra fackförbund borde även utlysa solidaritetsprotester.

Samtidigt som nedskärningar motiveras med budgetunderskott av politiker fortsätter banker och storföretag sitta med mångmiljonvinster som skulle kunna göra  nytta i vården än i privata fickor. Pengar finns i samhället men en annan resursfördelning krävs. Men en orättvis resursfördelning är medveten högerpolitik och besluten tas och genomförs av såväl Alliansen som de Rödgröna. Samtidigt fortsätter privatiseringarna som sätter vinstjakt i fokus istället för personal och brukares behov. Offensiv rapporterade den 17 augusti 2016 om hur Alliansen nu rustar för privatisering av ännu ett av Stockholms akutsjukhus.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ger sitt fulla stöd till vårdpersonalens kamp. Förutom deras egna krav inför protesterna den 4 september menar RS att de tjänster som försvunnit sedan 90-talet till idag ska återanställas och att sex timmars arbetsdag ska införas för att dela på jobben och ge det behov av återhämtning som krävs. För detta krävs mer resurser och en kamp för detta som innefattar kamp mot nedskärningar och privatiseringar.

Minela Mahmutovic

”Vi bekämpar rasism med solidaritet”

Black Lives Matter har radikaliserat en helt ny generation unga svarta inte minst i USA men också i Europa. I Göteborg demonstrerade omkring 150 personer på Gustav Adolfs torg under lördagen.

Motståndet mot polisvåldet i Förenta staterna och dess mord riktad mot de svarta har mobiliserat 10 000 tals mot rasism och diskriminering.

– Black Lives Matter har visat en massiv styrka i mobiliseringen av 10 000- tals ut på gatorna, öppnade Zahid Baloch från Rättvisepartiet Socialisterna när BLM demonstrerade i Göteborg.

– Kampen mot rasism och orättvisor är viktig och kan inte isoleras till demonstrationer. Det är en kamp i vardagen mot diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden, mot segregering och klassförtryck och en rasistisk migrationspolitik.

Zahid lyfte i sitt tal behovet av klassolidaritet genom att citera Svarta Pantrarna;

– Vi bekämpar inte rasism med rasism, vi bekämpar rasism med solidaritet, och fortsatte.

– Det är viktigt att vi står upp mot rasismen och det politiska system som tjänar pengar på rasismen genom lönedumpning och att förpassa oss till slumbostäder.

Zahid citerade här Malcolm X ”You cant have capitalism without racism”.

Demonstrationen mobiliserade framförallt unga svarta kvinnor och visar att ett nytt skikt unga börjar vakna politiskt.

Om Black Lives Matter politiseras och utvecklas till en verklig rörelse som ser mönstret i rasismen som en etablerad del i klassförtrycket och mobiliserar dessa nya skikt till en kamp för jobb och bostäder, mot nedskärningar, för trygghet och välfärd som en del i kampen mot rasism så kommer viktiga segrar kunna vinnas.

Kristofer Lundberg